WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Система архівних установ України - Курсова робота

Система архівних установ України - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Система архівних установ України
План
1. Державний комітет архівів України.
2. Система Держкомархіву України.
3. Загальні державні архіви.
4. Спеціалізовані державні архіви.
5. Центральний державний архів вищих органів влади управління України.
6. Центральний державний історичний архів Києва та Львова.
7. Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО).
8. Центральний державний архів кінофотофоноархів України імені Пшеничного (ЦДКФФА).
9. Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України (ЦДАМЛМ).
10. Центральний державний науково-технічний архів України.
11. Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства.
12. Архівні відділи районних державних адміністрацій.
- трудові архіви;
- галузеві державні архіви.
13. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек.
14. Архіви та архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій.
15. Організація історичних архівів в Україні.
?
Заснування Київського Центрального архіву давніх актів.З поняттям "архівна система" тісно пов'язані поняття система архівних установ, під яким розуміють ієрархічно побудовано сукупність архівних установ, та мережа архівних установ-сукупність архівних установ, розташованих на певній території. Систему архівних установ України складає сукупність архівів та архівних підрозділів, що забезпечують формування Національного архівного фонду, його зберігання та використання відомостей, що містяться в архівних документах, здійснюють управлінські, науково-дослідні та довідково-інформаційні функції в архівній справі. Архівні установи можуть засновуватися органами влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами на будь-якій формі власності. Незалежність державного архіву до певного рівня системи архівних установ (районного, міського, обласного, республіканського. Загальнодержавного) визначає його ранг, що відповідає рівню державного органу чи органу місцевого самоврядування, який утворив цей архів, і складу документів, що у ньому зберігаються й підлягають зберігання. Діяльність архівних установ регулюється Законом України " Про національний архівний фонд і архівні установи", правилами, положеннями, інструкціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства, державними стандартами та іншими нормативно-правовими актами.
Систему архівних установ України складають такі групи:
" спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства;
" науково-дослідні установи;
" центральні державні архіви України;
" галузеві державні архіви;
" державний архів в Автономній Республіці Крим;
" місцеві державні архівні установи;
" інші місцеві архівні установи;
" архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв, бібліотек;
" архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ, організацій;
" архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності; архівні установи, засновані фізичними особами;
" підприємства та організації у сфері архівної справи та діловодства.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства є Державний комітет архівів України, на який покладено функції управління архівною справою, контролю і нормативно-методичного забезпечення ведення діловодства. У межах визначених законом повноважень Держкомархівів бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснює нормативно-правове регулювання відносин, визначає перспективні і пріоритетні напрями розвитку, здійснює міжгалузеву координацію, функціональне регулювання та міжнародне співробітництво. У своїй діяльності він керується Конституцією України, чинним законодавством, положенням про Держкомархів. Його структура відповідає найголовнішим напрямам діяльності установ галузі: від формування НАФ, створення оптимальних умов зберігання і користування архівними документами, організації інформаційних систем, розвитку матеріально-технічної бази до розгортання міжнародного співробітництва. Спираючись на науково-дослідний потенціал галузі, співпрацюючи з установами НАН України, провідними університетами, Держкомархівів виробляє стратегію архівного будівництва, конкретні програми її реалізації, впливає на матеріально-фінансове забезпечення архівів, кадрову політику. Він також контролює діяльність архівних установ і служб діловодства, організовує нормативно-правове та науково-методичне та інформаційне забезпечення їх діяльності. Держкомархів розпоряджається Національним архівним фондом, організовує його формування, державну реєстрацію, державний облік та зберігання його документів, використання архівної інформації.
Безпосередньо підпорядковані Держкомархіву архівні установи складають систему Держкомархіву України, до якої входять центральні державні архіви України, інші центральні державні архівні установи та місцеві державні архівні установи.
За складом документів, що підлягають зберіганню в них, (профілем) державні архіви поділяються на загальні й спеціалізовані; такі, що комплектуються, та історичні.
Загальні державні архіви зберігають документи незалежно від часу їх створення, виду матеріальної основи документів, способу і техніки закріплення інформації.
Спеціалізовані державні архіви зберігають документи, що обмежуються конкретним часом, тематикою, галузевою належністю, видами матеріальної основи документів, способом і технікою закріплення інформації. До спеціалізованих архівів належать Центральний державний архів громадських об'єднань України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. Пшеничного, Центральний державний науково-технічний архів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, галузеві державні архіви.
Архівами, що комплексуються, є державні архіви, які здійснюють систематичне поповнення своїх архівних фондів документами, що утворилися в їхніх джерелах комплектування. Державні архіви, що зберігають закриті архівні фонди установ попередніх історичних епох є історичні.
Розглянемо докладніше місце і значення основних ланок системи архівних установ України у функціонуванні галузі. Провідна роль у формуванні НАФ та забезпеченні його збереженості належить центральним державним архівам. Вони створюються за рішенням Кабінету Міністрів України для постійного зберігання документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення відповідно до свого профілю, виконання завдань та функцій держави з управління архівною справою і діловодством.
Найважливіші документи Національного архівного фонду, присвячені новітнійісторії України( після 1917р.), зосереджені в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління(ЦДАВО) України. Він організований в Харкові наприкінці 1945р. на базі документів Центрального архіву революції УРСР, Центрального архіву праці УРСР і Центрального

 
 

Цікаве

Загрузка...