WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Український правопис, його історія та сучасний стан. Основні зміни і доповнення у V виданні “Українського правопису” - Реферат

Український правопис, його історія та сучасний стан. Основні зміни і доповнення у V виданні “Українського правопису” - Реферат

лестити, повчати, дорікати в незнанні, некомпетентності, підкреслювати свою перевагу, ухилятися від гострих проблем і питань.
Перед слухачами з високим рівнем професійної чи наукової підготовки не можна виступати, якщо немає нових поглядів, підходів до рішення проблеми, не можна допускати повтори, тривіальні судження, демонструвати свою перевагу, зловживати цифрами, цитатами, ухилятися від суті проблеми.
У неоднорідній (гетерогенній) аудиторії виголошувати промову сутужніше. Якщо публіка різна по складу, треба, по можливості, адресувати який-небудь фрагмент кожній групі. Варто заздалегідь подумати про те, що сказати окремим, особливо авторитетним, важливим персонам, якщо ви знаєте, що вони прийдуть.
Необхідно також з'ясувати чисельність аудиторії. Великою кількістю слухачів складніше керувати. У величезній масі людин легковірний, схильний до знеособлювання, не здатний до критики, бачить усе в чорно-білих фарбах, реагує на емоції. Чим більше аудиторія, тим простіше, наочніше, образніше варто говорити.
Знання своїх слухачів, "прицільна" підготовка промови набувають особливе значення під час обговорення якого-небудь важкого питання у вузькому колі фахівців, ділових людей.
Варто довідатися, у якій обстановці буде проходити виступ - у залі, у кабінеті, чи є там кафедра, стіл, мікрофон ...
Кафедра допомагає сконцентрувати увагу на ораторі, за нею треба розташовуватися вільно, невимушено, установивши і намагаючись зберігати постійно відстань у 20 - 30 сантиметрів між ротом і мікрофоном.
Важливе значення має і розміщення слухачів в аудиторії.Проксеміка - наука про часову і просторову організацію спілкування - описує наступні способи:
Спосіб Схематичне зображення Коментарії
Аудиторне розміщення Визначає оратора від аудиторії. Зворотній зв'язок утруднений. Велика кількість учасників.
"Конференція"
Офіціально. По субординації. Може визвати конфронтацію, протистоянь думок
"Підкова"
Сприяє взаємодії. Доступний візуальний контакт. Хороші можливості контролю
V - образне розташування Дозволяє створити обстановку співробітництва між тими хто спілкується при домінантній ролі ведучого
"Круглий стіл"
Об'єднує людей, демократизує обстановку обговорення проблем.
"Кабаре"
Для роботи маленькими групами. Можливі труднощі фокусування уваги
Треба з'ясувати також після яких інших промов планується ваш виступ. Адже кожна наступна промова повинна бути цікавіше по змісту і формі, ніж попередня.
Наступна ступінь докомунікативного етапу - "кодування" - складання тексту - починається з добору матеріалу. Щоб виступ вийшов змістовним, краще використовувати не одне джерело, а кілька. Джерела матеріалу підрозділяються на групи:
1. Безпосередні - матеріал, добутий автором з життя шляхом спостережень, власного досвіду:
" знання, практика;
" особисті контакти, бесіди, інтерв'ю;
" уява - уявне створення нових картин, образів, проектів на основі минулого досвіду з елементами творчості.
2. Опосередковані:
" а) офіційні документи:
" б) наукова і науково-популярна література;
" в) художня література;
" г) статті газет і журналів;
" д) передачі радіо і телебачення;
" е) довідкова література: енциклопедії, словники;
" ж) результати соціологічних опитувань.
Варто пам'ятати, що "живий" досвід завжди добре сприймається слухачами, він переконливий і йому вірять.
Матеріал публічного виступу може бути теоретичним і фактичним. Насиченість промови тим або іншим типом матеріалу залежить від жанру. Так, у звітній доповіді потрібно приводити безліч фактів, щоб довести положення і переконати слухачів. Матеріал виступу повинен бути достовірним. Попередньо перевіряють точність інформації, цифр, дат, цитат, імен.
Систематизуючи матеріал, оратор створює план, продумує композицію, логіку викладу, складає і редагує текст.
Підготовка письмового тексту має багато переваг. Написану промову можна перевіряти, виправляти; вона легше запам'ятовується і довше утримується в пам'яті. Писати слід на окремих аркушах, на одній стороні. Досвідчений оратор може обмежитися складанням тез, конспекту або розгорнутого плану виступу.
Репетиція являє собою проголошення тексту думкою або вголос, краще перед дзеркалом. Треба знайти таку позу, у якій ви почуваєте себе легко і зручно, і постаратися її запам'ятати; вивчити обличчя - розправити нахмурені брови, мімічні зморшки, що набігають на чоло; продумати жести, прийоми встановлення контакту. Досвід показує, що на кожну хвилину виступу приходиться 20 - 25 хвилин підготовки. Якщо виступ ретельний розроблено, то в момент зустрічі зі слухачами виступаючий буде триматися впевнено.
3. Написати наказ про введення в дію нового цеху по виробництву побутових приладів.
З А В О Д І Н Ж Е Н Е Р Н И Х М А Ш И Н
Н А К А З
24.03.2004. м. Рівне №02-06/69
Про введення в дію цеху
по виробництву побутових
приладів
Згідно стратегічних планів розвитку підприємства та підвищення конкурентноздатності продукції, 18.02.2004 р. було закуплено нове обладнання для виробництва більш нового асортименту побутових приладів.
На підставі викладеного вище
Н А К А З У Ю:
1. Проектному відділу знайти і облаштувати окреме приміщення для встановлення нового обладнання.
2. Начальнику інженерного відділу Громову І.Т. організувати перевірку технічних креслень.
3. Головному конструкторові Яремчику В.А. ретельно перевірити конструкторську документацію.
4. Усім службам підприємства до 20.04.2004. виконати відповідну роботу для введення в дію нового цеху по виробництву побутових приладів.
5. Контроль виконання наказу доручити начальникові технічного відділу Карпенку С.В.
Директор (підпис) В. Святенко
Л І Т Е Р А Т У Р А:
1. Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. -Львів: Світ, 1993.
2. Блик О.П. Українська мова: Підручник: В 2-ч. - К., 1997.
3. Голова щук С. Правописний словник. -К., 1999.
4. Зубков М.Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. -Х., 1999.
5. Коваль А.П. Ділове спілкування. -К.: Либідь, 1992.
6. Паламар Л.М.; Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. -К: Либідь, 1994.
7. Сучасна українська літературна мова (За ред. М.Я.Плющ). -К.: Вища школа, 1994.
8. Український правопис: 4-те видання. -К.: Наукова думка, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...