WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Археографічні видання давніх джерел в ХІХ-ХХ ст. - Реферат

Джерелознавство. Археографічні видання давніх джерел в ХІХ-ХХ ст. - Реферат

Хмельниччини 1648-1657 pp., вміщені в томі 5, зібрані і впорядковані М.Кордубою. Ватиканські матеріали до історії України зібрав і впорядкував С.ТомашІвський. До 1924 р. було видано 11 томів "Жерел до історії України-Руси".
За безпосередньою участю М.Грушевського була організована низка серійних видань джерел з історії культури, мови, літератури, зокрема "Пам'ятки українсько-руської мови і літератури" в семи томах, "Українсько-Руський архів", що до 1914 р. становив 14 томів, та "Український архів" з чотирьох томів. Чимало документів публікувалося в "Українському археографічному збірнику" (вийшло три томи), що видавався під егідою Археографічної комісії ВУАН за редакцією М.Грушевського 1926 р. (т. 1), 1927 р. (т. 2) і 1930 р. (т. 3). Останнє видання мало більше характер дослідницького. В наш час Інститут археографії НАН України на чолі з професором П.Соханемпоновив це видання, щоправда, під назвою "Українського археографічного щорічника. Нова серія". Випуск 1-й нової серії, або том 4-й "Українського археографічного збірника", вийшов 1992 р. у видавництві "Наукова думка".
Багато джерел з Історії України опубліковано на сторінках науково-Історичних журналів "Русский Архив" (1863-1917), "Русская Старина" (1870-1918), "Исторический Вестник" (1880-1918), "Древняя и Новая Россия" (1875-1881) та ш. Наприклад, "Русский Архив" публікував матеріали "Товариства з'єднаних слов'ян", що діяло в Україні, слідчі документи зі справи членів Кирило-Мефодіївського товариства, спогади українських діячів культури, епістолярні матеріали Т.Шевченка, І.Котляревського, М.Максимовича, О.Бодянського та ш. Різноманітні джерела з історії українського селянства друкувалися в журналі "Русские Ведомости" (1863-1907).
Археографічні видання радянського часу, в тому числі джерел з доби середньовіччя, практично втратили такі ознаки, як серійність і комплексність. Радянські видання, зокрема післявоєнного періоду, дуже часто приурочувалися "видатним подіям", класам І класовій боротьбі, тим чи іншим формам революційного руху. При цьому, однак, не варто применшувати їх великого наукового значення. До найфундаментальніших радянських публікацій документів з історії XIV-XVIII ст. слід віднести видання, присвячені 300-рІччю Переяславської ради 1654 р. Це насамперед фундаментальний тритомник "Возз'єднання України з Росією. Документи і матеріали", що вийшов у 1953-1955 pp., а також "Документи Богдана Хмельницького", підготовлені І.Бутичем та І.Крип'якевичем І видані 1961 р. Останнє видання у зведеному вигляді містило всі відомі до 1961 р. документи: універсали, ноти, листи, угоди, підписані Б.Хмельницьким. У 1965 р. вийшов збірник "Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг." У першому з названих видань подано чимало документів про сваволю в Україні польських панів, пригнічення українського народу, придушення селянсько-козацьких повстань. Документи дуже чітко відображають, як І яким способом українська земля, села і навіть міста ставали власністю польського панства. Документи переконливо засвідчують, що польська земельна власність формувалася в Україні з позицій сили і права загарбника, правову основу тієї власності аж ніяк не можна було вважати справедливою.
В "Документах Богдана Хмельницького" вміщені документи не тільки про державотворчу діяльність гетьмана, а й про ординські плюндрування, безустанні бойові дії, жертви стихійних лих та ін.
Оригінальним і багатим на Історичну інформацію є видання "Козацьких реєстрів", що вийшло 1996 р.
За радянського часу мали місце перевидання окремих українських пам'яток пізнього українського літописання, наприклад, "Літопису Самовидця" (1971). Не втратили значення збірники документів "Гайдамацький рух на Україні у XVIII ст " (1970), "Селянський рух на Україні Середина XVIII-перша чверть XIX ст " (1978), "Класова боротьба селянства Східної Галичини (1772-1849)" (1974), "Зародження робітничого класу на Україні Середина XVIII ст - до 1861 р (1982)" та Ін На жаль, за радянського часу найпильшшою була увага до видання збірників джерел головно з Історії Комуністичної партії та революційного руху, що перебував під її виливом.
Отже, джерельна Інформація вітчизняною походження з доби Козацької держави у вигляді первинних оригінальних документів, що зберігаються в архівах, та численних археографічних видань надзвичайно багата Однак зауважимо, що чимало документів втрачено, багато не виявлено І водночас дуже багато ще не вивчено
Використані джерела і праці
1. Воссоединение Украины с Россией Документы и материалы ВЗ т М , 1953-1955
2. Документи Богдана Хмельницького /Підготовили до друку І видали І Крип'якевич ІІБутич К 1961
3. Жерела до Історії Украши-Руси Львів, 1911 Т 5 Матеріали до Історії української козаччини Акти до Хмельниччини (1648 1657)
4. Історія України в документах І матеріалах К , 1941 Т З
5. Золоте Слово Вибір з Історичних джерел Упорядкував Д Кардаш Прага, 1941 С 35 59
6. История Русовь или Малой Россш Сочинения Георгія Кониского М , 1846 (Реп-ринтне видання К, 1991)
7. Ригеїь ман А Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще собрано и составлено 1785-1786 года М 1847
8. Хрестоматія з Історії Української РСР з найдавніших часів до кінця 50-х рр XIX ст Посібн для вчителів К, 1959 С 306 369 402-430,536-537
9. Угода та Конституція Пилипа Орлика//Літ Україна 1990 12 лип
10. Грушевський Мтайіо Ілюстрована Історія України Київ, Львів 1913 (Репринт - не відтворення К, 1990) С 383-384
11. Етнонашональний розвиток України Терміни, визначення, персонали К, 1993 С 349-353
12. Литвиненко М А Джерела з Історії України XVIII століття X , 1970
13. Смочш В А Степанков В С Українська національна революція 1648-1676 рр крізь призму століть //Укр Іст журн 1998 № 1 С 3-24, № 2 С 3-25
14. Федорук Яросте Універсали та листи Богдана Хмельницького (її документів) // Україна модерна (Львів) 1996 1 число С 135 145
15. Шевченко Ф П Реєстр Війська Запорізького 1649 р - джерело Історії козацтва на Україні//Історичні джерела та їх використання 1966 Вип 2 С 23 34

 
 

Цікаве

Загрузка...