WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Порядок складання і ведення розпорядчих документів по особовому складу - Курсова робота

Порядок складання і ведення розпорядчих документів по особовому складу - Курсова робота

пов'язані зі специфікою праці:________________
Адреси сторін
26. Відомості про роботодавця:
Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця)_____________________
Адреса__________________________________________________
Розрахунковий рахунок №_________________________________
(№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця)
27. Відомості про працівника: Домашня адреса:___________
Домашній телефон:_________________
Службовий телефон:________________
Паспорт: серія____________№________
Виданий "____"_____________19___р._
(вказати орган, що видав паспорт) Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг___________
(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, Інші підстави) РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК
(посада, прізвище, Ім'я, (прізвище, Ім'я, по батькові, підпис)
по батькові, підпис)
м.п.
"___"____________200_ р. "____"__________200_ р.
Укладання договору про майнову відповідальність забезпечує відшкодування матеріально відповідальними особами вартості заподіяної шкоди. Договори про майнову відповідальність мають бути підписані при призначенні матеріально відповідальних осіб на роботу.
Обов'язкові реквізити цих договорів: назва документа (заголовок); місце і дата укладення договору; назви сторін - посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які укладають і підписують договір; зобов'язання матеріально відповідальної особи; зобов'язання підприємства або організації; термін дії договору; адреси сторін; підписи осіб, що укладають договір; печатка підприємства або організації.
Договір про майнову відповідальність складають у двох примірниках, перший з яких зберігається у відділі кадрів підприємства або установи в особовій справі матеріально відповідальної особи, а другий передається працівникові, який підписав договір. Заповнює обидва примірники працівник у відділі кадрів, а не головний бухгалтер. Спочатку керівник повинен підписати договір, а потім уже заяву про прийняття на роботу.
У наказі про прийняття на роботу на посаду з матеріальною відповідальністю обов'язковим реквізитом повинно бути, наприклад: касиром з 21.05.98 з повною матеріальною відповідальністю. У підставі, крім заяви, також треба вказувати договір.
3. Порядок оформлення наказів про надання щорічної відпустки
У Конституції України в ст. 45 записано: кожний, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки.
Згідно зі ст. 10 Закону України "Про відпустки" і ст. 79 КЗпП України щорічна основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.
Щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року.
Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводиться до відома всіх працівників. Графік складається по формі:
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор санаторію "Трускавець"
_______В. П. Стиблина
"___"______200_ р.
При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації з додержанням вимог частини шостої ст. 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.
На підставі затвердженого графіка відпусток або заяви працівника на підприємстві, в установі, організації видається наказ або розпорядження по формі № П-6.
Типова форма № П-6
підприємство, організація
НАКАЗ ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ
(прізвище, Ім'я, по батькові)
Цех,
ВІДДІЛ ДІЛЬНИЦЯ Категорія персоналу Професія, посада Тарифний розряд (клас), оклад Табельний номер
Умови праці______________________________________________
нормальні, шкідливі, небезпечні
Надати щорічну відпустку за робочий рік з "___"_____200 _ р.
по "__"_____200 _ р. включно на_____робочих (календарних) днів.
Додаткова відпустка на_______робочих (календарних) днів.
За роботу зі шкідливими умова ми праці на____робочих днів.
За безперервний стаж роботи на____робочих (календарних) днів.
Матерям, які мають дітей до 14 років, на____робочих днів.
За багатозмінний режим роботи на____робочих днів.
Інші види додаткової відпустки на____робочих (календарних) днів.
Всього на____ робочих (календарних) днів
з "_"_____200 _ р. по "_"______200 _ р. включно.
Підпис керівника цеху (відділу} / ч Підпис
Підпис начальника -------- (майстра)
дільниці працівника
200_ р.
200_ р.
Форма № П-6 застосовується для оформлення щорічної відпустки та інших видів відпустки, що надаються працівникам відповідно до чинних законодавчих актів і положень, колективних договорів, контрактів та графіків відпусток.
У наказі слід вказати прізвище, ім'я, по батькові, посаду працівника (або місце роботи), вид, дату початку та строк відпустки, а також робочий рік, за який надається щорічна відпустка. Наказ видається у двох примірниках. Один залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. Підписується керівником підприємства, узгоджується з начальником відділу кадрів і керівником структурного підрозділу.
На підприємствах з невеликою кількістю працівників застосовується наказ про надання відпустки за простішою формою, але з використанням реквізитів форми № П-6. Наприклад:
1. Надати:
1.1. Сидоренко Галині Миколаївні
листоноші третього класу щорічну відпустку на 24 календарних дні з 01.02.02 по

 
 

Цікаве

Загрузка...