WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

2.303-68).
3.3 Всі надписи на схемах, графіках та інших документах, якщо вони виконуються вручну, повинні виконуватись креслярським шрифтом чорним кольором згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-85.
3.4 На документах дипломних проектів на всіх форматах, незалежно від їх орієнтації, повинна бути рамка робочого поля документа, яку виконують суцільною товстою лінією, відступаючи від лівого краю аркуша - 20 мм, від інших - 5 мм. Для дипломних робіт - виконувати відповідно до таблиці 4.1.
3.5 Всі документи дипломного проекту повинні мати основний напис і додаткові графи до нього, за винятком титульного листа, індивідуального завдання та окремих додатків.
Форма, розміри, зміст і порядок заповнення основного напису і до- даткових граф до нього викладені в міждержавному стандарті ГОСТ 2.104-68.
Стандартом установлено три форми основного напису:
- форма 1 (55 х 185 мм) - для перших аркушів схем;
- форма 2 (40 х 185 мм) - для перших аркушів текстових документів;
- форма 2а (15 х 185 мм) - для наступних аркушів схем і текстових документів.
Розміщують основний напис унизу справа рамки робочого поля.
Порядок заповнення граф основного напису (див. додаток ):
- в графі 1 вказують найменування виробу, яке записують в називному відмінку однини. На першому місці записують іменник (Повторювач емітерний). Нижче записують найменування документа шрифтом меншого розміру (Схема електрична принципова). Слова не переносять і в кінці найменувань крапку не ставлять;
- в графі 2 вказують позначення документа відповідно до вказівки ВДТУ (п. );
- в графі 3 позначення матеріалу деталі (цю графу заповнюють тільки на кресленнях деталей);
- в графі 4 вказують літеру згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.105-68, яка відповідає стадії розробки документа, наприклад: ескізний проект - Е, технічний проект - Т, учбовий проект - У;
- в графі 5 вказують масу виробу в кілограмах без одиниці вимірювання кг (якщо одиниця вимірювання інша, то пишуть);
- в графі 6 вказують масштаб:
а) натуральна величина 1:1;
б) масштаби зменшення - 1:2, 1:2.5, 1:4, 1:5, 1:10;
в) масштаби збільшення - 2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1;
- в графі 7 вказують порядковий номер аркуша (на документах, які складаються тільки з одного аркуша графу не заповнюють);
- в графі 8 вказують загальну кількість аркушів в документі;
- в графі 9 - індекс підприємства (ВДТУ, група ІАТ-97);
- в графі 10 - характер роботи того, хто підписує документ (для дипломного проекту - Розробив, Керівник, Консультант, Н.контроль, Рецензент, Затвердив);
- в графах 11, 12 - прізвища (без скорочення) та підписи (ручкою з чорною пастою) осіб, які підписують документ;
- в графі 1З - дата підписання документа;
- графи 14 ... 18 - для внесення змін відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 2.503-74.
Додаткові графи (19-25), розміщують зліва за межами рамки робочого поля. В дипломних проектах ці графи не заповнюють.
Додаткова графа 26 має розміри 70 х 14 мм. В цій графі вказують позначення документа. Для форматів А4 і більших, розміщених горизонтально, дану графу повертають на 180° та розміщують в лівому верхньому куті рамки. Для форматів більше А4 і розміщених вертикально графу повертають на 90° проти годинникової стрілки і розміщують в правому верхньому куті рамки.
4 ВІДМІННІСТЬ СТАНДАРТІВ ГОСТ 2.105-95 І ДСТУ 3008-95
В таблиці 4.1 наведено відмінність правил оформлення документів викладених в стандартах ГОСТ 2.105-95 і ДСТУ 3008-95.
Таблиця 4.1 - Відмінність стандартів ГОСТ 2.105-95 і ДСТУ 3008-95
ДП - відповідно ГОСТ 2.105-95 ДР - відповідно ДСТУ 3008-95
1 Документацію оформляють на стан-дартних аркушах паперу з однієї сторони 1 Так же
2 Наявність відомості проекту 2 Документ відсутній
3 Наявність рамок і основних написів в ПЗ і кресленнях 3 Відсутні в ПЗ
4 Відступи тексту від рамки: зверху і знизу не менше 10 мм; зліва і справа не менше 3 мм. Абзац - 5 знаків. 4 Відступи від країв аркуша: звершу, знизу і зліва - 20 мм: справа - 10 мм. Абзац - 5 знаків.
5 Нумерація сторінок ПЗ в графі 7 основ-ного напису, починаючи з змісту 5 Нумерація сторінок в правому верхньому куті
6 Всі заголовки ПЗ виконують з абзацу малими буквами починаючи з великої, за виключенням змісту і додатків, які вико-нують посередині рядка
6 Заголовки структурних частин, роз-ділів великими буквами посередині рядка, всі інші з абзацу малими бук-вами починаючи з великої. Додатки малими буквами посередині
7 Примітка - Текст...
продовження.
Примітки
1 Текст...
продовження.
2 Текст...
продовження. 7 Примітка. Текст...
продовження.
Примітки:
1 Текст...
продовження.
2 Текст...
продовження.
Нижче викладені вимоги щодо оформлення дипломних проектів.
На наявність відмінності від оформлення дипломних робіт звернено увагу словами (для ДР див.таблицю 4.1).
5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
5.1 Загальні правила
Пояснювальна записка відноситься до текстових документів, які містять інформацію подану в основному технічною мовою та графічну інформацію у вигляді ілюстрацій.
Ілюстраціями можуть бути фрагменти схем, графіки, фотографії тощо.
Частина інформації може бути представлена у вигляді формул.
Цифрову інформацію частіше представляють у вигляді таблиць. Пояснювальну записку оформлюють на одній стороні аркушів білого паперу формату А4 машинописним способом.
Текст друкують через 1,5 інтервали напівжирною стрічкою чорного кольору.
При використанні комп'ютерної техніки шрифт повинен бути близьким до машинописного, простим, прямим, одного типу (без виділення і підкреслення) і розміром не менше 2,5 мм (Word -№14).
Ілюстрації дозволяється виконувати тушшю, простим олівцем, графічними редакторами.
ВИКОРИСТОВУВАТИ КСЄРОКОПІЇ (СКАНІРУВАННЯ)- СУВОРО ЗАБОРОНЕНО! Тільки в оглядовій частині проекту допускаються чіткі відредаговані копії.
Кожен аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку робочого поля і основний напис. Текст розміщують таким чином, щоб відстань від рамки робочого поля становила: зліва і справа - не менше 3 мм; зверху і знизу - не менше 10 мм; абзац - 15-17 мм або дорівнювати п'яти знакам (для ДР див.таблицю 4.1).
Скорочення слів - відповідно до чинних стандартів. Помилки виправ-ляють зафарбовуванням білим коректором і нанесенням на тому ж місці вип-равленого тексту.
Назви складових частин чи розділів записують у вигляді заголовків. Заголовки повинні бути короткими і відповідати тематиці викладеного матеріалу. Перенесення слів узаголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, то тоді їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом 3 інт., між текстом і заголовком 3-4 інт., між заголовками - така як по тексту.
Не дозволяється залишати заголовок без тексту на попередній сторінці.
5.2 Титульний лист
Титульний лист - це заголовний лист документа (його обкладинка) і в загальну кількість аркушів не входить. На ньому виконана рамка робочого поля і заповнюють відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...