WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

керування - тонкою.
Форма символів і їх орієнтація повинна відповідати установленим у міждержавному стандарті ГОСТ 19.701-90.
Розмір символів по вертикалі (а) повинен вибиратися із ряду чисел кратних 5, починаючи з 10.
Розмір по горизонталі (в) повинен дорівнювати 1,5а або 2а.
В межах однієї схеми допускається використовувати не більше двох суміжних розмірів ряду чисел кратних 5.
Символи в схемі слід розміщувати рівномірно.
Текст в середині символів розміщують паралельно до основного надпису, незалежно від напрямку потоку. Текст виконується креслярським шрифтом або машинописним способом через 1 інтервал. Скорочення слів не допускається, крім загальноприйнятих.
Для пояснень, або коли в середині символа не вистачає місця для тексту, використовують символ коментарію.
Лінії потоку повинні бути паралельними або перпендикулярними лініям рамки робочого поля і підходити до символів чи відходити від них - зліва, справа, зверху, знизу в напрямку до центра символа.
Відстань між паралельними лініями потоку - не менше 3 мм, між іншими символами - не менше 5 мм.
Напрямок потоку зображують стрілками на лініях потоку біля символів до яких вони приходять. Дозволяється стрілки не вказувати, якщо напрямок потоку йде зверху-вниз, зліва-направо. В інших напрямках стрілки вказують обов'язково.
Дві або більше вхідні лінії можуть об'єднуватися в одну вихідну лінію. При цьому місце з єднання необхідно зміщувати:
Лінії потоку повинні перетинатися і згинатися тільки під кутом 90°. Зміна напрямку в точках перетину не допускається.
Для того щоб зменшити кількість перетинів ліній потоку, використовують символ з'єднання. В електричних схемах для цього використовують стрілочку, в схемах програм - коло діаметром 0,5а, в середині якого вказать номер з єднання.
Якщо схема не вміщується на одній сторінці, то перехід на інші сторінки виконується символом з'єднання разом з символом коментарію:
5 [ До стор.2 З стор.1 ] 5
Кожна схема програми повинна починатись і закінчуватись обов язковим символом "Термінатор", в якому на вході в програму пишуть слово "Початок", а на виході з програми слово "Кінець". В схемах підпрограм в початковому символі "Термінатор" вказують її "Найменування", а на виході - "Оператор виходу" з підпрограми.
Текст програми (лістінг) на алгоритмічній мові, як правило, розміщують в додатках пояснювальної записки на аркушах формату А4 без рамки робочого поля і без основного напису за формою:
Додаток В
(обов'язковий)
Текст програми "Найменування програми"
або "Найменування підпрограми"
Додаток А
(обов'язковий)
Зразок заповнення титульного листа технічного завдання
ВДТУ
УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор НВП "Індикатор" Зав.кафедри МПА ВДТУ,
д.т.н., проф.
О.В.Чередніченко В.О.Поджаренко
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на дипломне проектування
БЕЗКОНТАКТНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ КОНТРОЛЮ
СТРУМУ В ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
08-03.ДП.015.00.000 ТЗ
Керівник проекту
к.т.н.,доц. кафедри МПА ВДТУ
Капіцький Я.І.
Виконавець: ст. гр. 1АМ-95
Рак С.В.
Вінниця 2002
Додаток Б
(довідниковий)
ПРОПОЗИЦІЇ
для умовних позначень текстових і графічних
документів дипломних проектів /роботів/
Для дипломних проектів /робіт/ найбільш доцільною є предметна система умовних позначень, яка має наступну структуру:
хх-хх.хх.ххх.хх.ххх хх
1 2 3 4 5 6
де 1 /ХХ-ХХ/ - числовий шифр кафедри, прийнятий у ВДТУ;
2 /XX/ - ДП чи ДР /дипломний проект або робота/;
3 /XXX/ - порядковий номер теми дипломного проекту /роботи/ в наказі, яким затверджені теми дипломних проектів /робіт/;
4 /XX/ - два символи для позначення складальних одиниць /від 01 до 99/;
5 /XXX/ - три символи для позначень простих складальних одиниць, що входять в основні складальні одиниці об'єкта дипломного проекту, за писані в специфікації складального креслення об'єкта /використовується один знак зліва від І до 9/, і порядкових номерів оригінальних деталей /два останніх знаки праворуч від 01 до 99/;
6 /XX/ - код неосновного конструкторського документа /ВС, СК, ПЗ, КЗ, ЕЗ, Е5 тощо/. Для схем позначення вибираються наступним чином:
Види схем: електрична Е;
автоматизації А;
гідравлічна Г.
Типи схем: структурна 1;
функціональна 2;
принципова 3;
з'єднання 4;
підключення 5;
загальна 6;
розміщення 7;
інші 8;
об'єднана 0.
Наприклад, для схеми електричної принципової - Е3
Приклад позначень:
08-29.ДП.015.00.000 - специфікація складального креслення об'єкта дипломного проектування /основний конструкторський документ/;
08-29.ДП.015.00.000 ПЗ - пояснювальна записка;
08-29. ДП.015.00.000 КЗ - принципова кінематична схема об'єкту, розробленого за темою проекту;
08-29.ДП.015.01.000 - специфікація основної складальної одиниці;
08-29.ДП.015.01.000 СК - складальне креслення основної складальної одиниці;
08-29.ДП.015.01.100 - специфікація простої складальної одиниці, що входить в основну;
08-29.ДП.015.01.100 СК - складальне креслення простої складальної одиниці;
08-29.ДП.015.00.001 - креслення деталі , що входить безпосередньо в складальне креслення об'єкта дипломного проектування;
08-29.ДП.015.01.001 - креслення деталі, що входить в основну складальну одиницю;
08-29.Д1.015.01.101 - креслення деталі, що входить в просту складальну одиницю.
Принципові схеми об'єкта дипломного проектування чи його складових частин обов'язково повинні мати перелік елементів, який у вигляді таблиці, оформленої згідно вимог відповідного стандарту, розміщується над основним надписом принципової схеми або випускається як самостійний документ. При випускові переліка елементів як самостійного документа його умовний шифр складається із шифра схеми з добавленням перед позначенням неосновного конструкторського документа літери П, наприклад, для кінематичної схеми - 08-29.ДП.015.00.000 ПКЗ /...ПЕЗ - електрична принципова схема і т.п./. Перелік елементів записують в специфікацію складального креслення об'єкта дипломного проектування після схеми, до якої він випущений.
Схеми з'єднань /монтажні/ об'єкта дипломного проектування або його складових частин обов'язково повинні мати таблицю з'єднань, яка може розміщуватись над основним надписом схеми або випускатись як самостійний документ.
Шифр таблиці з'єднань при випускові її як самостійного документа складається із шифра схеми з'єднань з добавленням перед позначенням неосновного конструкторського документа літери Т, наприклад, для гідравлічної схеми з'єднань - 08-29.ДП.015.00.000 ТГ4. Таблицю з'єднань записують в специфікацію після схеми, до якої вона /або замість схеми/ випущена.

 
 

Цікаве

Загрузка...