WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Облікові документи по кадрах - Курсова робота

Облікові документи по кадрах - Курсова робота

працівник, який приймається на роботу, ставить особистий підпис.
2. Відомості про військовий облік - заповнюється на військовозобов'язаних на підставі даних військового квитка і відповідно до інструкції зобліку військовозобов'язаних, яку фахівець з кадрів одержує в районному військовому комісаріаті за місцем розташування підприємства, установи, організації.
Вказані дані фахівець з кадрів щороку звіряє в райвійськкоматах за місцем проживання працівника.
3. Призначення і переведення - відповідний запис здійснюється під час оформлення на роботу. Надалі тут відображаються переміщення, зміни у кваліфікації. Усі записи з цього розділу переносять до трудової книжки.
Вносячи на підставі наказів у трудову книжку записи про прийняття, переведення чи звільнення, фахівець відділу кадрів ознайомлює про це її власника під розписку в колонці "Підпис власника трудової книжки". В колонці "Дата" ставиться дата, коли працівник приступив до роботи. Ця дата відлічується як початок робочого року щорічної відпустки.
У колонці "Назва структурного підрозділу" коротко записується назва підрозділу: навчально-методичний відділ.
У колонці "Назва професії, посади" записується найменування посади згідно зі штатним розписом: методист першої категорії.
У колонці "Розряд" (оклад) записуються прописом розряд, категорія, посадовий оклад: шостий, 130 грн.
У колонці "Підстава" записуються номер і дата наказу про прийняття працівника на роботу: наказ № 10-к від 10.06.90.
У колонці "Підпис власника трудової книжки" ставиться особистий підпис працівника, з яким уклали трудовий договір. Це може
бути і підпис ознайомлення з наказом про прийняття на роботу, переведення чи переміщення за винятком наказу про стягнення за порушення трудової дисципліни, де ставиться підпис на самому наказі.
4. Відпустки - ведеться облік щорічник і додаткових відпусток, який дублюється в журналі обліку відпусток.
У колонці "Вид відпустки" пишеться вид відпустки: щорічна, без збереження заробітної плати тощо.
У колонці "За який період" пишеться робочий рік, за який надається щорічна і додаткові відпустки. Робочий рік, згідно зі ст. 6 Закону України, "Про відпустки" відлічується з дня укладення трудового договору: 10.02.97- 09.02.98р.
У колонці "Дата" пишеться початок і кінець відпустки: 12.09.98-04.10.98р.
У колонці "Підстава" пишеться дата і номер наказу про надання відпустки: наказ № 12-к від 10.09.98.
Окремо в особовій картці по формі № П-2 виділені пункти:
"Додаткові відомості" - у рядку записуються зміни, які відносяться до першого і другого розділів картки, зміни прізвища, підвищення кваліфікації тощо: Прізвище Петренко змінено на Сидоренко на підставі наказу № 201-к від 10.03.98.
У рядку "Трудову книжку отримав" вказується дата, місяць і рік отримання, ставиться підпис власника трудової книжки.
Особові картки на працівників повинні мати номери, що відповідають номерам запису в книзі обліку трудових книжок і вкладишів до них. Зберігаються особові картки після звільнення працівника два роки у відділі кадрів і 73 роки в кадровому архіві. У разі повторного прийняття особи на роботу на підприємство рекомендується користуватись її старою особовою карткою.
На спеціалістів з вищою освітою, які виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські й технологічні роботи, крім особової картки по формі № П-2, ведеться особова картка по формі № П-4. Типова форма № П-4 затверджена наказом Мінстату України від 09.10.95 № 253. Заповнюється і ведеться працівником кадрової служби по тому ж принципу і вимогах, що й типова форма № П-2.
3. Оформлення та ведення особової картки по формі № П-2ДС
Особові картки (форма № П-2ДС) заповнюють усі органи, установи (організації), на працівників яких поширюється Закон України "Про державну службу".
Питання, пов'язані з порядком ведення особової картки, її зберіганням, повнотою інформації, актуальністю, регулюються чинним законодавством та іншими документами (паспорт, військовий квиток, дипломи, свідоцтва).
Особова картка заповнюється українською мовою, в називному відмінку (крім окремо зазначеного).
До особової картки заносяться:
І. Загальні відомості
Пункти 1-11 заповнює державний службовець відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, атестаті про освіту та інших документів.
1. Прізвище: теперішнє, дівоче - в дужках, якщо таке існує; ім'я та по батькові.
2. Громадянство України: число (дд) - двозначне число, місяць (мм) - назва, рік (рррр) - чотиризначне число.
3. Місце народження: країна, область, район, місто (село).
4. Дата народження: число (дд), місяць (мм), рік (рррр).
5. Освіта: вища, середня:
назва навчального закладу (на момент закінчення) та його місцезнаходження;
(рррр) дата вступу і закінчення навчального закладу; спеціальність: заповнюється відповідно до запису в дипломі (свідоцтві);
кваліфікація: заповнюється відповідно до запису в дипломі (свідоцтві);
диплом (свідоцтво): номер і дата його видачі (дд, мм, рррр). Якщо державний службовець навчається у навчальному закладі, то заповнюються тільки графи: назва навчального закладу та його місцезнаходження, рік вступу, спеціальність, як було вказано вище.
6. Науковий ступінь, вчене звання: заповнюється відповідно до запису в дипломі, (рррр) рік присвоєння, номер диплома, (дд, мм, рррр) дата його видачі.
7. Якими мовами володієте і в якій мірі: читаєте і перекладаєте зі словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно.
8. Наукові праці та винаходи: кількість опублікованих монографій, статей, винаходів; список опублікованих робіт.
9. Сімейний стан: члени сім'ї із зазначенням дати народження, прізвища, ім'я та по батькові.
10. Паспорт: серія, номер, ким виданий, дата видачі- записується відповідно до запису у паспорті.
11. Домашня адреса: телефон, місто, поштове відділення, вулиця, корпус, номер будинку, квартира, особистий підпис.
Дата прийняття Присяги державного службовця: число - двозначне, місяць - назва, рік - чотиризначне число.
13. Прийняття на державну службу:
а) на підставі конкурсу: номер протоколу, дата (число - двозначне, місяць - назва, рік - чотиризначне число);
б) до патронатної служби: посада керівника;
в) з резерву: дата включення до резерву;
г) інше: згідно з встановленим законодавством (ст. 15 Закону України "Про державну службу").
14. Загальний стаж роботи: вказується приведена дата, яка визначається згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення", відповідно до записів у трудовій книжці.
15. Безперервний стаж роботи: вказується приведена дата, яка визначається згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1973 року № 252, відповідно до записів у

 
 

Цікаве

Загрузка...