WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Документи більшовицької партії і КПЗУ - Реферат

Джерелознавство. Документи більшовицької партії і КПЗУ - Реферат

законодавчі та діловодні, так і джерела партійного походження поділяються на нормативні та діловодні. До нормативних належать Програми партії, яких більшовики створили три, а по суті - чотири: Програма РСДРП 1903 p.; Програма РКЦ (б) 1919 p.; Програма КПРС 1961 p., схвалена XXII з'їздом КПРС. Програма 1961 р. передбачала побудувати за 20 років "основи комунізму" в СРСР. Звичайно,
"мета" не була виконана, а про І рамний документ оскандалений. На XXVII з'їзді КПРС 1986 р. було прийнято нову редакцію нібито Програми КПРС, прийнятої 1961 р. По суті, це був цілком новий документ. До числа найважливіших нормативних документів КПРС належали статути, що були своєрідними адміністративно-ідеологічними нормами для всіхрядових членів КПРС І, насамперед, для кадрового складу керівних І управлінських структур. Йдеться про засіб тримання в покорі, беззастережне виконання волі центру всіми, кому хоч що-небудь довірялося робити в державних структурах чи в громадських організаціях І товариствах. Ступив один крок в бік від "генеральної лінії" - догана, ще один - сувора догана, далі - виключення з партії, а це означало усунення людини від активної діяльності чи творчого життя. До нормативних документів належали рішення, резолюції, доповіді на з'їздах, що насправді були підняті до рангу нормативних документів, хоч за формою доповіді скрізь І завжди розглядаються як ділові папери.
Діловодну частину джерел з історії КПРС становлять такі види документів, як інформації, протоколи всіляких партійних зборів, засідань бюро, конференцій, активів, листування, Інструкції, матеріали всіляких перевірок, розгляду персональних справ та ін.
Багату інформацію про всеосяжність комуністичного партійного впливу на найнижчі суспільні ланки, у тому числі ланки льонарів і буряківників, студентські групи й учнівські класи, робітничі бригади і навіть сім'ї, мають документи первинних партійних організацій, протоколи зборів І засідань бюро первинних організацій, різні персональні справи, пояснювальні записки членів КПРС, звіти комсомольських секретарів на партійних зборах тощо.
При дослідженні Історії західних областей для історика мають значення документи КПЗУ. Ця партія виникла в лютому 1919р. на конференції в Станіславі спочатку під назвою Комуністичної партії Східної Галичини (КГЇСГ), а з травня 1923 р. - КПЗУ (після рішення Ради Послів у березні 1923 р. про права Польщі на Східну Галичину).
КПЗУ не вважалася масовою партією. В 1928 р. у ній залишилося всього 600 членів У найкращі для партії часи - близько 5 тис. Це була партія загалом чесних людей. За Ідеологічними переконаннями в ній переважали націонал-комуністи, тобто люди, котрі в соціально-економічних питаннях дотримувалися соціалістичних переконань, підтримували суспільну власність на засоби виробництва, забезпечення освіти, охорони здоров'я, пенсіонерів, інвалідів, безробітних, науки та ін., а в питаннях національних - націоналістичних. Вони виступали за право народу Західної України на національну державу. До 1931 р. таку державу вони мислили в об'єднанні і УС РР - тобто виступали id возз'єднання А Іе коли на Сході почалася котективізація, процес над СВУ (Спілка Визволення України), репресії, коли радянський лад у радянській Україні втратив обнадійливі ознаки, КПЗУ 1931 р висунула гасло "відірвання Західної України від Польщі", утворення самостійної західноукраїнської держави.
На членів КПЗУ сипались репресії польського уряду, їх судили десятками І сотнями В Історію увійшли судові процеси Святоюрський, Ковельський, Луцький та ш їх запроторювали, як І націоналістів, у Березу Картузьку, але ще більше репресували в радянській Україні, куди викликали на навчання, Інструктування чи відпочинок КПЗУ нелегально видавала теоретичний журнал "Наша правда" (у Львові комплектом зберігається в бібліотеці рідкісної книги на вул Лисенка - філіалі Бібліотеки НАН України їм В Стефаника) В ньому опубліковані програмні документи, матеріали пленумів, конференцій, судових процесів, теоретичні статті керівних діячів Васильківа, "Горянського, Іваненка (Ба-раби), Теслюка, Саврича (Максимовича) Чимало цінних фактів опубліковано в збірниках документів "Революційний рух у Львові11 (Львів, 19^7) та "Боротьба за возз'єднання з Українською РСР 1917-1939 (Львів, 1979), "Історія Львова в документах І матерІалах"(ЛьвІв, і 986) та Ін
На нашу думку, цікавий матеріал, що відображає діяльність КПЗУ І становище в Західній Україні загалом 1919-1938 рр , міститься у спогадах Маківки, Теслюка, Гапончукд, Павлика, М Клх, Вариводи, Сиво-хша, колективному збірнику "КПЗУ - організатор революційної боротьби" (Львів, 1958) Архівні матеріали з Історії КПЗУ зберігаються у фонді 6 КПЗУ Центрального державного архіву громадських об'єднань України в Києві та в Державних архівах Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей За видовими ознаками це насамперед донесення поліції про діяльність комуністичного підпілля, конфісковані документи під час обшуків, зокрема заборонена література, листівки, відозви, списки, Інформативні матеріали, шифри та ін.
Використані джерела і праці
1. Архив "Земли и Воли" и "Народной Воли". М , 1932
2. Архивы КПСС // Справочник научного работника / Сост. Гроссман Ю.М., Кутик В.М. Львов, 1983. C.38^J6
3. Бачинський Юішн Україна irredenta Вид. 3-тс. Берлін, 1920.
4. Міхновський Микоіа Самостійна Україна. Ки"ів, Львів, 1991.
5. Самостійна Україна // Вивід прав України. Нью-Йорк, 1964. С 154-164
6. Франко Іван. Україна irredenta // Вивід прав України Нью-Йорк. 1964. С. 115-138.
7. Гаврилів І О. Діяльність українських політичних партій та організацій Західної України в умовах польського окупаційного режиму (1921-1939 pp.): Автореф дис,.. канд. іст. наук Львів, 1996.
8. Політичні парти Заміної України Метод вказівки для студентів Львів, 1У91
9. Рассвич В В Українська Національне-Демократична партія (1899 1918) Львів, 1996
10. Світ Іенко С.І. Нароінпцьміи рух в Україні 1860 1880-х років аналіз джерел архівних фондів Роси Дніпропетровськ, 1996
11. Тетещін С.О. Національне питання в програмах українських пептичних партій в кінці XIX на початку XX століття, 1996
12. Українська Ідея Постаті на тлі революції К 1994 Кн . 4

 
 

Цікаве

Загрузка...