WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей - Реферат


Реферат на тему:
Методичні вказівки
до виконання дипломних проектів (робіт)
для студентів всіх спеціальностей
ВСТУП
Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи).
Дипломне проектування - це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі, користуватись науково-технічною літературою, математичними методами, обчислювальною технікою.
Основна задача дипломного проектування - виконання повного аналізу і розрахунку конкретної системи, пристрою, елемента автоматики або інформаційно-вимірювальної техніки. Одночасно переслідується і навчальна мета, що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних та практичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділу окремих дисциплін.
Проект вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весь графічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів.
Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обгрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент - автор проекту (роботи).
Відомості, якими необхідно керуватися при виконанні схем, текстової інформації, наведені в стандартах, а також в іншій технічній літературі. Багато стандартів обновились, з явилися нові стандарти (ДСТУ) по умовному позначенню елементів цифрової та аналогової техніки, оформленню текстової, програмної та схемної документації.
Все це ускладнює роботу студентів при розробці дипломного проекту і по завершенні роботи, при оформленні пояснювальної записки та графічної частини до нього.
В даних методичних вказівках систематизовані основні положення дер-жавних стандартів по оформленню дипломних проектів (робіт).
Викладення матеріалу методичних вказівок подано у відповідності до вимог ДСТУ 3008-95.
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Технічне завдання
Самим першим документом, який розробляється є технічне завдання.
Технічне завдання (ТЗ) є основним вихідним документом для розробки продукції і технічної документації на неї.
В діючій рекомендації на "Система разработки и поставки продукции на производство. Часть II. Р50-601-5-89" в додатку 6 викладені положення щодо змісту і оформленню ТЗ.
ТЗ оформлюють у відповідності до вимог стандарту ГОСТ2.105-95, на аркушах формату А4 з однієї сторони, як правило, без рамки, основного напису і додаткових граф до нього. Номера сторінок проставляють у верхній частині аркуша справа.
ТЗ, як правило, складається із наступних розділів:
- назва і галузь застосування;
- підстава для проведення робіт;
- мета та призначення;
- технічні вимоги:
1) склад продукції і вимоги до змісту;
2) вимоги надійності;
3) умови експлуатації;
4) естетичні і ергономічні вимоги;
5) вимоги безпеки, охорони здоров'я і природи;
6) вимоги технологічності і метрологічного забезпечення;
7) вимоги до маркування і пакування;
8) вимоги до транспортування і зберігання;
- економічні показники;
- стадії і етапи розробки;
- порядок контролю і приймання.
Технічне завдання затверджується на кафедрі та узгоджується в провідній організації.
Зразок виконання титульного листа ТЗ наведено в додатку А.
1.2 Пояснювальна записка
Пояснювальна записка (ПЗ) - документ, який містить техніко-економічні обгрунтовані рішення при розробці, принцип дії, необхідні розрахунки тощо.
ПЗ складається на аркушах формату А4, а необхідні схеми, креслення виконуються на аркушах любих форматів, встановлених ГОСТ 2.301.
Детальна інформація щодо оформлення ПЗ викладена в розділі 2.
1.3 Відомість проекту
Відомість проекту - текстовий конструкторський документ, який містить перелік документів, що входять в проект. Відомість проекту складають за формами 8 і 8а стандарту ГОСТ 2.106-96 тільки для дипломних проектів і розміщують першим аркушем за обкладинкою.
1.4 Позначення документа
Кожний документ повинен мати своє унікальне позначення відповідно до рекомендацій методкабінету ВДТУ (додаток Б).
З метою спрощення компонування допускається окремо виконані малоформатні текстові та графічні документи проекту (відомість проекту, пояснювальна записка, технічне завдання, специфікації, окремі схеми чи креслення, переліки елементів тощо) брошурувати в єдиний збірник починаючи з відомості проекту.
2 ЗМІСТ ТА ОБ'ЄМ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
За своїм змістом пояснювальна записка (ПЗ) повинна відповідати індивідуальному завданню на дипломне проектування.
ПЗ містить у собі ряд обов'язкових складових частин, перелік яких та вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до профілю спеціальності.
Орієнтовний порядок подання обов"язкових складових частин ПЗ і їх об'єм:
І - титульний лист;
2 - завдання;
3 - зміст;
4 - анотація державною та іноземною мовами 2;
5 - вступ 3-5;
6 - основна (технічна) частина:
6.1 - техніко-економічне обґрунтування 8-12;
6.2 - дослідження об'єкта 3-5;
6.3 - розробка структурної і (або) функціональної схеми 20-30;
6.4 - розробка електричної схеми 15-20;
6.5 - математичне та програмне забезпечення 5-10;
6.6 - розрахунок надійності та ефективності 5-10;
6.7 - охорона навколишнього середовища 5-10; 6.9 - організаційно-економічний розділ 10-15;
7 - висновки 3-5;
8 - список літератури;
9 - додатки.
Дозволяється вводити нові частини за вказівкою керівника.
Об'єм ПЗ повинен складати 80-100 стор. машинописного тексту на аркушах формату А4 (210 х 297 мм), причому об'єм технічної частини повинен складати не менше 70 % всієї записки. Додатки до вказаного об'єму не входять.
3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ
ЗАПИСКИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ
Основні положення установлюють форму, розміри, розміщення та порядок заповнення основних документів в дипломних проектах і повністю відповідають вимогам діючих стандартів до конструкторської документації.
Пояснювальна записка та графічна частина до дипломного проекту (дипломної роботи), як і будь-яка конструкторська документація, до якої можуть входити текстові, схемні, програмні та інші документи, оформляються на аркушах білого паперу певних розмірів, які носять назву формати.
3.1 Міждержавний стандарт ГОСТ 2.301-68 встановлює такі основні формати, які можуть бути використані при оформленні пояснювальної записки таінших документів:
- АІ = 841 · 594 мм 3,0 мм;
- А2 = 420 · 594 мм 2,0 мм;
- АЗ = 420 · 297 мм 2,0 мм;
- А4 = 210 · 297 мм 2,0 мм.
3.2 Графічна частина виконується лініями, які мають відповідну товщину і форму (міждержавний стандарт ГОСТ

 
 

Цікаве

Загрузка...