WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Бібліотека як центр регіональної і правової інформації - Реферат

Бібліотека як центр регіональної і правової інформації - Реферат

Вернадського, Асоціація бібліотек України, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук - членів Міжнародної асоціації академій наук.
Конференція працювала в пленарному ("Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації національної інформаційної політики") та секційному режимах (секції "Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти", "Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів", "Науково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності", "Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень"); було проведено семінар-практикум "Електронні бібліотеки та нові інформаційні технології"; круглі столи "Українська біографістика", "Проблеми наукового забезпеченняінноваційного розвитку бібліотек" і "Міжнародний досвід та правове забезпеччення бібліотечно-інформаційної діяльності", семінар "Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК"; засідання Асоціації бібліотек України і Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук - членів Міжнародної асоціації академій наук.
У журналі висвітлено хід конференції, вміщено основні доповіді.
Самохіна Н. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання // Бібл. вісник.-2004.-№5.-С. 17-20.
У статті розглядається проблема раціональної органзації масивів інформаційних документів, яка лежить в основі більшості інформаційних процесів. Це потребує знань про особливості створення, руху та кумуляції документів у суспільстві, що відбиваються через функціонування документних потоків та масивів.
Сизон Н., Богданова. Бібліотека в інформаційному просторі міста // Бібл. планета.-2002.-№4.-С. 17-18.
Стаття відображає досвід Кременчуцької центральної міської бібліотеки ім. М.Горького, яка почала розвиватися як загальнодоступний інформаційний центр. Було розроблено цільову довгострокову комплексну програму "Центральна міська бібліотека - інформаційний центр на допомогу місцевому самоврядуванню", серед основних завдань якої - надання доступу до інформаційних ресурсів всім верствам населення через каталоги, електронні бази даних, фонди ЦБС, МБА, забезпечення жителів міста відомостями щодо діяльності місцевих владних структур, а також законодавчо-нормативною, соціально-культурною, економічною та іншою інформацією.
Одним з етапів виконання цієї програми стало соціологічне дослідження "Бібліотека в інформаційному просторі міста", основна мета якого полягала у визначенні місця центральної міської бібліотеки у структурі інформаційних закладів Кременчука, вивченні потреб в інформаційних і бібліотечно-бібліографічних послугах як читачів центральної бібліотеки і бібліотек-філіалів, так і потенційних користувачів. Автори статті детально зупинились на проведенні цього соціологічного дослідження та проаналізували його результати.
Визір О. Створення корпоративного інформаційного порталу на базі регіонального веб-серверу // Бібл. планета.-2001.-№4.-С. 9.
Стаття знайомить з досвідом Миколаївської обласної універсальної бібліотеки ім. О. Гмирьова по створенню регіонального корпоративного інформаційного порталу. Його реалізація вимагала колективних зусиль декількох бібліотек і передбачала створення таких баз даних, як, наприклад "Регіональні виробники товарів та послуг", "Мережа державних бібліотек Миколаївщини", "Каталог періодичних видань Миколаївщини" та бібліографічних баз даних актуальних публікацій на сторінках місцевої преси тощо.
Великохатська Л. Сільська бібліотека, місцева влада і населення // Бібл. планета.-2004.-№3.-С. 20.
Процеси становлення правової держави висунули на перший план важливе завдання - створення єдиного інформаційно-правового поля, що забезпечує доступність законодавчої інформації будь-якій зацікавленій особі. Тому актуальним сьогодні є створення публічних центрів правової інформації на базі бібліотек, у тому числі сільських. У статті розповідається про діяльність такого центру у Сичанській сільській бібліотеці. У своїй діяльності бібліотекарі використовують інформаційно-консультативні форми роботи. Для цього збираються закони України, опубліковані в періодичних виданнях. Для інформування про постанови і рішення обласних та районних органів влади оформлено теку-накопичувач "Влада на місцях". Тут зібрано матеріали про склад сільської ради та її виконавчого комітету, дані про депутатів та зону їх діяльності, рішення сесій сільської ради, виконавчого комітету, відомості про місцевий бюджет, майно і податки. У цій теці знаходяться також дані про роботу паспортного столу, РАГСу, військкомату, про нотаріальні дії, а також питання, що їх вирішує сільська рада для забезпечення життєдіяльності громади. Всю цю інформацію відображено в систематичному каталозі.
Зайцев В.Н. Библиотеки - серце информационного общества // Библиотека.- 2004.-№4.-С. 4-7.
Библиотеки - социальный институт, сочетающий в себе активные функции распространения знаний и информации с гуманитарным, нравственным началом. Для того, чтобы развитие библиотек стало основой национальной политики информатизации, необходимо, чтобы наше профессиональное видение было понято и осознано как на государственном уровне, так и на уровне библиотек.
Агашина И. От корпоративного проекта - к созданию ПЦПИ // Библиотека.-2002.-№4.-С. 35-36.
Во многих российских библиотеках открываются и довольно успешно функционируют центры правовой информации. Деятельности такого центра в Ярославской областной универсальной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова посвящена эта статья. Интересно то, что центр имеет три отделения, два из которых находятся на базе вузовских библиотек. Именно в таком виде данное учреждение способно реально объединить усилия нескольких организаций в деле правового просвещения граждан, стать своеобразным информационным клубом для обсуждения широкого спектра правовых проблем всеми заинтересованными лицами.
Марусин С.С. "Я и дня не могу прожить без библиотеки": Об опыте сотрудничества библиотек и органов самоуправления // Библиотека.-2003.-№1.-С. 15-17.
В статье рассматривается опыт работы Кунгурской районной библиотеки (Пермская область) по созданию правового информационного центра. Его функции - удовлетворение потребностей жителей района в экономической и правовой информации, обслуживание работников сельскохозяйственных предприятий, служб администрации района, глав сельских администраций.
Лысых Р.Новой жизни - современные технологии // Библиотека.-2004ю-№1.-С. 44-45.
В Скороднянской земской библиотеке (Россия) накоплен богатый опыт работы. Качественные изменения в деятельности земской библиотеки произошли с открытием сектора

 
 

Цікаве

Загрузка...