WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні - Курсова робота

Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні - Курсова робота

має ряд різновидів: листи, телеграми, телефонограми, факси.
Листи - узагальнена назва різних за змістом документів, які пересилаються поштою.
За змістом та призначенням листи можуть бути: інструктивні, гарантійні; інформаційні, рекламні, комерційні, рекламаційні, супровідні.
Листи інструктивні виходять з державних органів влади чи управління і містять, як правило, рекомендації, вказівки, пояснення з питань звітності. Податків, екології.
Гарантійні листи містять гарантії оплати чи виконання певних зобов'язань.
Умовно інформаційні містять прохання, пропозиції, нагадування, повідомлення.
Рекламні листи пропонують рекламу.
Комерційні листи складаються при укладанні чи виконанні контрактів.
В рекламаційних листах підприємство вимагає відшкодування збитків, нанесених в результаті невиконання чи порушення умов контракту іншою стороною.
Супровідні листи, коли основний документ вимагає додаткового пояснення.
Службові листи оформляються як на бланках підприємства, так і на чистих аркушах папері форматів А-4 та А-5 - в залежності від обсягу текстової частини.
Текст листа повинен бути лаконічним, послідовним, переконливим та коректним. Текст найчастіше складається з двох частин: вступу та основної.
Все більшого поширення набувають оперативні засоби зв'язку, зокрема факсимільний зв'язок. З його допомогою передаються телефаксограми.
Факс - документ, отриманий за допомогою спеціального апарата телефонними каналами зв'язку. Оформлення факсу здійснюється аналогічно оформленою діловою листа.
За допомогою телефону подеколи використовується і такий вид документа кореспондентського характеру, як телефонограма.
Телефонограма - це термінове повідомлення, зафіксоване на папері. Вони складаються в одному примірнику. Текст не повинне бути більше 50 слів.
Телеграма - вид кореспонденції з гранично стислим текстом, викликаний необхідністю негативного втручання в певну справу, термінового розгляду питання чи інформування когось про щось.
Друкують телеграму в двох примірниках на одній стороні листа. Перший примірник направляється на телетайп, а другий - підшивається в справу.
Довідка - документ, який підтверджує, описує юридичні факти та засвідчує біографічні відомості і діяльність окремих службових осіб.
За призначенням довідки бувають службові та особисті. За напрямком - вхідні та вихідні. За формою - трафареті та індивідуальні. За способом оформлення - рукописні, друковані, відтворенні. За місцем складання - внутрішні і зовнішні. За складністю - прості та складні.
Довідки з виробничою тематикою складаються у двох примірниках. Кожна довідка, повинна бути зафіксована в журналі реєстрації.
До документів довідково-інформаційного характеру належать:
Записки - поширений вид як службової, так і особистої документації, в якому повідомляється про використання окремих зобов'язань, службових доручень, звітів про виконану роботу чи пояснюються причини їх невиконання.
Згідно з цільовим призначенням записки бувають інформативні, звітні, ініціативні.
Згідно з призначенням - пояснюючі, пояснювальні, доповідні, службові та пам'ятні.
Записки розрізняються за ступенем відповідальності та об'ємом викладу інформації.
Службові та доповідні записки особливо важливого характеру рекомендується складати в двох примірниках. Службові записки, слід реєструвати.
Один з поширених видів довідково-інформаційного характеру - повідомлення. Воно являє собою різновид ініціативного листа. Тому формуляр його має такі самі реквізити, що й службовий лист. Тільки в заголовку вказують вид документа - повідомлення.
В умовах ринку поширеними стають інформативні документи - різного змісту оголошення, як окремих підприємств, державних установ, так і приватних осіб, Вимоги до оформлення тексту ті ж, що й для повідомлення.
Широко застосовуються в закладах та установах такі документи, як службові заяви.
Службова заява - це письмове повідомлення працівників з приводу здійснення своїх прав або захисту інтересів.
Згідно з класифікацією документи одного виду можуть мати ознаки спеціалізації, тобто відображати якості та певні риси, яких вони набувають в різних сферах виду певної діяльності.
Найбільшої спеціалізації зазнає такий вид документа, як довіреність. Довіреність (доручення) - офіційний (службовий) або особистий документ, який надає право особі або групі осіб на здійснення яких-небудь дій від особи довірителя.
Офіційні довіреності видаються представнику підприємства на здійснення різних операцій.
В тексті службової довіреності повинні бути відображені наступні моменти:
а) найменування керівника з вказівкою його повної посади, як вона юридично зафіксована;
б) найменування особи, якій доручають ведення справ з вказівкою посади та паспортними даними;
в) перелік повноважень або вид дій, які службова особа повинна виконати;
г) підстава для видання довіреності;
д) термін дії даного документи.
В підписах довіреності повинен бути зразок підпису особи, якій видається довіреність. Кожен вид службової довіреності повинен бути зареєстрований. Форма журналу для довіреностей М-2 знаходиться на звороті бланка, виготовленого друкарським способом.
Довіреності видаються тільки на той термін, який вказаний в документі. Довіреність може бути недійсна, якщо в ній відсутній який-небудь реквізит. Довіреності зберігаються, як правило, не більше 3 років.
Квитанція - фінансовий документ, який має важливе громадське, службове та побутове значення. На сьогодні всі квитанції є документами суворої фінансової звітності і мають різноманітні стандартні трафаретні форми, виготовлені друкарським способом.
2.3. Основні вимоги до організації сучасного діловодства.
Організація діловодства істотно впливає на оперативність, економічність і надійність функціонування апарату управління установи, культуру праці управлінського персоналу.
Розглянемо основні поняття діловодства, які стосуються установ усіх форм власності.
Діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами у процесі виконання управлінських дій.
Діловодство в установі являє собою повний цикл обробки та руху документів з моменту їх створення до завершення виконання і відправлення.
Документування - це створення документів, тобто їх підготовка, складення, оформлення та виготовлення.
Організація роботи з документами є створення умов, які забезпечують рух, пошук та збереження документів у діловодстві.
Документообіг - рух документів в установі з моменту створення до відправлення. Обсяг документообігу визначається кількістю вхідних, вихідних та внутрішніх документів.
Швидкість документообігу залежить від якості документаційного обслуговування апарату управління в цілому та від системи організації діловодства.
Повну централізацію діловодства рекомендується застосовувати в установах з обсягомдокументообігу до 10 тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...