WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Оформлення і подання документів для призначення пенсій (пошукова робота) - Реферат

Оформлення і подання документів для призначення пенсій (пошукова робота) - Реферат

поданні проставляються трьома парами арабських цифр, розділених крапками,- 01.02.91; суми записуються у вигляді - 150,20.
Відповідальність за правильність заповнення подання несуть працівник підприємства, установи, організації, кооперативу, на якого покладено обов'язок підготовки і подання документів для призначення пенсій, та посадові особи, які підписали подання.
У відповідних рядках заповнюються такі реквізити заголовної частини: найменування області, району, міста; найменування районного (міського) відділу соціального захисту населення, в який адміністрація підприємства (кооперативу) спільно з профспілковою організацією представляють до призначення пенсії робітника чи службовця (члена
кооперативу); номер подання та дата його реєстрації на підприємстві (в кооперативі); найменування підприємства (кооперативу), його адреса та поштовий індекс, відповідні телефони; вказується вид пенсії, до призначення якої представляється заявник (сім'я померлого годувальника), його прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання.
Необхідні відомості про склад сім'ї заявника (померлого годувальника) і про стаж роботи заповнюються по розділах 1-4 подання.
У розділі 1 у відповідних рядках та графах вказується необхідна інформація про непрацездатних членів сім'ї, що перебувають на утриманні заявника (померлого годувальника), які мають право на одержання пенсії у випадку втрати годувальника або на яких до пенсії заявника може бути нарахована надбавка на непрацездатних членів сім'ї.
Розділ 2 "Стаж роботи по трудовій книжці заявника (померлого годувальника)" являє собою виписку з трудової книжки працівника, що доповнена графами 5, 6, 7.
У графі 3 "Відомості про прийняття, переміщення по роботі і звільнення" слід вказувати тільки ті переміщення по роботі, які впливають на включення даного періоду трудової діяльності у спеціальний стаж, що дає право на пільгову пенсію або на пенсію за вислугою років.
У графі 5 "Тривалість стажу роботи з урахуванням пільгового обчислення" вказується тривалість певного періоду роботи, обчисленого із застосуванням пільг, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення", у графі 6 проставляється коефіцієнт, що враховувався при підрахуванні тривалості даного періоду роботи (наприклад, 04 10 20 2, що означає - 4 роки, 10 місяців, 20 днів обчислено із застосуванням коефіцієнта 2).
У графі 7 "Примітка" вказується номер статті Закону України "Про пенсійне забезпечення", номер списку, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, його розділ та підрозділ тощо.
У графі "Разом по трудовій книжці" проставляється тривалість загального трудового стажу роботи, при цьому до загальної суми підсумкових даних, підрахованих по графі 5, додається один день по кожному дню звільнення.
У розділі 3 "Трудовий стаж по інших документах заявника (померлого годувальника)" вказується найменування документа, на підставі якого встановлено стаж, номер і дата його видачі.
Визначається тривалість стажу роботи по кожному документу, що обчислена із застосуванням пільг, загальна сума якої вказується у рядку "Разом по інших документах".
При цьому, якщо подані документи на підтвердження трудової діяльності, що підлягає включенню в стаж з існуючими обмеженнями, наприклад час догляду жінок за малолітніми дітьми, період проживання дружин військовослужбовців у місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування по спеціальності, то рядок "Разом по інших документах" не заповнюється, у графі "Коефіцієнт" робиться позначка про необхідність обмеження даного періоду трудової діяльності й остаточний результат обчислення стажу роботи заноситься в розділ 4.
У розділі 4 "Зведена таблиця обчислення стажу роботи" визначається тривалість усіх видів стажу працівника: загального, на пільгових умовах, за вислугу років.
