WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Секретарська справа: ділове листування, робота з комп’ютером, машинопис, імідж секретаря - Дипломна робота

Секретарська справа: ділове листування, робота з комп’ютером, машинопис, імідж секретаря - Дипломна робота

використовувалася виключно як середовище для передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні вирішуються більш складні завдання, які підтримують функції мережного пошуку та доступу до розподілених інформаційних ресурсів й електронних архівів. Таким чином, Internet можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір.
Мережа Internet, що служила спочатку дослідницьким і навчальним групам, стає все популярнішою в ділових колах. Компанії спокушують дешевий глобальний зв'язок і його швидкість, зручність для проведення сумісних робіт, доступні програми, унікальна база даних цієї мережі. Вони розглядають глобальну комп'ютерну мережу як доповнення до своїх власних локальних мереж. Уже кілька років розвиваються і встигли широко ввійти в практику в розвинених країнах технології Intranet, що є інформаційними технологіями "великої" мережі в корпоративних мережах і навіть у дуже невеликих мережах ПК підприємств малого бізнесу. При низькій вартості послуг (часто це тільки фіксована щомісячна плата за лінії зв'язку або телефон) користувачі можуть дістати доступ до комерційних і некомерційних інформаційних служб США, Канади, Австралії, європейських країн, а тепер уже України та Росії. В архівах вільного доступу мережі Internet можна знайти інформацію практично з усіх сфер людської діяльності, починаючи з нових наукових відкриттів до прогнозу погоди на завтра. В Internet можна знайти рекламу багатьох тисяч фірм і розмістити (часто безкоштовно!) свою рекламу. Крім того, Internet надає унікальні можливості дешевого, надійного та конфіденційного глобального зв'язку. Це виявляється дуже зручним для фірм, що мають свої філіали по всьому світу, транснаціональних корпорацій і структур управління. Як правило, використання інфраструктури Internet для міжнародного зв'язку коштує набагато дешевше від прямого комп'ютерного зв'язку через супутниковий канал або телефон.
Електронна пошта - найпоширеніша послуга мережі Internet. Сьогодні свою адресу в системі електронної пошти мають сотні мільйонів чоловік. Вартість пересилання листа електронною поштою значно нижча за пересилання звичайного листа. Крім того, повідомлення, передане електронною поштою, досягає адресата протягом кількох хвилин, тоді як звичайний лист він одержує через кілька днів, а то і тижнів.
Стандарти Internet забезпечують можливість групової роботи над спільним проектом за допомогою електронної пошти, гіпертекстових документів (служба WWW), а також за допомогою теле-, аудіо- і навіть відеоконференцій у масштабі реального часу. Для забезпечення інформаційної безпеки в мережі застосовуються різні протоколи шифрування конфіденційної інформації, електронні підписи, сертифікація інформації. Заборона на несанкціоноване переміщення даних між локальною мережею підприємства і глобальною мережею може забезпечуватися спеціальними комп'ютерами або програмами (брандмауерами).
Не менш відомими є мережі FіdoNet, EuroNet, система міжбанківських розрахунків SWFІT. Широке розповсюдження отримала в країнах колишнього Радянського Союзу мережа RelCom.
?
2.3 МАШИНОПИС.
Протокол
2.3.1 Реквізити протоколу
Протоколом прийнято називати документ, фіксуючий хід обговорення питань і ухвали рішень на зборах, нарадах, конференціях і засіданнях колегіальних органів. Протоколом оформляється також діяльність слідчих, адміністративних органів, органів охорони громадського порядку. За способом і повнотою запису Ви можете бути стенографічним, диктофонографічним, конспективним: стислим - без запису змісту виступів. У стислих протоколах указують тільки порядок денний, прізвище доповідачів, які виступали в дебатах, та прийняті рішення. Повні протоколи з викладенням змісту дають можливість судити не лише про характер зборів, а й про діяльність організацій в цілому. Складні протоколи штатні секретарі різних органів, або обрані на засіданні секретарі, або секретаріати, а підписують голова і секретар робочої президії або голова і всі члени комісії.
Формуляр протоколу містить також реквізити:
- назву установи і йог підвідомчість;
- найменування колегіального документа (Протокол);
- назву колегіального органу;
- вид засідання;
- дату засідання;
- індекс (номер);
- місце проведення роботи (якщо воно збігається з постійним місцем перебування колегіального органу);
- ініціали і прізвища секретаря і голови;
- склад присутніх (список або кількість);
- порядок денний;
- текст протоколу;
- перелік додатків (якщо вони є);
- підписи.
Для окремих видів протоколів обов'язкові такі додаткові реквізити, як грифи затвердження і погодження.
Текст протоколу будується відповідно до порядку денного за розділами. Кожен розділ може складатись з трьох частин і починатися словами: СЛУХАЛИ, ВИСТУПАЛИ, УХВАЛИЛИ, ВИРІШИЛИ, котрі пишуться великими літерами на початку розділу. Після цих слів ставиться двокрапка, вказуються прізвища та ініціали доповідачів або виступаючих, а через тире наводиться текст її виступів.
Оскільки дорадчий принцип діяльності служить основою державного і суспільного устрою у нашій країні, протокол як носій інформації має велике значення. Тому обов'язкове повинні протоколюватися засідання як постійно діючих колегіальних органів (Рад народних депутатів, а також виконкомів), колегій, міністерств і державних комітетів, наукових і науково-технічних рад,президій), так і тимчасових (конференцій, нарад, зльотів, комісій).
Необхідно прагнути до того, щоб до протоколів були занесені докладні виступи по обговоренню питань, пропозицій і побажань.
Стислі протоколи, в котрих містяться тільки порядок денний, прізвища доповідачів, що виступили у дебатах, і прийняте рішення, рекомендується складати , наприклад, на оперативних виробничих нарадах. Не потрібні докладні протоколи у тих випадках, коли засідання стенографуються або записуються з допомогою магнітофона чи диктофона. Підписана головою і секретарем стенограма (фонограма) додається до протоколу.
2.3.2. Правила ведення та оформлення
Вимоги до оформлення:
1. Протоколи оформлюються на загальних бланках або спеціальних бланках формату А4;
2. Датою протоколу є дата засідання.
3. Протоколи нумеруються в межах календарного року.
4. Заголовок протоколу відрізняється від заголовка інших видів документів. У його складі є вказівка на вид наради (засідання, обговорення, мітинг), назва колегіальних органів та обговорю вальних питань.
5. Найвідповідальнішою частину протоколу є текст.
текст протоколу складається з двох частин:
вступ і загальна частина. Вступна частина має постійну інформацію (слова "Голова", "секретар", "присутні") та змінну інформацію (прізвище та ініціали секретаря і присутніх).
Слова "голова", "секретар", "присутні" пишуть від нульового положення табулятора, від 2-го положення табулятора ставлять тире, потім ініціали і прізвище в називному відмінку.
Прізвища членів колегіальних органів і запрошених розміщують за алфавітом окремо. Їх друкують в одному рядку, через один інтервал. Прізвища запрошених слід писати тоді, коли їх не більше 15. інакше до протоколу додають список присутніх. Після прізвищ та ініціалів запрошених слід вказати в дужках назву установи.
вступна частина

 
 

Цікаве

Загрузка...