WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Бібліотека як центр регіональної і правової інформації - Реферат

Бібліотека як центр регіональної і правової інформації - Реферат

правовой информации. Основное направление его деятельности - сбор, хранение и предоставление пользователям информации по правовому обеспечению граждан. При секторе работает почта с обратной связью "Ваши вопросы - наши ответы", создан клуб "Правовед", открыт доступ к Интернету. На новый уровень вышло информирование муниципальных служащих, глав сельских администраций, руководителей предприятий, специалистов. Создание сектора привлекло в библиотеку новые группы пользователей: деловых людей, частных предпринимателей.
Банько И. Информационные нужды переселенцев // Библиотека.-2004.-№2.-С. 14-17.
Распад Советского Союза вызвал невиданную по масштабам волну иммиграции на его бывшей территории. Библиотеки должны помогать этим людям адаптироваться на новом месте, поскольку ониочень нуждаются в предоставлении информации по таким вопросам, как получение гражданства, регистрация по месту жительства, постановка на воинский учет, трудоустройство и др. Решить эту проблему поможет создание центра правовой информации.
Робота з програмним забезпеченням ІРБІС: консультації.
ІРБІС - це так необхідно, як уміти читати, і так просто, як взяти з полиці книгу.
Призначення: система автоматизації бібліотек ІРБІС - це типове інтегроване рішення для автоматизації бібліотечних технологій; призначена для використання в умовах бібліотек різного типу і профілю.
Основні характеристики:
- система орієнтована на роботу в локальній мережі і на автономних персональних комп'ютерах (ПК) без обмеження кількості користувачів за умови, що клієнтською платформою є Windows 95/98/2000/NT;
- система дозволяє створювати і підтримувати будь-яку кількість баз даних (БД), з яких складається електронний каталог (ЕК);
- в системі реалізовані всі типові бібліотечні технології: комплектування, систематизація, каталогізація читацького пошуку, книговидачі і адміністрування на основі взаємозв'язаного функціонування п'яти типів робочих місць (АРМ): "Комплектатор", "Каталогізатор", "Читач", "Книговидача", "Адміністратор".
АРМ "Комплектатор" -робоче місце бібліотечного працівника, якийвиконує функції комплектування та обліку фондів бібліотеки на основі ведення спеціальної БД.
АРМ "Каталогізатор" - робоче місце бібліотечного працівника, який виконує функції формування (поповнення та коригування) БД ЕК. Система забезпечує функціонування різної кількості АРМів "Каталогізатор" з можливістю одночасного поповнення (коригування) однієї БД.
АРМ "Читач" - робоче місце користувача Електронного каталогу; призначений для пошуку в ЕК, перегляд (друк) найденої інформації і формування замовлення на видачу літератури.
АРМ "Книговидача" - робоче місце бібліотечного працівника, який виконує функції видачі літератури відповідно до запитів користувачів.
АРМ "Адміністратор" - робоче місце спеціаліста, який виконує системні операції над базами даних в цілому.
Робочий листок - РЛASP(аналітичний опис статей)
Назва статті (не скорочувати).
Відомості до назви:
- якщо в назві статті, яка присвячена тій чи іншій особі, її прізвище не вказано, то воно вказується в підзаголовочних даних, що відносяться до назви статті.
Автор статті:
- при наявності повного імені, заповнювати підполе "Розширення ініціалів";
- при їх відсутності - "Ініціали".
Відомості про видання:
рік;
назва журналу повністю;
видавництво;
місто;
сторінки;
ілюстрації;
номер журналу, газети.
Загальні примітки.
Мова.
Примітки про мову.
Серія / підсерія.
Країна видавника.
Мова основного тексту.
Предметна рубрика.
Ненормовані ключові слова:
- заповнювати в одному рядку лише одне слово, а не сполучення слів і вказувати тільки специфічні слова, які відсутні в назві (по психології, історії, маркетингу та ін.).
Анотація.
Персоналії:
- "Персоналії (про нього) - ім'я особи";
- "Персоналії (про них) - колектив";
- Персоналії в предметних рубриках не вказуються.
Зміст:
- вказувати назви художніх творів, які рецензуються, назви пісень, назви кінофільмів тощо, якщо вони не вказані в назві статті;
- описуючи рецензію на той чи інший твір в підполі "Рецензія на..." заповнюють відомості, що відносяться до назви твору, автора книги, що рецензується та її вихідні дані.
Посилання на зовнішній об'єкт.
Технологія:
у назві елемента "Каталогізатор, дата" друкуємо ПІБ виконавця, дату, етап роботи (введеня нового запису, коригування, редагування та ін.).
Виділені курсивом позиції обов'язкові для внесення в БД.
Робочий листок - РЛ ASP(аналітичний опис статей)
1. Автор статті.
У розділі "Дублетність" в назві елемента "1-й автор - заголовок опису" в розширенні вибираємо підполе "Прізвище", де друкуємо повністю прізвище автора:
- при наявності повного імені заповнюємо підполе "Розширення ініціалів";
- при їх відсутності - "Ініціали".
2. Назва статті.
У підполі "Заголовок" назва статті не скорочується.
У підполі "Відомості, які відносяться до заголовка" дається скорочене роз'яснення: про що, або про кого стаття; якщо воно дається від себе, то ми його беремо в квадратні дужки.
Наприклад: [Про політ. ситуацію у Хмельниц. обл.]
3. Відомості про видання:
- у назві елемента "Видання, в якому надрукована стаття " вибираємо підполе "Рік видання" і друкуємо рік, число, місяць (скорочено);
- у підполі "Заголовок"друкуємо назву видання в якому опублікована стаття в скороченому вигляді.
Наприклад: Укр. іст. журн.
- у підполі "Сторінки" - номер сторінки.
4. У розділі "Систематизація" вибираємо підполе "Предметний заголовок", де відносимо статтю до відповідної рубрики.
5. Анотація.
6. У розділі "Технологія" в назві елемента "Каталогізатор, дата" друкуємо етап роботи, дату, ПІБ виконавця.
"Документи місцевої влади":
- розпоряджень голови рай(обл)держадміністрації;
- рішень районної (обласної) ради.
Робочий листок - РЛ AUNTD (Аналітичний опис юридичних документів)
Видавець документа:
У підполі "Повне найменування особи чи організації" друкуємо назву організації, яка видає документ, дату випуску, номер документа.
У підполі "Заголовок" - назву розпорядження, рішення без скорочення.
У відомостях, які відносяться до заголовка, вказуємо, від якого числа розпорядження, його номер.
У розділі "Систематизація" вибираємо рубрику.
У розділі "Технологія" - етап роботи, дата, ПІБ виконавця.
Додаткову інформацію щодо використання в практиці роботи програмного забезпечення ІРБІС можна отримати на сайті державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії (розділ "ІРБІС"): www.gpntb.ru.

 
 

Цікаве

Загрузка...