WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

пункти, які входять в структуру об'єкта, що проектується; диспетчерські і оперативні щити і пункти керування, які не входять до складу розроблюваного проекту автоматизації, але зв язані з ним системами контролю і керування; цехи з розподілом на відділення, дільниці, агрегати або групи обладнання; лінії технологічних потоків; лінії оперативного зв язку з зазначенням напрямку проходження інформації.
Оперативні і диспетчерські щити та пункти керування, які входять в структуру автоматизації об'єкта, що проектується, зображують на схемі у вигляді прямокутників, усередині яких виконують такі надписи: найменування щита або пункту, вид оперативного зв язку, найменування основного чергового персоналу (наприклад, оператор, апаратник і т.д.), перелік основних задач.
Диспетчерські і оперативні щити та пункти керування, які не входять до структури даного проекту зображуються на схемі кружечками, в які вписують їх найменування і найменування чергового персоналу.
Для наглядності креслення контурні лінії умовних зображень цехів (або других виробничих підрозділів), щитів, пультів і пунктів контролю та керування, лінії функціональних зв язків між ними виконуються більш жирними лініями (0,5 мм), ніж лінії умовного поділу всередині умовних зображень (0,2 мм). При наявності ліній технологічних потоків останні виконуються лініями товщиною не менше 1 мм.
Види оперативного зв язку позначаються буквами, наприклад: ДАК - дистанційне автоматизоване керування; К - контроль; Середньовічч -сигналізація; ТК - телекерування і т.д., які наносяться над лініями зв язку.
При виконанні структурних схем масштабу не дотримуються.
6.3.2 Схема автоматизації функціональна
Функціональна схема автоматизації є основним проектним документом, який визначає структуру і рівень автоматизації технологічного процесу об'єкта, що проектується, і оснащення його приладами та засобами автоматизації (в тому числі засобами обчислювальної техніки). На функціональній схемі за допомогою умовних зображень показують технологічне обладнання, комунікації, органи керування, прилади і засоби автоматизації та ін. З зазначенням зв'язків між ними, таблиці умовних позначень і необхідних пояснень.
Функціональна схема автоматизації графічно поділяється на дві зони. В верхній частині креслення зображується технологічна схема, а в нижній креслять прямокутники, які умовно зображують: установку місцевих приладів, щитів, пультів, пунктів контролю та керування, керуючі машини і т.п.
Обладнання і комунікації зображуються тонкими лініями, технологічні потоки виділяються більш жирними лініями.
У зображенні об'єктів і трубопроводів повинні бути пояснювальні надписи (найменування обладнання, номери та ін.), а також вказані стрілками напрямки потоків згідно з стандартом ГОСТ 2.721-74.
Технологічні трубопроводи, газопроводи, водопроводи та ін. Зображують однолінійне згідно з стандартом ГОСТ 3464-63.
Точки входу і виходу сигналів на прямокутниках відповідних блоків показують точками діаметром 1,5 - 2 мм, біля яких вказують кількість і умовне позначення каналів.
Графічні умовні зображення приладів і засобів автоматизації, їх розміри і буквені позначення повинні відповідати стандарту ДСТУ21.404-85.
Прилади і засоби автоматизації показують на функціональних схемах розгорнутим способом, згідно якого кожний прилад чи блок, який входить в єдиний комплект, показують окремими умовними графічними зображен-нями. В верхній частині зображення (кола, овала) наносять позначення вимі-рюваної величини та функції, яка виконується приладом в порядку їх розміщення зліва-направо. В нижній частині вказують позиційне позначення комплекта вимірювання або його окремих елементів.
Всі прийняті умовні буквені позначення повинні бути розшифровані на схемі.
Лінії зв'язку зображують однолінійне і підводять до графічних зображень приладів зверху, знизу, збоку. Напрямок передачі інформації вказують стрілками. Для зменшення перетинів ліній зв'язку, останні дозво-ляється розривати. В місцях розриву обидва кінці лінії зв'язку нумерують одним і тим же арабським числом. Нумерація розривів ліній зв язку зі сторони щитових приладів дається в порядку зростання номерів. Відстань між паралельними лініями зв язку повинна бути не менше 3 мм.
6.3.3 Схема автоматизації принципова
Принципова схема автоматизації визначає повний склад складових частин виробу і зв язків між ними, і дає детальне уявлення про принцип його роботи.
За способом виконання (міждержавний стандарт ГОСТ 2.702-69) роз-різняють сумісні принципові схеми і рознесені.
На сумісних схемах прилади і апарати зображують в збірному вигляді, тобто всі зображення елементів, які входять в комплект приладу (котушки, конденсатори, електромагніти, контакти та ін.), розміщують всередині умовного графічного зображення приладу. За допомогою сумісних принципових схем зображують принцип дії складних системавтоматизації.
В принциповій схемі, виконаній рознесеним способом, кожний прилад чи апарат зображується розібраним на складові частини, які з єднують в ряд електричних кіл лініями зв язку. Електричні кола слід розміщувати у відповідності з послідовністю роботи окремих елементів в часі.
Елементи на схемі зображують згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.747-68.
Елементи комутаційних пристроїв зображують у вимкненому або вихідному стані.
Кожен елемент, зображений на схемі, повинен мати буквено-цифрове позиційне позначення.
Перелік елементів розміщують над основним надписом схеми (не ближче 12 мм) або оформлюють окремим документом.
6.4 Правила виконання креслення
6.4.1 Креслення загального вигляду
Загальний вигляд пристрою або вузла виконується згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 2.109-73 і не менше ніж в трьох проекціях. Доцільно показувати розрізи. На кресленні вказують габаритні та установочні розміри. Деталі і вузли, які входять в даний пристрій чи вузол, нумерують в десятковій системі.
До креслення повинна бути виконана специфікація. В графі "№п/п" проставляється порядковий номер, в графі "Позначення" - десятковий номер креслення або стандарт (технічні умови) для стандартизованих (нормалізованих) деталей, в графі "Найменування" - назва деталей.
6.4.2 Робочі креслення деталей
Робочі креслення деталей вузла виконуються на окремих форматах, які об єднують в один аркуш. На кожному форматі креслять тільки одну деталь в необхідній кількості проекцій.
На кресленнях деталей вказують всі необхідні для її виготовлення розміри, допуски, види обробки і т.д., в основному надписі - матеріал і сортамент згідно з стандартом.
6.5 Правила виконання схем програми
Схема програми відображає послідовність операцій в програмі і в загальному випадку складається з відповідної кількості умовних графічних позначень (символів) основних операцій, короткого пояснювального тексту та з'єднувальних ліній.
Оформлюють схеми програм на стандартних аркушах паперу з рамкою робочого поля, основним написом за формою 1 та додатковою графою №26.
Розміщують в додатках пояснювальної записки.
Символи креслять суцільною основною лінією, лінії потоку даних або

 
 

Цікаве

Загрузка...