WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Складання й оформлення службових документів - Курсова робота

Складання й оформлення службових документів - Курсова робота

відомості. Далі викладаються дані про посаду, зарплату.
У правому верхньому куті вказується місце, куди надається довідка. На довідці обов'язково повинна бути дата підписання. Якщо
здійснюється облік видачі довідок в окремому журналі, то поруч з датою проставляється порядковий номер довідки. Такі довідки готуються в одному примірнику. Одним із варіантів довідки є документ, що складається на вимогу керівництва й містить інформацію на господарську тематику. Наприклад, довідка про хід реалізації продукції за останній місяць. Довідки можуть бути внутрішніми й зовнішніми. Довідки, що призначені для керівника підприємства й не виходять за межі фірми, складає й підписує виконавець. При підготовці розгляду важливих питань на засіданнях колективних органів практикується підготовка розгорнутих довідок з аналізом діяльності підвідомчих організацій.
Довідки, що готуються на запит зовнішніх організацій, підписує керівник підприємства. При цьому довідка повинна мати заголовок, у якому розкривається короткий зміст і вказується дата чи період, до якого відносять наведені у довідці відомості. Якщо є потреба включити в довідку відомості з кількох питань, текст поділяється на розділи, які повинні мати заголовок і нумерацію арабськими цифрами. Текст довідки може оформлятися у вигляді таблиці, якщо він має цифрові показники.
Довідки з виробничої тематики складаються у двох примірниках. Один відправляється адресату, другий підшивається до справи. За наявності в довідці відомостей фінансового характеру вона підписується керівником організації, головним бухгалтером і завіряється печаткою (див. зразок).
Кутовий штамп
підприємства Д/у № 35
ДОВІДКА 00.00.02 № ______
Сергієнко Микола Петрович працює менеджером AT "Полюс" з посадовим окладом______________грн. на місяць.
Директор (підпис) Розшифрування підпису
Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису
11. Доручення
Доручення - це документ про надання права конкретній особі на певні дії від імені підприємства чи окремого громадянина.
Доручення поділяються на офіційні й особисті. Офіційні можуть видаватися на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарських, посередницьких, транспортних операцій тощо. Особисті складаються особами, які передають власні права іншим особам. Це може бути право на одержання заробітної плати, поштового переказу та інших операцій.
Офіційні доручення повинні мати такі реквізити:
o назва підприємства;
o юридична адреса;
o назва виду документа;
o дата;
o індекс;
o текст;
o підписи посадових осіб;
o печатка підприємства.
У текст доручення вносять такі дані:
o посада й паспортні відомості особи, якій видано доручення;
o організація, з якою здійснюються дії за дорученням;
o зразок підпису особи, яка отримала доручення;
o строк дії доручення.
Виготовляються трафаретні бланки доручень. Але вони можуть оформлятися й на бланку підприємства. Якщо операції, що здійснюються через доручення, стосуються грошових чи матеріальних цінностей, цей документ обов'язково підписується керівником підприємства й головним бухгалтером.
Особисті доручення на отримання пенсій, стипендій, вкладів у банку, кореспонденцій нотаріального засвідчення не потребують.
Вони засвідчуються й завіряються підписом посадової особи й печаткою організації, у якій той, хто робить доручення, працює, навчається, або відповідної житлово-експлуатаційної контори за місцем постійного проживання.
Доручення видається, як правило, на строк, визначений конкретним документом. Якщо такий строк у дорученні відсутній, то воно зберігає силу протягом року від дня видачі. Якщо дата видачі доручення відсутня, документ вважається недійсним і не має юридичної сили.
Зразки доручень додаються.
12. Резюме
Резюме - описання особистих, освітніх і професійних даних. Резюме повинно бути досить детальним і в той же час лаконічним за змістом і не перевищувати однієї сторінки. Заповнюється викладачем у вільній формі. Сьогодні це поширений документ при прийнятті на роботу у недержавних підприємствах. Особливістю резюме є викладення даних про освіту й трудову діяльність у зворотному хронологічному порядку. У графі "Додаткові дані" може вказуватись будь-яка інформація: знання мов, наявність друкованих робіт, інтереси претендента тощо. У деяких організаціях резюме містить пункти: мета (яку роботу хотів би отримати претендент) і бажана заробітна плата.
Біографічна довідка (Curriculum Vitae (CV))
Відрізняється від резюме тільки обсягом до 6-8 сторінок і передбачена для кандидатів на високі посади чи на роботу за кордоном. Потенційний роботодавець повинен отримати детальну інформацію про претендента. Біографічна довідка включає в себе наявність фотокартки, паспорті дані, адресу, телефон та детальніше характеризує освіту та кваліфікацію претендента.
РЕЗЮМЕ
ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ: _________________________
АДРЕСА: _______________________________________________
ТЕЛЕФОН: _____________________________________________
СІМЕЙНИЙ СТАН: ______________________________________
МЕТА:__________________________________________________
БАЖАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА:____________________________
ОСВІТА:________________________________________________
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:________________________________
ДОДАТКОВІ ДАНІ: ______________________________________
Підпис __________
Список використаної літератури
1. Бондарева Т. М. Секретарское дело. - М.: Высш. шк., 1995.
2. Бурнашова Г. А. Делопроизводство. - М.: Высш. шк., 1989.
3. Веселое П. В. Современное деловое письмо в промышленности. - М.: Изд-во стандартов, 1990.
4. Воробьев Л. И., Щёкин Г. В. Делопроизводство, учет и отчетность в кадровой службе. В 5 ч. - К.: ВЗУУП, 1990.
5. Головач А. С. Оформление документов. -К.; Донецк: Выщашк., 1983.
6. Демидова А. К., Смирнов Е. А. Коммерческая корреспонденция. - М.: Русский язык, 1985.
7. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. - К.: Либідь, 1998.
8. Коваль А. П. Ділове листування. - К.: Либідь, 1992.
9. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства. - М.: ИНФРА-М, 1998.
10. Мурашко М. І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділу кадрів підприємств, установ та організацій. - К., 1994.
11. Организация работы с документами: Учебник / В. А. Кудряев и др. - М.: ИНФРА-М, 1998.
12. Паламар Л. М., Кацівець Г. М. Мова ділових паперів. - К.: Либідь, 1993.
13. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. - К.: МАУП, 1997.
14. Пастори Л. Коммерческая корреспонденция: Пер. с нем. С. С. Кур-батовой. - Обнинск: Титул, 1995.
15. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення. - К.: МАУП, 1996.
16. Плотникова А. В. Деловая переписка с зарубежным партнером. -К.: МП "Мира", 1992.
17. Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. - К.: ТКК "Персонал", 1996.
18. Секретарь-референт І Т. В. Кузнецова, Г. А. Андреева и др. - М.: АО "Бизнес-школа", 1995.
19. Стенюков М. В. Документы. Делопроизводство. - М.: ПРИОР, 1998.
20. Типова інструкція з діловодства від 17.10.97 № 1153.

 
 

Цікаве

Загрузка...