WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Польські видання актових і діловодних матеріалів - Реферат

Джерелознавство. Польські видання актових і діловодних матеріалів - Реферат

матеріалів підкоморних судів за 1460-1475 pp. вміщена окремо під номерами 3866 до 4202 і під заголовком Fragmenta inscriptionum Camenanorum. Так само під заголовком Fragmenta inscriptionum Castrensium вміщені справи гродського суду (фрагменти).
Том по Сяноку вирізняється тим, що в ньому дуже багато матеріалу про селянські стосунки, хлопів і кметів. Окремі вписи стосуються назв категорій селян, їхніх повинностей, Імен, форм селянського самоуправління, певних привілеїв. Усі вписи латинською мовою.
Том 13-й охоплює акти судів Перемишля. Є певні хронологічні прогалини в актах земських (від 1436 p.), особливо в актах гродських, що починаються від 1462 р. У томі долучені акти (фрагменти) Переворського суду. Є особливий розділ: вічеві перемиські акти. Це унікальні акти. З усіх Інших міст вони не збереглися.
В судових справах містяться згадки про Conventio in Mosciska, на які з'їжджалася шляхта з усієї Червоної Русі І на яких розв'язувалися спірні питання у найвищій інстанції. Один раз такий з'їзд названо Conventio generalis (в 1437 p., № 379). Згадуються також Conventio Leopohensis І Conventio Premishensis. Матеріали вписів дають змогу реконструювати адміністративний поділ Червоної Русі станом на ті чи Інші роки.
Згадуються дистрикти: districtus stnensis (№№ 2494, 5808);Dro-hobicensis (№№ 2686, 3115), а також Lanczuthensis, Przeworscensis, Grodecensis, Samboriensis, Jaroslawiensis тощо. Часто йдеться про такі посади, як возьний: возьний дрогобицький, возьний ярославський.
За опублікованими актами е можливість реконструювати суди, акти з яких не збереглися: філії Галицького суду в Коломиї, Теребовлі та ін.
Актам львівських судів присвячений том 14-й 1440-1456 pp. Але по Львову здебільшого збереглися Akta grodskie, а земські лише фрагментарно. Як писали укладачі тому, "Львівські земські акти збереглися в найсмутнішому стані І то до такого ступеня, що навіть про їх впорядкування не можна мислити1'.
У Львівському першому (порядковому 14-му) томі зберігаються відомості про судівництво в Городку, Глинянах, Жидачеві, Олеську, Сокалі, Щирці, Коломиї, Теребовлі, в Nicolaus Niger judex Camgencusis фігурують повіти Олесько, Самбір, Снятии, Теребовля, Коломия. Під № 2300 йшлося про "super Pokucze". Немало матеріалу про сеймики. Під 1443 р. записано про Conventio generahs у Львові. Є записи про привілеї німецьким осадникам на німецькому праві, про те, що "хлопи не хочуть переходити" на німецьке право (1444 p., № 1107) та інші сюжети.
Львівським судовим актам також присвячений том 15 (за 1457-1500 pp.), а том 16 - актам судів Сянока за 1463-1552 pp.; том 17 - знову актам судів землі Львівської до 1506 р.; том 18 - актам судів Перемишля за 1468-1506 pp.; том 19 - своєрідний заключний з воєводств Руського і Белзького. В ньому містяться акти земські Персворська, акти гродські й земські Галича, акти земські та акти гродські Белза.
Том 20, що вийшов у Львові 1909 р. І був опрацьований А.Прохаскою, має справи Вишенського сейму: Landa sejmikowe. Як відомо, сейм у Вишні спочатку був генеральним сеймом для всього Руського воєводства, а потім став таким лише для Львівської землі.
Великі блоки джерел з Історії України зберігаються в архівах Вільно. Достатньо сказати, що тут тільки у фонді Трибуналу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського Віленського архіву числиться 6 тис. справ.
Публікації литовських джерел містилися здебільшого в археографічних виданнях Росії XIX ст.
Отже, польські та литовські архіви зберігають величезну кількість історичних документів з історії України XIV-XVIII ст. Так само цінними є численні документи, опубліковані в польських археографічних виданнях. Історик України давнього періоду у дослідницькій діяльності їх обходити не може.
Використані джерела і праці
1. "Великая хроника" о Польше, Руси и их соседях. ХІ-ХІІІ вв. М., 1987 Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVII ст. Л., 1936. Хроника Галла Анонима //Щавелева Н И Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий. М., 1990 С 40-75. Хроника магистра Винценти Кадлубека //Там само. С 76- ! 40.
2. Akta grodskie І ziemskie z cx.asow Rzeczpospolitej Polskiej Lwow, 1868-1939. T. 1-24
3. Ziemie Ruskie. Ukrama (Kijow-Braclaw//Zrodla dziejowe Warszawa, 1894 Т 21 Volumma Legut. Warszawa , 1732-1782. T. 1-8, 1888. T. 9., 1952 Т 10.
4. Довгопої В М, Литєшіепко М А . Лях РД Джерелознавство Історії Української РСР К, 1986 С 4СМ8
5. Ковальский Н П Известия по истории и географии Украины XVI в в "Хронике Сарматии Европейской Александра Гваньини" //Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения Днепропетровск, 1972. С 107-128.
6. Ковальский Н.П Источники по истории Украины XVI-первой половины XVII в. в Литовской метрике и фондах Приказов ЦГАДА. Днепропетровск. 1979.
7. Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVІ-первой половины XVII в во львовских археографических изданиях XIX -начала XX в. //Анализ публикаций источников по отечественной истории Днепропетровск, 1 978 С 20-30.
8. Ковальский Н П. Мыцык Ю А Анализ архивных источников по истории Украины XVI XVII нв Днепропетровск, 1984
9. Мициь Ю Я Джерела до вивчення Історії антифеодальної та визвольної боротьби українського народу наприкінці XVI-y першій половині XVII ст. у фондах архівів ПНР //Арх. Украши. 1986. № 5. С. 55-61.
10. Мицик Ю.А. Джерела з польських архівосховищ до Історії України другої половини XVII ст. //Укр. археограф, щорічник. 1992 Вип. 1. Т 4 С. 72-93.
11. Щавеячва Н Н Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, комментарий М , 1990

 
 

Цікаве

Загрузка...