WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Сучасні інформаційні та новітні технології у бібліотечній роботі - Реферат

Сучасні інформаційні та новітні технології у бібліотечній роботі - Реферат

програм інформатизації, підключали до участі у конкурсах бібліотечної програми фонду "Відродження" тощо. Особливо це стає актуальним зараз, коли питання економічного та соціального розвитку вирішуються, в основному, на місцях. В цих умовах створення і нормальне функціонування регіональних інформаційних ресурсів отримує особливу значимість.
Більшість бібліотекарів розуміють значення та необхідність впровадження нових комп'ютерних технологій, але на сьогодні вони потребують належної підтримки на місцевому рівні. Позитивні приклади зрушень у даному напрямку вже існують. Так, на реалізацію Закону України "Про національну програму інформатизації" у 2000 році були виділені кошти на придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, монтажу мережі та підключення до Інтернет для Донецької обласної дитячої бібліотеки (ОДБ). На Миколаївщині розроблено "Проект розвитку регіональної інформаційно-комп'ютерної мережі", який є складовою частиною "Програми інформатизації Миколаївської області". Ведеться активна робота по виконанню розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 4 грудня 2000 р. "Про організацію в публічних бібліотеках збору, збереження і надання користувачам інформації з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоуправління". Дієвим результатом вивчення стану комп'ютеризації та інформатизації бібліотечної мережі Миколаївської області стала реалізація проекту "Створення регіонального Web-сервера", який отримав підтримку Міжнародного фонду "Відродження" та Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт). Обласна та центральна міська бібліотеки Миколаєва стали рівноправними партнерами по збору та накопиченню краєзнавчої інформації, відображенню унікальності Миколаївського регіону. Вінницька ОДБ отримала місце для представлення інформації про свою діяльність на Web-сайті Вінницької обласної наукової бібліотеки. Згідно з розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 27.04.2000 р. № 179 "Про затвердження Програми інформатизації галузі культури і мистецтв області" намічено конкретні заходи щодо розвитку бібліотек області, зокрема придбання технічних засобів для обласних, центральних, районних і міських бібліотек з метою входження книгозбірень регіону у мережу електронних бібліотек. В розробленій Міністерством АР Крим та затвердженій Постановою Верховної Ради Криму від 15 березня 2000 р. № 1008-2/2000 "Программе сохранности библиотечных и архивных фондов в Автономной Республике Крым на 2000-2005 гг. осуществляемой за счет средств бюджета АР Крым на 2000-2005 гг." на 2002 р. передбачено виділення коштів Кримській Республіканській й бібліотеці ім.В.Орлова і ЦБС для дітей м.Сімферополя на придбання комп'ютерної техніки. Продовжується робота по створенню регіональної програми інформатизації, розрахованої на 5 років, якою передбачено поетапну автоматизацію бібліотечних процесів у Луганській ОДБ.
На сьогодні у бібліотеках України відбувається поступова комп'ютеризація всіх бібліотечних процесів, але найбільш актуальною залишається необхідність формування автоматизованих баз знань. Серед них провідну роль відіграє електронний каталог, що цілком замінив існуючу традиційну систему каталогів і картотек. Серед бібліотек України електронні каталоги (ЕК) створюються в 7 бібліотеках, які найбільш технічно оснащені і в яких сформовано єдиний технологічний цикл проходження документів від обліку до споживання інформації читачами. Майже в кожній з них існують автоматизовані робочі місця комплектування та обліку фонду; обробки документів; споживання інформації; лінгвістичного забезпечення; адміністратора баз даних і програмного забезпечення. В цих бібліотеках також діють локальні мережі, що значно прискорює процес надходження документів до читачів.
