WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Документи на новітніх носіях інформації - Курсова робота

Документи на новітніх носіях інформації - Курсова робота


Курсова робота
Документи на новітніх носіях інформації
ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП........................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. МІКРОГРАФІЧНИЙ ДОКУМЕНТ
1.1. Загальна характеристика мікрографічного документа......................5
1.2. Мікрофільм.............................................................................................8
1.3.Мікрофіша...............................................................................................9
1.4.Мікрокарта..............................................................................................10
РОЗДІЛ 2. МАГНІТНИЙ ДОКУМЕНТ
2.1. Магнітна стрічка....................................................................................11
2.2. Магнітна карта.......................................................................................13
2.3. Магнітний диск......................................................................................13
РОЗДІЛ 3. ОПТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ І ГОЛОГРАМА
3.1. Оптичний диск.......................................................................................16
3.1.1. Аудіо-компакт-диск............................................................................18
3.1.2. CD-ROM...............................................................................................21
3.1.3. Відео-компакт-диск............................................................................21
3.1.4. DVD-диск............................................................................................21
3.1.5. Магнітооптичний диск.......................................................................22
3.2. Голограма як вид документа................................................................ 25
ВИСНОВКИ..................................................................................................39
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..............................................................................40
ВСТУП
Інформатизація суспільства, бурхливий розвиток мікрографії, комп'ютерної техніки і проникнення її в усі сфери людської діяльності визначили появу документів на новітніх, нетрадиційних, тобто не паперових носіях інформації.
Поняття "новітній" і "нетрадиційний" документ багато в чому умовні і стосуються назви групи документів, що на відміну від традиційних, тобто паперових, як правило, вимагають для відтворення інформації використання технічних засобів. До цієї групи належать документи у вигляді фільмів, мікрофіш, звукових магнітних записів, а також у вигляді дискретних носіїв для комп'ютерного читання (дисків, дискет) і т.п. Отже, об'єктом дослідження є всі новітні, нетрадиційні документи.
Предметом дослідження є вся система інформаційних комунікацій, в якій існують і функціонують документи.
Мета роботи: дослідити документи на новітніх носіях інформації, охарактеризувати та класифікувати їх.
Мета визначає завдання роботи:
" дати загальну характеристику основних видів документів;
" розкрити основні поняття документа;
" дослідити історію створення документа.
Поставлені завдання допомагають послідовно вибудувати її структуру. Робота складається зі Вступу, чотирьох розділів, Висновків, Списку літератури.
У Вступі визначена мета, завдання та структура роботи. Подані основні поняття документа.
У Розділі 1 "Перфорований документ" дано характеристику перфорованих документів, історію розвитку і класифікацію.
У Розділі 2 "Мікрографічний документ" перераховується види документів цього типу та подається їх загальна характеристика.
У Розділі 3 "Магнітний документ" розкриваються такі поняття як магнітна стрічка, магнітна карта, магнітний диск. Описуються їх особливості.
У Розділі 4 "Оптичний документ і голограма" визначено необхідність виділення оптичного документа як окремого виду. Визначено роль голограми в сучасному світі.
Висновки підсумовують результати дослідження, визначають місце і функції документів на новітніх носіях інформації в системі інформаційних комунікацій.
Список літератури включає 13 найменувань.
Носії інформації на перфострічках, перфокартах, магнітних і оптичних носіях, а також інші документи, призначені для перекладу на іншу мовну систему, належать до групи матричних документів. Документи на новітніх носіях інформації, як правило, не підлягають безпосередньому сприйняттю, зчитуванню.
Інформація зберігається на машинних носіях, а частина документів створюється і використовується безпосередньо в формі, пристосованій для машинного прочитання.
За призначенням для сприйняття розглянуті документи належать до машиночитаємих. Це документи, призначені для автоматичного відтворення інформації, що знаходиться в них. Зміст таких документів цілком або частково виражено знаками (перфорація, матричний магнітний запис, матричне розташування знаків, цифр і т.п.), пристосованими для автоматичного зчитування. Інформація записується на перфораційних картах або стрічках, магнітних стрічках, картах, дискетах, спеціальних бланках і подібних носіях.
Документи на новітніх носіях інформації належать до класу технічно-кодувальних, утримуючий запис, доступний для відтворення тільки за допомогою технічних засобів, у тому числі звуковідтворюючої, проекційної апаратури або комп'ютера.
З усього масиву існуючих документів розглянута група виділяється за способом запису і зчитування інформації. Відповідно до цієї ознаки документи на новітніх носіях інформації поділяють на:
* документи на перфорованих носіях інформації (перфоровані документи), до складу яких входять перфокарти, перфострічки, апертурні карти;
* документи на магнітних носіях інформації (магнітні документи), до складу яких входять магнітні стрічки, магнітні карти, магнітні диски гнучкі (дискети) і тверді, а також відео диски;
* документи на оптичних носіях інформації (оптичні документи), групу яких складають мікрографічні документи (мікрофільми, мікродиски, мікрокарти) і оптичні диски;
* документи на голографічних носіях інформації (голографічні документи). До них відносять голограми.
За характером зв'язку документів з технологічними процесами в автоматизованих системах розрізняють:
* машино-орієнтований документ, призначений для запису і зчитування частини інформації, що утримується в ньому, засобами обчислювальної техніки (заповнені спеціальні форми бланків, анкет і т.п.);
* машиночитаємий документ, придатний для автоматичного зчитування інформації, що утримується в ньому, за допомогою сканера (текстові, графічні й інші види запису, поштовий індекс);
* документ на машиночитаємому носію, створений засобами обчислювальної техніки, записаний на машиночитаємий носій: магнітну стрічку (МС), магнітний диск (МД), дискету, оптичний диск і т.п., і оформлений у

 
 

Цікаве

Загрузка...