WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Виникнення писемності та історія кодування інформації - Реферат

Виникнення писемності та історія кодування інформації - Реферат

Вироблення коротких кодів постає одним із важливих завдань перед науковцямі.
3.2 Вивченням знаків займається семіотика. Семіотика (від грецького semion - знак, признак) - наука, яка вивчає спільні якості знаків, їх системи і ситуації у людському суспільстві. Семіотика вивчається на трьох різних ступенях:
1) синтактика;
2) семантика;
3) прагматика.
Синтактика розглядає способи поєднань знаків, які ведуть у кінцевому результаті до формування текстів. Семантика аналізує поняття, значення і смисл. Знак не тільки позначає який-небудь предмет або явище, але має і своє смислове і експресивне значення. Прагматика займається відношеннями "людина - знак".
Класиком семіотичної науки є американський вчений Ф. де Соссюр (1857 - 1913). У нашій країні увага до семіотики виникла у 60-70 роки.
У широкому розумінні знак - це будь-яке фізичне явище , яке має загальну або суб'єктивну інтерпретацію, яка залежить від навколишнього середовища.
1) в документознавстві знак - матеріальний, чуттєво сприйманий предмет (явище або дія) , який виступає у якості представника другого предмета, якості або відношення і використаний для фіксування, придбання, зберігання, переробки і передачі повідомлення. Знак являє собою своєобразний "атом" соціальної інформації. Повідомлення може складатися з одного або совокупності знаків. Але повідомлення менш одного знаку не може бути , бо воно не буде мати змісту.
Знак має такі ознаки (особливості) :
1) матеріальне вираження;
2) значення;
3) інформує про щось відмінне від цього;
4) використовується для передачі інформації;
5) функціонує у певній знаковій ситуації.
Знак ємає зховнішню і внеутрішню структурні сторони. Зовнішня сторона - це матеріальна оболонка знака. Предмет, який виступає у ролі знака, обов'язково володіє певною формою, щоб бути сприймаємим, здатним фіксувати і передавати інформацію у просторі і часі. Жест, світло световору, морський прапорний код, звук мовлення не можуть слугувати знаками для документа. Внутрішня сторона знаку - це його значення. Цим відрізняється від інших матеріальних знаків.
Між знакам і означаємим предметом, як правило, немає спільності. Зв' язок між знаком і предметом виконує людина. Люди в юагатьох випадках условлюються у тих або інших знаків і знвкових систем. Знак використовується для передачі і зберігання інформації, використовується засобом комунікації. І тому значення знаків повинно бути зрозуміло усим учасникам комунікаційного процесу. Доки знаки не зрозумілі (не розшифровані) реципієнтом, повідомлення не може бути сприйнято, а , значить, документ, не може зробити свою сущну функцію - бути джерелом інформації і засобом комнікації.
Знак існує у певній знаковій системі. Будучи вилученим з неї, він може втратити або поміняти своє значення.
Класифікація знаків - це їх перегрупування за певними ознаками.
Існує багато класифікацій знаків, розроблених у семіотиці. И. С. Пірс виділив знаки - копії, знаки - ознаки і знаки -символи.
Знаки-копії - це відтворювання, репродукція, більш-менш східні с означуємим (фотографії, фільми, картини, знаки піктографічної писемності).
Знаки - ознаки - пов'язані з відтворюваними предметами , як подія зі своїми причинами (те. що інакше називається симптомом, прикметами і т.д.)
Знаки-символи у силу заключеного у них наглядного образу використовуються для вираження деякого, часто дуже злачного івидхильного змісту (наприклад, зображення стародавньогрецької театральної маски, як символ сучасного театра.) Слово "символ" вживається і просто у змісті "знак". Оскільки у документоведені викоритовуеється поперед всього знаки, яки можуть виконати роль засобу обміну документної обміну інформації між людьми, найбільш прийнятною є їх групіровка за характером походження і формою існування, розробленою С.Г. Курмиловим та А.В. Соколовим.
Розрізнябть знаки мовні і немовні.
Знак мовний - одиниця мови (людина, слово, словосполучення, пропозиція), яка слугує для позначення предметів або явищ дійсності, а також відношення між елементами мови у тіксті. Знак мовленевий двосторонній, він складається з позначающого та позначаємого.
До немовленнєвих знаків віднесені символи, товарні знаки, музейні експонати, фотографії, звуки порід, історичні реліквії, також знарядді праці, архітектурні пам'ятники.
Частише всього серед немовленневих знаків використовуються знаки - зображення існуючих або условних об "Всемирные торговые организации и Украинское ожидание реальной перспективы вступления"єктів, які містять їх схематичне позначення. Вони поділяються на знаки - "пікчери", вироблені і речовини.
Знаки - "пікчери" (від англійського "pikture" - картина, малюнок, кінофільм, кадр хз фільму ) - це витвір живопису, у тому числі графіки, художньої вишивки, художньої різьби по дереву, металу, фотографії (включаючи кінофільм). Їх прийнято називати іконічними (тобто знаками зображення) До них, крім об'єктів живопису, які фіксують на носії, можна віднести і скульптуру, хоча вона є речовим знаком.
Емблемні знаки - різноманітня емблематика (аоена, спортивна, торгово-фірмова, міфологічна, дорожна і т.п.)
Знаки речовий (трьохмірні) - це скульптура, макети, моделі виставок, музеїв і т.п. Серед них - різноманітна (у більшості обрідова) речоіинна символіка, яка позначає різні поняття (хліб і сіль - знак привітності та дружби, кільце на четвертому пальці - людина жоната - і т.п.) Таким чином, іункція і значення знаку належать окремим предметам у конкретній ситуації. Це відноситься до суб'єктів експозицій музеїв, зоопарків, ботанічних садів, виставок і т.д. Розгляд таких об'єктів , як носіїв визначеного знака - повідомлення можливо тільки у межах самой експозиції.
Вилучений з неї предмет втрачає свій знаковий статус (хліб на столі поза обрядом зустрічі дорогих людей або сільскогосподарчої виставки не фіксує нфякої соціальної інформації.)
Форма знака - символа може бути різною: буква, цифра, отверстіє, точка, лінія, рельєф та інші спеціальні знаки або коди. Вони створені для фіксування і передачі соціальної інформації. Одни з них подбні зображеному, други несуть цілевий характер і не схожі на відображаємий предмет або явище.
Перші створюються за допомогою більш-менш чіткого копіювання реальних об'єктів або явищ. Вони несуть іконічнінемовленеві знаки, подібні за формою назначаємим об'єктам.
Це малюнки, фотографії, кінофільми, відеофільми. На відміну від іконічного, знак-символ не повинен мати схожості з тим предметом або явищем, яке він позначає. Для того щоб зрозуміти (розшифрувати) інформацію, людина повинна заздалнгідь вивчити значення знаку. До документів, використовуючи мовленневи знаки - условні позначення, відносяться вербальні (словесні) документи (книги, брошури, журнали, газети, бюлетені і т.д.) і ідеографічні документи (географічні карти, ноти, креслення).
Список літератури
1. А. Н. Диденко "Сучасне діловодство"
2. С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук "Сучасні ділові папери".
3. Ю.І. Пляха "Управлянське документування"
4. В.Н. Синков "Делопроизводство и менеджмент" 185 ст.
5. Н.Н. Кулінаренко "Документоведение" 459 ст.
6. Паола Упивська "Невмирущі знаки" 156 ст.

 
 

Цікаве

Загрузка...