WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Економічна статистика - Реферат

Джерелознавство. Економічна статистика - Реферат

in Lemberg iiber den Handel und Industrie..." (Повний переклад назви - "Повідомлення Торговельно-промислової палати у Львові про торгівлю і промисловість, o що при посередництві окружної палати за роки. . подані до високого U.K. Міністерства торгівлі") Іван Франко давав таку оцінку згаданим "Bcricht"-ам: "В деяких частях ті дані доволі правдиві, як то: щодо довозу і вивозу товарів, податків доходових І др Але в Інших частях вони дуже неповні, а то й невірні, так як палати, збираючи їх, не мають способу їх справити. Сей закид можна зробити іменно даним щодо праці І зарібку в краї. Фабриканти, промисловці, ремісники на зазив палат майже ніколи не подають правдивих даних про те, скільки виробу у них виробляється, скільки держать робітників, скільки мають доходу. Кожний знає, що після доходу наложать на нього податок і що, подай він над 20 сталих робітників, його спитають згори, на підставі §85 устави промислової, чому в нього нема каси запомоговоїта шпиталю для робітників? А з другого боку, вони знають, що палата не має способу справдити їх дані, тож подають, що хочуть".
По комітатах українського Закарпаття відповідні статистичні матеріали подавалися в угорських видання (див., наприклад: Ілько В. Закарпатське село на початку XX ст. (1900-1919 pp.) Львів, 1973. С.И.
Дещо про земську статистику в Росії Аналізуючи суть статистики як допоміжної науки (при дослідженні демографії, економіки, правопорушень, освіти та ін.) І як власне науки статистики, Іван Франко у доповіді "Статистика яко метода і яко наука" звернув увагу на значення для розуміння кожного явища "обрахування пересічного числа". При цьому він показав, що пересічне число найправильніше показує тип явища, коли крайні показники (minimum І maximum) явища мають тісні границі, тобто коли коливання між ними не дуже великі. Зовсім іншу методику слід застосовувати для виведення середнього показника; коли "явище надто змінне", бо "пересічне число мас вартість дуже малу". До нього тоді для корективи варто додати границі "фалювання", або розірвати його на два різнобіжні ряди й обчислити пересічну збоченість "k minimum" І пересічну збоченість "k maximum".
"Але статистика, - зазначав І.Франко, - єсть не тільки методою, котрою можуть послуговуватися ріжнорідні науки, почавши від ботаніки, а скінчивши на соціології, вона єсть також І окремою наукою..." Такою статистичною наукою є "так звана школа досліджуючої статистики". І.Франко згадує, що її заснував бельгійський вчений Кетле (Адольф Кетле. 1796-1874). Сьогодні такого зразка "досліджуючу статистику", мабуть, назвали б соціологією.
Російська земська статистика, очевидно, мала б належати саме до "досліджуючої статистики". Ті чи Інші явища суспільного життя, поміщицькі та селянські господарства, ремісничі промисли, фабрично-заводську промисловість, працю І побут робітників, освіченість, матеріальне становище населення, стан охорони здоров'я, санітарії й інші питання земська статистика не просто зводила до "пересічного числа", а вивчала їх, так би мовити, багатоступнево. Один формуляр, що вміщав, наприклад, десять запитань про прибутки І витрати селянського господар-с І и"І, охоплював усі господарства повіту чи регіону. Наступний формуляр, який вимагав, наприклад, відповіді на ЗО запитань про витрати і прибутки сім'ї, що мали виявити детальну картину явища "по подробной карточке", охоплював кожне дев'яте господарство. За "специальной карточкой" (формуляром) - кожне 27-ме господарство. Крім того, 25 господарств на повіт (чи іншу невелику кількість) піддавали бюджетному обстеженню експедиційним методом. Для поглибленого вивчення явищ на кінцевому етапі програма Воронезького земства, наприклад, мала близько 1 тис. запитань. У 1926-1927 pp. В.Григорьев видав "Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 1860г По 1917г."(М., 1926-1927. Вип. 1-2), який дає уяву про широту інтересів російської земської статистики.
Крім державної та земської статистики в Росії значну статистичну роботу проводили різні підприємницькі організації: ради з'їздів представників галузей промисловості, товариства фабрикантів І заводчиків, біржові комітети, банки та ш. Отримані результати вони також видавали друком. Про демографічну статистику міжвоєнного періоду в Західній Україні, Закарпатській Україні та на Буковині ми вже згадували. Відповідні напрями економічної статистики в міжвоєнній Польщі проводили як загальнодержавна статистика ("Магу rocznik statystyczny"), так і галузеві міністерства: промисловості й торгівлі та землеробства й аграрних реформ, Міністерство торгівлі та промисловості видавало щорічник "Statystyka przemyslowa za ... rok ". Виходили також зошити "Statystyka pracy". Інспекторат праці видавав журнал "Inspektor pracy" тощо. У воєводських управліннях - Львівському, Волинському, Тернопільському І
Станіславівському - збором статистичних даних з аграрних питань І сільськогосподарського виробництва займалися відділи землеробства й аграрних реформ, державний Сільськогосподарський банк, господарське товариство Східної Малопольщі, Малопольське аграрне товариство. У воєводствах періодично видавалися "Wiadomosci statystyczne. Wojewodztwo..."
Підсумовуючи розмову про економічну статистику, скажемо, що без неї неможливо І вивчати, І висвітлювати будь-які питання економічної Історії соціально-економічних відносин, рівень життя соціальних груп і верств населення, рівень промислового І сільськогосподарського виробництва, характер І напрями торгівлі та всі Інші питання, що мають справу з матеріальними речами і цінностями.
Використані джерела і праці
1. Народное хозяйство СССР 1922-1972. Юбилейний ежегодник М, 1972. Україна за п'ятдесят років (1917-1967). Стат. довідник К., 1967.
2. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. М., 1972-1974 Т 1-7. Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 год. Волынская губерния. Пб., 1904 Т8.
3. Бойко М К Промислова статистика - джерело з Історії робітничого класу України 20-30-х років // Укр.іст.журн. 1990. № 1. С.31-39.
4. Довгопол В М, Литвипенко М.А , Лях Р.Д. Джерелознавство Історії Української РСР К., 1986. С.124-141
5. Источниковедение истории СССР. М., 1981 С.414^436.
6. Копчак СІ Населення Українського Прикарпаття. Львів, 1974
7. Копчак В П, Копчак СИ Население Закарпатья за 100 лет. Львів, 1977.
8. Макарчук С А Населення Західної України за переписом 1931 року//Вісн Львів ун-ту Серія Іст 1993 Вип. 29
9. Нау-іко В І Етнічний склад населення Української РСР. К , 1965.
10. Огоновський В П Територія І населення //Торжество Історичної справедливості Львів, 1968. С 238-243.
11. Огоновський В П. Територія та етнічний склад населення //Там само. С. 409-412.
12. Санцевич А.В Джерелознавство з Історії Української РСР післявоєнного періоду К, 1972 С.74-107
13. Франко Іван. Промислові робітники в Східній Галичині І їх плата р 1870. Статистична студія //Зібр творів: У 50 т. К. 1984. Т. 44. Кн. 1. С. 44-51
14. Франко Іван Статистика яко метода І яко наука //Там само С. 248-254.
15. Франко Іван. Табулярна власність у Галичині //Там само. 1985. Кн 2 С 308-311.

 
 

Цікаве

Загрузка...