Вказується відповідна стаття Закону України "Про пенсійне забезпечення", номер Списку, його розділ, підрозділ, на підставі яких працівнику оформляється певний вид пенсії.
Подання підписується керівником підприємства (кооперативу) та головою профспілки і завіряється печаткою даного підприємства (кооперативу).
Після ознайомлення із заповненням подання ставиться дата та підпис особи, яка звернулась за пенсією.
Подання заповнюється за формою, наведеною на с. 157.
4. Форма і порядок заповнення довідки про заробіток для обчислення пенсії
До заяви про призначення пенсії додається довідка про заробіток, яка видається на підприємстві, де працює заявник, у одноденний термін після одержання заяви працівника.
Сума заробітку в довідці про заробіток для обчислення пенсії записується у вигляді 150,20.
Відповідальність за правильність заповнення довідки про заробіток для обчислення пенсії несуть працівникпідприємства (кооперативу), на якого покладено обов'язок підготовки довідки про заробіток для обчислення пенсії, та посадові особи, які її підписали.
У відповідних рядках заповнюються такі реквізити заголовної частини: прізвище, ім'я, по батькові особи, заробіток якої вказується в довідці.
У графах "Сума заробітку з розшифровкою" у відповідних рядках за певний період роботи вказуються:
o періоди, за які враховується заробіток, які записуються у вигляді з 01.01.91 по 31.12.92 або з 03.03.90 по 27.09.90;
o кількість місяців, за які буде враховуватись заробіток для обчислення пенсії відповідно по кожному періоду;
o загальна сума заробітку за відповідні періоди, на які за діючими правилами нараховуються страхові внески. При цьому в загальну суму враховуються: основний заробіток, а також премії, надбавки, доплати тощо, які носять постійний характер та передбачені системою оплати праці та на які нараховуються страхові внески. Натуральна оплата праці визначається за роздрібними цінами того періоду, коли провадилась оплата праці.
Довідка про заробіток для обчислення пенсії підписується керівником і головним бухгалтером підприємства (кооперативу) і завіряється печаткою даного підприємства (кооперативу).
Форми довідок про працівників і державних службовців різні у зв'язку з умовами оплати праці за ранги, вислугу років.
Довідки про заробіток для обчислення пенсії і про заробітну плату державного службовця надаються за формами, наведеними на с. 160, 161.
Список використаної літератури
1. Бондарева Т. М. Секретарское дело. - М.: Высш. шк., 1995.
2. Бурнашова Г. А. Делопроизводство. - М.: Высш. шк., 1989.
3. Веселое П. В. Современное деловое письмо в промышленности. - М.: Изд-во стандартов, 1990.
4. Воробьев Л. И., Щёкин Г. В. Делопроизводство, учет и отчетность в кадровой службе. В 5 ч. - К.: ВЗУУП, 1990.
5. Головач А. С. Оформление документов. -К.; Донецк: Выщашк., 1983.
6. Демидова А. К., Смирнов Е. А. Коммерческая корреспонденция. - М.: Русский язык, 1985.
7. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь, 1998.
8. Коваль А. П. Ділове листування. - К.: Либідь, 1992.
9. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства. - М.: ИНФРА-М, 1998.
10. Мурашко М. І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділу кадрів підприємств, установ та організацій. - К., 1994.
11. Организация работы с документами: Учебник / В. А. Кудряев и др. - М.: ИНФРА-М, 1998.
12. Паламар Л. М., Кацівець Г. М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1993.
13. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. - К.: МАУП, 1997.
14. Пастори Л. Коммерческая корреспонденция: Пер. с нем. С. С. Курбатовой. - Обнинск: Титул, 1995.
15. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення. - К.: МАУП, 1996.
16. Плотникова А. В. Деловая переписка с зарубежным партнером. -К.: МП "Мира", 1992.
17. Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. - К.: ТКК "Персонал", 1996.
18. Секретарь-референт І Т. В. Кузнецова, Г. А. Андреева и др. - М.: АО "Бизнес-школа", 1995.
19. Стенюков М. В. Документы. Делопроизводство. - М.: ПРИОР, 1998.
20. Типова інструкція з діловодства від 17.10.97 № 1153.

 
 

Цікаве

Загрузка...