WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Порядок складання і ведення розпорядчих документів по особовому складу - Курсова робота

Порядок складання і ведення розпорядчих документів по особовому складу - Курсова робота

взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.
Договір про матеріальну відповідальність - це документ, за яким одна сторона - матеріально відповідальна особа - бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов'язується дотримуватися встановлених правил їх приймання, зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона - підприємство абоорганізація, якій належать матеріальні цінності, - зобов'язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці й виробничу обстановку, що забезпечують схоронність зданих на зберігання матеріальних цінностей.
Загальні положення
1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.
2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.
Обов'язки сторін
3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
4. Працівник зобов'язується виконати роботу (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):
5. Роботодавець зобов'язується організувати роботу працівника, забезпечити безпечні умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):____________________
Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах:
Робочий час
6. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
7. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):____________
(вказати необхідне)
Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника
8. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка)
у розмірі______________________________________на місяць,
або у розмірі
надбавка (доплата та інші виплати)
. за 1 годину роботи;
(вказати види доплат, надбавок тощо)
у розмірі_____(у процентах до тарифної ставки посадового окладу).
9. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація____________
(вказати вид, розмір)
10. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна______днів, додаткова______днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі________________
11. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:___________________
(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)
Відповідальність сторін, вирішення спорів
12. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.
13. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
14 Інші умови___________________________________________
(за необхідності вказати Інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170)
Зміни, припинення та розірвання контракту
15. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у писемній формі.
16. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення строку дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (ст. 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;
г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (ст. 38, 39 КЗпП України) та цим контрактом.
д) з інших підстав, передбачених законодавством.
17. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:
1.____________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за п. 8 ст. 36 КЗпП України.
18. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівників причин, у тому числі розірвання контракту працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом, або роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:
19. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.
20. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.
Термін дії та інші умови контракту
21. Строк дії контракту з_______по_______. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або_______
22. Сторони можуть передбачити у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:_______
Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.
23. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у писемній формі.
24. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
Додатки до контракту:____________________________________
(вказується перелік додатків, якщо вони є)
25. Інші умови,

 
 

Цікаве

Загрузка...