WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Поняття документообігу - Контрольна робота

Поняття документообігу - Контрольна робота

оплатитивиконану роботу .
Розірвання трудового договору
1. Розірвання трудового договору за згодою сторін .
2. Розірвання трудового договору , термін дії якого минув .
3. Розірвання трудового договору у звязку зпризивом на військову службу , направленням на альтернативну (невійськову ) службу .
4. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника .
5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника .
6. Розірвання трудового договіру у звязку з переведенням працівника на інше підприємство або переходом на виборну посаду .
7. Розірвання трудового договіру у звязку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством , а також відмовою від продовження роботи у звязку зі зміною істотних умов праці .
8. Розірвання трудового договіру у звязку з набуттям законної сили вироком суду .
9. Розірвання трудового договіру на підставах , передбачених контрактом .
Розірвання трудового договору за згодою сторін - обовязковим є взаємне волевиявлення сторін спрямоване наприпинення трудових відносин.
Розірвання трудового договору , термін дії якого минув - трудові відносини можуть бути припинені з працівником ,з яким уклаено трудовий договір на певний строк або на час виконання певної роботи.
Розірвання трудового договору у звязку зпризивом на військову службу , направленням на альтернативну (невійськову ) службу - підставою для звільнення працівника є повістка військкомату або інший документ ,що пітвержує призов на строкову військову службу , а принаправленніна альтернативну службу - направлення на проходження альтернативної служби .
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - працівник має право розірвати трудовий догогвір ,укладений на невизначений термін ,попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово ( шляхом подання заяви ) за два тижні.
Якщо заяву працівника про звільнення за власним бажанням обумовлено неможливістю продовжувати роботу на цьому підприємстві ,власник має розірвати трудовий договір у термін , про який просить працівник , ( а саме ):
" Переїзд на нове місце проживання ;
" Переведення чоловіка або дружини на роботув іншу місцевість ;
" Вступ до навчального закладу ;
" Неможливість проживання в цій місцевості , пітверджена медичним висновком ;
" Вагітність ;
" Догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом ;
" Догляд за хворим членом сімї відповідно до медичного висновку або за інвалідом І групи ;
" Вихід на пенсію ;
" приймання на роботу за конкурсом і з інших поважних причин .
Якщо працівник після закінчення терміну попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору , власник пітприємства не має права звільнити його за поданою раніше заявою , крім випатків , коли на його місце запрошено іншого працівника , якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладанні трудового договору .
Застроковим трудовим договором працівник заздалегідь зобовязується виконати доручену роботупротягом терміну дії договору . Тому працівник , який уклав трудовий договір , немає права його розірвати за однобічнимволевиявленням до закінчення обумовленого строку .
Однак у деяких випадках строковий трудовий договір підлягає достроковому розірванню , а саме :
" У разі хвороби або інвалідності , що перешкоджають виконанню роботи за договором ;
" При порушенні власникомабо уповноваженим ним органом законодавства про працю , колективний чи трудовий договори ;
Розірвання трудового договору з ініціативи власника -згідно зі ст.40КзпП трудовий договір , укладений на невизначений термін , а також строковий трудовий договір до закінчення термінуйого дії можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом тільки в таких випатках:
" Зміна в організації виробництва і праці , у тому числі з ліквідацієя , реорганізація , банкрутство або перепрофілювання підприємства , скорочення чисельності чи штату працівників.
" Виявлення невідповідності працівника займанній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоровя , що перешкоджають продовженню цієї роботи .
" Систиматичне невиконання працівником без поважних причин обовязків , покладенихна нього трудовим договором або правилами внутрішнього роспорядку , якщо до працівникараніше застосувалися заходи дисціплінарного чи громадського покарання .
" Прогул ( у тому числі вітсутність на роботі понад три години протягом робочого дня ) без поважних причин .
" Неявка на роботу протягом чотири місяці підряд унаслідок тимчасової непрацездатності .
" Поновлення на роботі працівника , який раніше виконував цю роботу .
" Поява на роботі в нетверзому стані , у стані наркотичного або токсичного спяніння .
" Вчинення за місцем роботи розкрадання ( у тому числі дрібного ) майна власника , установленого вироком суду , що набув законної сили , або постановою органу , до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу .
Розірвання трудового договіру у звязку з переведенням працівника на інше підприємство або переходом на виборну посаду - можливе при поданні рішення відповідного органу про обрання .
Розірвання трудового договіру у звязку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством , а також відмовою від продовження роботи у звязку зі зміною істотних умов праці - власник повинен матиписьмовідокази відмови працівника .
Розірвання трудового договіру у звязку з набуттям законної сили вироком суду - розірвання трудового договіру у звязку із засудженням працівника до позбавлення волі здійснюється на пітставі вироком суду , що набув законої сили,яким працівника засуджено до позбавлення волі , випробних робіт , що виключає можливість продовження цієї роботи на підприємстві .
Розірвання трудового договіру на підставах , передбачених контрактом -робиться в тому випадку ,якщо припинення трудових відносин здійснюється на підставі додаткових умов ,зазначених у трудовому контракті , не передбачених чинним законодавством .
Використана

 
 

Цікаве

Загрузка...