WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Організаційно – розпорядча документація - Реферат

Організаційно – розпорядча документація - Реферат

або видання документа;
15- гриф обмеження доступу до документа;
16- адресат;
17- гриф затвердження документа;
18- резолюція ;
19- заголовок до тексту документа ;
20- відмітка про контроль;
21- текст документа;
22- відмітка про наявність додатків;
23- підпис;
24- гриф погодження документа;
25- візи документа;
26- відбиток печатки;
27- відмітка про засвідчення копії;
28- прізвище виконавця і номер його телефону ;
29- відмітка про виконання документа і направлення його до справи;
30- відмітка про наявність документа в електронній пошті;
31- відмітка про надходження документа до організації від адресанта;
32- запис про державну реєстрацію.
Зображення Державного герба України ( реквізит 01) відтворюють на бланках державних установ з обов"язковим додержанням пропозицій зображення герба відповідно до постанови Верховної Ради України " Про Державний герб України" № 2137 - XII від 19 лютого 1992 р.
Зображення Державного герба України на бланках з кутовим розташуванням реквізитів ( так званих кутових бланках) розміщують на верхньому березі над серединою рядків з назвою організації, а на бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів ( так званих поздовжніх бланків) - у центрі верхнього берега . Розмір зображення: висота - 17 мм, ширина - 12мм.
Зображення герба Автономної Республіки Крим розміщують на бланках державних установ Автономної Республіки Крим лише разом із зображенням Державного герба України відповідно до Закону України " Про Автономну Республіки Крим" № 95 /95 - ВР від 7 березня 1995р. Порядок використання зображення герба встановлюється нормативно- правовими актами Автономної Республіки Крим.
Зображення емблеми організації або товарного знака ( знака обслуговування) ( реквізит 02) розміщують на лівому березі бланка на рівні назви організації або частково чи повністю на площі, що відведена для розташування реквізитів " Назва організації вищого рівня" , " Назва організації" , " Назва структурного підрозділу організації" .
Зображення нагород ( реквізит 03) можна розміщувати на лівому березі бланка на рівні назви організації або частково чи повністю на площі, відведеній для розташування реквізитів " Назва організації вищого рівня" , " Назва організації" , " Назва структурного підрозділу організації". Якщо назву нагороди включено, згідно з нормативно- правовим актом , до назви організації , надрукованої на бланку , то розміщувати на ньому зображення цієї нагороди вже не потрібно.
Код організації ( реквізит 04 ) проставляють за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України ( ЄДРПОУ) . Ведення ЄДРПОУ здійснює Державний комітет статистики України .
Код організації є однією з головних пошукових ознак інформації в системах автоматизованого діловодства та документообігу ( САДД). Його фіксування сприяє прискоренню передавання документованої інформації засобами електрозв"язку, зменшенню кількості помилок , яких іноді припускаються при передаванні довгих назв організацій.
На бланку листа код організації проставляють після реквізитів " Довідкові дані про організацію" .
Код форми документа ( реквізит 05) проставляють згідно з ДК 010 - 98 " Державний класифікатор управлінської документації" ( ДКУД) , який затверджено наказом Держстандарту України № 1024 від 31 грудня 1998р.
У ДКУД наведено назви та кодові позначення уніфікованих форм документів ( УФД) , що належать до уніфікованих систем управлінської документації.
ДКУД містить такі класи:
1) організаційно - розпорядча документація ( код 02);
2) первинно- облікова документація ( код 03);
3) банківська документація ( код 04);
4) фінансова документація ( код 05) ;
5) звітно- статистична документація ( код 06);
6) планова документація ( код 07) ;
7) ресурсна документація ( код 08) ;
8) торговельна документація ( код 09) ;
9) зовнішньоторговельна документація ( код 10) ;
10) цінова документація ( код 13) ;
11) документація з праці , соціальних питань і соціального захисту населення ( код 15) ;
12) документація з побутового обслуговування населення ( код 17) ;
13) бухгалтерсько - облікова документація ( код 18) ;
14) документація з Пенсійного фонду ( код 20) ;
15) словниково - довідкова документація ( код 21) ;
Кожний клас , у свою чергу, поділяється на підкласи. Однією з уніфікованих систем управлінської документації є уніфікована система управлінської документації є уніфікована система організаційно- розпорядчої документації , до класу якої входять:
- документація з організації систем управління ( код 0201);
- документація з організації процесів управління ( код 0202);
- документація з оцінки трудової діяльності ( 0204) ;
Назва організації вищого рівня ( реквізитів 06) зазначають скорочено , а в разі відсутності офіційно зареєстрованого скорочення - повністю. Реквізит розміщують над назвою організації - автора документа .
Назва організації ( реквізит 07) має відповідати назві, зазначеній в її установчих документах ( статуті, положенні, установчому договорі) .
Назву структурного підрозділу або територіального відділення , філії , посадової особи ( реквізит 08) зазначають переважно на бланках внутрішніх документів ( актів , протоколів , службових записок) у тому разі , коли структурний підрозділ є автором документа , а його керівник має право підпису документа. Цей реквізит розміщують під назвою організації.
Довідкові дані про організацію ( реквізит 09) містять відомості , необхідні при інформаційних контактах . До складу цього реквізиту входять : поштова адреса , номери телефонів , факсів , телексів , рахунків у банку , адреса електронної пошти , веб - сайт , дані про ліцензії, патенти.
Назва виду документа ( реквізит 10) має відповідати переліку форм документів, що їх використовують в організації.
Назва виду документа може бути зафіксована на спеціальному бланку ( так званому бланку конкретного виду документа , наприклад бланку протоколу) під час його виготовлення або надрукована на загальному бланку організації при безпосередньому оформленні документа.
Дата документа (реквізит 11) - обов"язковий реквізит кожного документа, фіксує час його створення і / або підписання , погодженняі , затвердження , прийняття , видання , реєстрації.
Дату документа оформляють арабськими цифрами в такій послідовності: день місяця, місяць, рік.
Реєстраційний індекс документа ( реквізит 12) - це умовне цифрове позначення , яке надають документу під час його реєстрації. При реєстрації наказів з особового складу та звернення громадян до організації можна застосовувати літерно - цифрові позначення.
Реєстрації підлягають документи, створені організацією, та ті , що надходять від інших організацій і фізичних осіб.
Посилання на реєстраційний індекс і дату документа ( реквізит 13) фіксують на бланках листів . Цей реквізит має таку форму : На № _____від _______. Цю форму заповняють лише в тому разі , коли оформлюють лист - відповідь на будь - який ініціативний документ.
Місце реєстрації документів визначається в інструкції з діловодства установи, до якої додається затверджений керівником установи перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодною службою.
Реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що створюються і використовуються в установі, так і ті, що надходять від інших установ і громадян.
Реєстрації підлягають як традиційні машинописні (рукописні) документи, так і створені за допомогою ПК.

 
 

Цікаве

Загрузка...