WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Джерелознавство. Археографічні видання давніх джерел в ХІХ-ХХ ст. - Реферат

Джерелознавство. Археографічні видання давніх джерел в ХІХ-ХХ ст. - Реферат


Реферат на тему:
Джерелознавство. Археографічні видання давніх джерел в ХІХ-ХХ ст.
У ХІХ-ХХ ст. публікувалися різні за видами, часом походження І змістом Історичні джерела.
Підготовка археографічних видань з давньої Історії була започаткована у Петербурзі 1834 р У цьому році створено Археографічну комісію на чолі з князем Циринським-Цихматовим Незабаром після цього, вже 1836 р , у Петербурзі були видані "Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической комиссией" у чотирьох томах У 1838 р вийшов том "Акты юридические и собрания форм старинного делопроизводства" Впродовж 1857-1884 рр вийшло три томи документів "Акты, относящиеся до юридического быта Древней Руси" У 1841-1842 рр - п'ять томів видання "Акты исторические", в наступні 1846-1872 рр - ще 12 томів "Дополнений к актам историческим" У 1846-1853 рр було видане п'ятитомне видання "Акты, относящиеся к истории Западной России", 1863-1892 рр 15-томне видання "Акты, относящиеся к истории южной и западной России" (верхня межа - 1700 р ).
Ще до початку роботи Археографічної комісії багато важливих Історичних документів, що мали відношення до Історії України, було опубліковано в "Полном собрании законов Российской империи" (ЗО томів), перші три томи якого належать до XVII ст (після Соборного уложення 1649 р ), наступні 20 - до XVIII ст У виданні в повному обсязі є російські укази І закони, що регулювали життя в Україні від визначення компетенції Малоросійської колегії й до скасування гетьманства, ліквідації Запорізької Січі та козацького війська
У 1837 р затверджені правила видання "Полного Собрания русских летописей" (ПСРЛ) При складанні правил публікації літописів були дискусійні питання
- чи вживати букви, які вийшли з ужитку, наприклад, букву S - зело, сполучення оу, що вже читалось І писалось просто як у, cj - ксі, І - псі та ш ,
- вживати титли або замінювати їх потрібними звукосполученнями;
- чи розставляти розділові знаки в історичних текстах там, де їх не було, але де вони, за нормами граматики XIX ст., мали би бути;
- чи виправляти очевидні граматичні помилки, що їх допустили давні переписувачі.
Відповідно питання були розв'язані. Після 1837р. за 18 років видали вісім томів ПСРЛ. У наступному,, в міру відкриття й опрацювання літописних списків, видавалися нові томи За радянського часу багатотомне видання ПСРЛ було повторене.
Вагому роботу, спрямовану на публікацію джерел з історії України, провела створена 1843 р. з Ініціативи київського генерал-губернатора Бібікова "Киевская комиссия для разбора древних актов". Комісія діяла аж до 1921 р. Паралельно в Україні виникла низка наукових товариств, що займалися пошуком і публікацією давніх писемних пам'яток. Так 1839 р. в Одесі було засноване "Товариство історії і старожитностей", яке проіснувало до 1922 р. У Києві 1873 р. виникло Історичне Товариство Нестора-Літописця, що розгорнуло публікацію джерел та аналітичних статей з джерелознавства та історії в серійному виданні "Чтения Исторического общества Нестора-Летописца" (ЧИОНЛ). Саме в цьому виданні опубліковано чимало матеріалів Генерального слідства про маєтності 1729-1730 pp., документів з фонду Литовської метрики, листування декабристів та ін. Дослідницькі статті видання ЧИОНЛ виходили далеко за межі вітчизняної проблематики, висвітлювали питання зарубіжної історичної науки, соціально-економічної Історії середньовічних Візантії, Німеччини, Іспанії, історії Франції в переддень революції 1789 р. І багато ін. Всього Історичне товариство Нестора-Літописця видало з 1879 до 1914 р. 24 книги в 49 томах серії ЧНОНЛ. Перший том вийшов 1879р,?з 1888 аж до 1914 р. кожного року виходила чергова книга.
Головним результатом діяльності "Комиссии для разбора древних актов" стало тридцятитомне (37 книг) видання "Архива Юго-Западной России" Перший том вийшов 1859 p., останні - 1914. Головним фондосховищем, з якого черпались документи, був Центральний архів давніх актів при Київському університеті та приватні збірки.
Розміщення матеріалу за томами мало тематичний характер. У першій частині серії, що складалася з 12-ти томів, у 8-ми томах публікувалися документи з історії церкви, королівські привілеї та дарчі грамоти, папські булли, патріарші грамоти, акти соборів, братств, церков, монастирів, матеріали про становище віруючих та їх переслідування; у п'яти томах друкувалися документи про підпорядкування Київської митрополії Московській патріархії, релігійна полеміка.
Друга частина, що складалася з трьох томів, присвячувалась актам та Іншим матеріалам сеймів І сеймиків, перетінсці короля з сеймами. Шість томів третьої частини серії містили джерела з Історії національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, відносин гетьмана з польським королем І російським царем. Четверта частина мала всього один том про шляхту і феодальну еліту, П'ята частина з двох томів подавала джерела з Історії міст І міського населення, становища євреїв. Шоста (так само з двох томів) об'єднувала документи про становище селян. Сьома частина мала три томи. Вони містили описи замків, люстрації воєводств, староств і королівщин, Інвентарі, скарги. Шість томів восьмої частини становили документи органів місцевого самоуправління.
Великі блоки джерел з історії України зібрані й опубліковані під егідою Наукового товариства їм. Т.Шевченка у Львові, 3 ініціативи М.Грушевського 1895 р. започатковане серійне видання документів під назвою "Жерела до історії України-Руси". В ньому опубліковані описи королівщин в руських землях станом на XVI ст., люстрації Галицької І Пере-миської земель (т. 1), описи І люстрації Перемиської та Сяноцької земель (т. 2), актові документи з 1649-1651 pp. (т. 2), актові, літописні, описові та інші джерела з історії Холмської, Белзької та Львівської земель середини XVII ст. (т. З, 5, 6), основна частина яких була підготовлена С.Томашівським; матеріали до Історії Галичини (т. 4). За безпосередньою участю М Грушевського були зібрані та підготовлені до друку томи 7-й та 8-й, що містять описи І люстрації королівщин, матеріали до історії української козаччини. Акти до

 
 

Цікаве

Загрузка...