WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

додатку (Вказівка ВДТУ №30 від 11 березня 2001 р.).
Титульний лист дипломної роботи виконують відповідно до додатку
(Вказівка ВДТУ №30 від 11 березня 2001 р.).
5.3 Індивідуальне завдання
Індивідуальне завдання на дипломний проект чи дипломну роботу видається на спеціальному бланку випускаючої кафедри (додаток ) і розміщу-ється за титульним листом. В загальну кількість аркушів не входить.
В завданні формулюють тему проекту, вказують вихідні дані до проекту, перелік питань, що належить розробити, перелік графічного матеріалу, який необхідно представити в результаті розробки. Наводиться календарний план роботи по етапах проектування.
На основі індивідуального завдання студентом у взаємодії з керівником проекту розробляється технічне завдання (ТЗ), яке розміщується у першому додатку ПЗ.
5.4 Зміст
Зміст є першим аркушем документа, на якому виконують основний напис за формою 2 (40 х 185 мм), на наступних аркушах - за формою 2а (15 х 185 мм). Додатки можуть мати іншу форму (для ДР див.таблицю 4.1).
Нумерацію на даній і наступних сторінках проставляють в основному написі (для ДР див.таблицю 4.1). Нумерація сторінок повинна бути прохідною.
До змісту включають всі заголовки (без змін !), які є в документі і додатки за формою:
Зміст
Анотація........................................................................................................4
Annotation.......................................................................................................5
Вступ..............................................................................................................6
1 Заголовок першого розділу......................................................................8
1.1 Заголовок першого підрозділу першого розділу...................................8
1.2 Заголовок другого підрозділу першого розділу...................................15
2 Заголовок другого розділу.......................................................................20
2.1 Заголовок першого підрозділу другого розділу..................................20
2.1.1 Заголовок першого пункту першого
підрозділу другого розділу..........................................................................20
2.2 Заголовок другого підрозділу другого розділу
і т.д...............................................................................................................29
Висновки......................................................................................................50
Список літератури....................................................................................53
Додаток А Найменування першого додатка.........................................55
Додаток Б Найменування другого
додатка і т.д..........................................................................57
5.5 Анотація
Анотацію розміщують після змісту з нової сторінки.
Анотація державною мовою виконується з заголовком "Анотація" - з абзацу (для ДР див.таблицю 4.1). На наступній сторінці розміщують анотацію іноземною мовою.
Анотація має бути стислою, інформативною і містити відомості, які характеризують виконану роботу.
5.6 Вступ
Вступ пишуть з нової пронумерованої сторінки з заголовком "Вступ" з абзацу (для ДР див.таблицю 4.1).
Текст вступу повинен бути коротким і висвітлювати питання актуальності, значення, сучасний рівень і призначення дипломного проекту.
У вступі і далі по тексту не дозволяється використовувати скорочені слова, терміни, крім загальноприйнятих.
5.7 Основна (технічна) частина
Основна (технічна) частина проекту містить усі необхідні розробки та обгрунтування прийнятих рішень, які супроводжуються відповідними розрахунками (в тому числі з допомогою ЕОМ), ілюстраціями, посиланнями на літературні джерела, результатами власних експериментальних та теоретичних досліджень.
Структурними елементами основної частини є розділи, підрозділи, пункти, підпункти, переліки та примітки.
Розділ - головна ступінь поділу тексту, позначена номером і має заголовок.
Підрозділ - частина розділу, позначена номером і має заголовок.
Пункт - частина розділу чи підрозділу, позначена номером і може мати заголовок.
Підпункт - частина пункту, позначена номером і може мати заголовок. Заголовки структурних елементів необхідно нумерувати тільки араб-ськими числами.
Допускається розміщувати текст між заголовками розділу і підрозділу, між заголовками підрозділу і пункту.
Кожен розділ рекомендується починати з нової сторінки.
Заголовки розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (при наявності заголовка) записують з абзацу малими буквами починаючи з великої.
Розділи нумерують порядковими номерами в межах всього документа (І, 2, і т.д.). Після номера крапку не ставлять, а пропускають один знак.
Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, пункти в межах підрозділу і т.д. за формою (3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 і т.д.).
Цифри, які вказують номер, не повинні виступати за абзац.
Посилання в тексті на розділи виконується за формою: "...наведено в розділі 3".
В тексті документа може наводитись перелік, який рекомендується нумерувати малими буквами українського алфавіту з дужкою або виділяти дефісом перед текстом. Для дальнішої деталізації переліку використовують арабські цифри з дужкою.
Кожну частину переліку записують з абзацу, починаючи з малої букви і закінчуючи крапкою з комою, в кінці останньої ставлять крапку.
Приклад:
а) текст переліку та його
продовження;
б) текст переліку:
1) текст переліку дальнішої деталізації та його
продовження;
2)....;
в) останній перелік.
5.7.1 Примітки
В тексті документів давати примітки не рекомендується.
При необхідності пояснення інформації в тексті, таблиці, ілюстрації дозволяється розміщувати примітки зразу ж за ними, починаючи з абзацу словом " Примітка - " чи " Примітки " (для ДР див.таблицю 4.1).
Одна примітка не нумерується і після слова "Примітка" ставиться тире. Текст примітки починають в цьому ж рядку. Продовжують без абзацу. Якщо приміток кілька, то після слова "Примітки" нічого не ставлять, а записують кожну примітку з абзацу, нумеруючи за порядком арабськими числами. Після номера крапку не ставлять. Примітку починають з великої букви.Продовжують текст примітки без абзацу. Після кожної примітки ставлять крапку.
Примітка - Текст приміток дозволяється друкувати через один інтервал.
5.7.2 Правила написання тексту
При написанні тексту слід дотримуватися наступних правил:
а) текст необхідно викладати в лаконічному технічному стилі;
б) умовні буквенні позначення фізичних величин і умовні графічні позначення компонентів повинні відповідати установленим в стандартах. Перед буквенним позначеням фізичної величини повинно бути її пояснення (резистор R, конденсатор С);
в) числа з розмірністю слід записувати цифрами, а без розмірності словами (відстань - 2 мм, відміряти три рази);
г) позначення одиниць слід писати в рядок з числовим значенням без перенесення в наступний рядок. Між останньою

 
 

Цікаве

Загрузка...