Найпоширенішими базами даних (БД) ЕК є бази нових надходжень і ретрофонду, що створюють Державна бібліотека України для дітей (ДБУ для дітей), Львівська, Черкаська, Херсонська обласні бібліотеки, Дніпропетровська, Київська, Миколаївська центральні міські бібліотеки (ЦМДБ). Тематичну базу даних "Історія України" формує Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей. Читачам ДБУ для дітей, Львівської і Черкаської ОДБ, Миколаївської ЦМДБ допомагають орієнтуватися у світі діапозитивів, діафільмів, грамплатівок, аудіокасет, CD-ROMів бази даних кінофотофонодокументів. Розвинути свої творчі здібності, зорієнтуватися в масиві літератури по організації дозвілля, ознайомитися з електронними інформаційними ресурсами дають можливість діючі в Миколаївській ЦМДБ бази сценаріїв "Усе про комп'ютери", "Адреси Інтернет", медіатека. Створенню атмосфери зацікавленості в інноваціях, розширенню професійних знань сприяють орієнтовані на фахівців бази даних, що активно створюються у вищеназваних бібліотеках. На сьогодні сумарний електронний каталог ДБУ для дітей нараховує біля 80 тисяч записів. Він складається з баз даних книг ("Кирилиця", "Латиниця", "Ретроспекція"), статей (аналітика з періодичних видань, "Критичні матеріали з питань дитячої літератури", "Методико-бібліографічні матеріали"), кінофонофотодокументів, комп'ютерних дисків і карт. Особлива увага приділяється в бібліотеці ретрокаталогізації, введенню в електронний каталог фонду цінних і рідкісних книг.
На наш погляд, створення і подальший розвиток електронних каталогів в бібліотеках України повинен йти наступним шляхом. Має бути 2 категорії бібліотек - бібліотеки, що створюють ресурси, та бібліотеки-клієнти, які можуть використовувати уже створені ресурси для надання послуг користувачам. Але це не означає, що бібліотеки-клієнти можуть бути усунені від створення корпоративних інформаційних ресурсів. Необхідно активно залучати їх до цього процесу шляхом формування зведених ресурсів, що відображають в повній мірі унікальну краєзнавчу інформацію, якою володіють бібліотеки. Для кожної бібліотекиважливо оцінити реальний стан справ, свої можливості і намагатися визначити для себе ті напрямки роботи, в яких вона зможе найкращим чином себе проявити, внести свій неповторний вклад в загальну справу інформатизації суспільства, домогтися успіху та визнання.
Першочерговою для бібліотек в ході інформатизації є робота по створенню та підтримці інформаційно-лінгвістичного забезпечення автоматизованих систем. Її успіх у значній мірі залежить від масштабів співробітництва на міжвідомчому, міжрегіональному, галузевому рівнях з крупними бібліотеками, організаціями, що займаються проблемами дитинства. Особливу роль у бібліотечній справі, як і раніше, продовжує відігравати каталогізування. Його методи і принципи - це ніби спеціальна мова бібліотекарів, без якої неможливий жоден процес професійної роботи з книгою. Три основних принципи розкриття змісту документальної інформації (систематичний, предметний і авторський) були створені і удосконалювались на протязі століть в надрах бібліотек.
Значно зростає в сучасних умовах обсяг довідково-бібліографічної та інформаційної роботи бібліотек. Бібліографи акумулюють всю інформацію, що вводиться в комп'ютер іншими функціональними відділами бібліотеки, використовують її в довідково-бібліографічному обслуговуванні читачів.
Формування інформаційного ринку в Україні обумовлює нове ставлення до джерел інформації та інформаційно-бібліографічних послуг як товару особливого роду, змушує бібліотеки з позиції ринкової економіки переглядати зміст, організацію і технологію традиційної бібліотечно-бібліографічної діяльності. В останнє десятиліття ХХ століття бібліотеки почали застосовувати бібліотечно-інформаційний маркетинг з метою вивчення інформаційних продуктів і послуг та визначення свого місця в ньому як виробників, постачальників та інформаційних посередників.
Поява комп'ютера в бібліотеках викликає багато суперечок, але, здається, вже ні в кого більше не виникає сумнівів, що він не замінить книгу. Часто електронна машина нерідко сприймається як зло, як дорога, але дуже шкідлива забава. Між тим очевидно - зло міститься не в самому комп'ютері, а в його невмілому використанні. Як показує досвід, у процесі роботи з комп'ютером у дітей проблеми

 
 

Цікаве

Загрузка...