WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Правила складання та оформлення документів - Курсова робота

Правила складання та оформлення документів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Правила складання та оформлення документів
ЗМІСТ
1. Вступ
2. Загальні вимоги до оформлення реквізитів документів
3. Вимоги до документів, підготовлених до друкування
4. Вимоги до бланків
5. Список використаної літератури
Вступ
Документаційна діяльність кожної організації ґрунтується на таких засадах:
o документи, що становлять правову базу діяльності організації, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, органів влади та керівництва, що стосуються діяльності організації;
o організаційно-правова документація - статут, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції тощо;
o розпорядча документація - накази, вказівки, розпорядження керівництва, рішення колегіальних органів тощо;
o службові листи, факси, телеграми;
o документи, що стосуються особового складу;
o документація за минулий діловодний рік.
Для того щоб документ мав юридичну силу, необхідно у процесі створення враховувати його специфічні особливості. Залежно від функції документа встановлюється набір реквізитів, тобто елементів, розташованих у певній послідовності. Вимоги до оформлення документів відображені в постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства" від 17 жовтня 1997 р. № 1153. Зазначена Інструкція регламентує не тільки склад реквізитів, а й послідовність їх розміщення у документі.
З огляду на призначення документа до обов'язкових реквізитів можуть додаватися й інші реквізити.
Оформлюють реквізити відповідно до формуляра-зразка.
Формуляр-зразок - це сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.
Формуляр-зразок документа встановлює такі реквізити:
o Державний Герб України (порядок його використання визначається законом);
емблема підприємства, установи, організації; зображення нагород;
код підприємства, установи, організації за Українським класифікатором підприємств і організації (УКПО); код форми документа за Українським класифікатором управлінської документації (УКУД);
найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;
найменування підприємства, установи, організації; найменування структурного підрозділу;
індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телефону, номер телетайпа (абонентського телеграфу); назва документа; дата; індекс;
посилання на дату й індекс вхідного документа; місце складання або видання; гриф обмеження доступу до документів; адресат;
гриф затвердження; резолюція; заголовок до тексту; відмітка про контроль; текст;
відмітка про наявність додатків; підпис;
гриф погодження; візи; печатка;
відмітка про засвідчення копій; прізвище виконавця й номер його телефону; відмітка про виконання документа й направлення його до справи; відмітка про надходження документа.
1. Загальні вимоги до оформлення реквізитів документів
Реквізит 07 - найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про неї. Скорочене найменування вживається тільки в разі, коли воно офіційно зафіксоване у положенні про установу. На бланку скорочене найменування розміщується за повним.
Реквізит 10 - назва виду документа (наказ, розпорядження, рішення тощо) зазначається на бланку і має відповідати компетенції установи, змісту управлінської діяльності.
Датування документів - один з основних реквізитів документа, який забезпечує йому юридичну силу. Датою документа є дата його підписання; для документа, що приймається колегіальним органом, - дата його прийняття; для документа, що затверджується, - дата його затвердження. Дати підписання й затвердження документа, а також ті, що є в тексті, повинні оформлятися цифрами. Елементи дати наводяться арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею ставиться 0.
У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять дані фінансового характеру, застосовують словесно-цифровий спосіб оформлення дат: ЗО травня 2000 р.
Дату на документі проставляє особа, яка його підписує або затверджує, у момент підписання або затвердження.
Обов'язковому датуванню й підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їхнім проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа й направлення його до справи).
Дата підписання разом з індексом проставляється в лівій верхній частині документа на спеціально відведеному для цього місці на бланку.
Дата затвердження документа зазначається у відповідній графі. У факсах, телеграмах, телефонограмах, крім дати, проставляються години й хвилини.
Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які надаються документам під час реєстрації та вказують на місце складання, виконання і зберігання документів. Індекси вхідних і створюваних установою документів складаються з порядкевих номерів у межах групи документів, що реєструються, які, відповідно до завдань пошуку, можуть доповнюватись індексами за номенклатурою справ, питань діяльності, кореспондентів, виконавців тощо. Складові індексу розміщуються в такій послідовності: порядковий реєстраційний номер у межах групи документів, що реєструються, індекси за номенклатурою справ, питань діяльності, кореспондентів, виконавців тощо. Індекс спільного нормативно-правового акта повинен складатися з індексів установ, що видали його, які проставляються через дріб. Складові індексу відокремлюються одна від одної скісною рискою, наприклад: 415/02-15/55 або 21/77/59.
Адресування документів. Реквізит адресата проставляється, як правило, на вихідних документах. На внутрішніх документах цей реквізит проставляється, якщо документ призначений для передачі керівництву (заява, доповідна записка).
Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. Якщо документ адресується установі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування подаються в називному відмінку, наприклад:
Міністерство юстиції України
Якщо документ надсилається посадовій особі, то найменування установи зазначається в називному відмінку, а посада й прізвище адресата - у давальному, наприклад:
Міністерство промислової політики України Управління справами Головному спеціалісту (прізвище, ініціали)
У разі адресування документа керівнику установи або його заступнику найменування установи входить до складу назви посади адресата, наприклад:
Начальнику Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України (прізвище, ініціали)
У реквізиті "Адресат" можуть зазначатися почесне звання та вчений ступінь. Якщо документ адресується багатьом однорідним організаціям, адресат вказується узагальнено, наприклад:
Генеральним директорам виробничих об'єднань, директорам підприємств і керівникам організацій
Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед зазначенням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. Якщо документ надсилається більш як чотирьом адресатам, складається список на розсипку й на кожному документі

 
 

Цікаве

Загрузка...