WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Прикладні проблеми політичної психології - Реферат

Прикладні проблеми політичної психології - Реферат

суспільства, з якими протягом декількох годин "сфокусовано" обговорюють проблеми, які цікавлять дослідників. В доповнення до кількісних соціологічних даних це дає необхідний якісний матеріал. Аналіз всієї можливої статистичної інформації дає додаткові можливості дослідження великих груп.
Ще один метод п.п. - вивчення документів. Він включає аналіз офіційних матеріалів, стенограм засідань парламенту, програм партій, звітів про офіційні переговори і т.д.
4) Методи дослідження політичних ?-ї мас. При вивченні масових спільнот роль відіграє метод спостереження. Коли мова йде про стихійну поведінку натовпу, інших методів дослідження в режимі реального часу практично просто не існує. Вивчення "зібраної" (наперед оголошені мітинги, демонстрації) чи "незібраної" публіки включає фоно- і відео-запис, експертні опитування і анкетування (для "зібраної") і масові соціологічні опитування (для "незібраної" публіки).
5) Ігрове моделювання в п.п. Крім названих вище 4 груп методів виділяють і ряд загальнихполітико-психологічних методів. Вони адекватні відносно більшості конкретних об'єктів. Особливу роль в п.п. відіграє експеримент який має специфічну форму ігрового моделювання.
6) Порівняльно-історичні методи. До них відносяться методи історичного опису і конкретного аналізу, періодизації і історичних аналогій, а також порівняльний, хронологічний, проблемно-хронологічний, ретроспективний, прогностичний методи. Сюди ж входять методи періодизації та історичних аналогій. Порівняльно-історичні методи дають можливість вивчати політико-?-ні явища і процеси у тісному зв'язку з історичними обставинами, в яких вони виникли і діяли, а також їх якісні зміни на різних етапах розвитку.
7) Системний метод має найбільш загальне значення для політ. ?-ї. Саме він дозволяє вивчати політику як комплексний процес, виявляти на загальному фоні розвитку того чи іншого політичного явища найбільш буттєві ?-ні компоненти, прослідковувати їх взаємозалежність і вплив на політичні явища і процеси.
2. Психологічні прийоми політичного впливу.
Від методів політико- ?-их досліджень ми переходимо до розгляду прийомів, які знаходяться на грані прямого втручання ?-ї в політику. Боротьба за владу вимагає від політиків бути висококласними практичними психологами. Проаналізуємо п-ди політичних дій (впливів), що базуються на прикладному застосуванні ?-ї. Не будемо брати загальновідомі компоненти політики - вироблення і прийняття рішень, переконання людей, організацію виконання рішень і т.д. Вони добре відомі. Закцентуємо увагу на досить скритих політичних феноменах.
Політична інтрига - складний, заплутаний, інколи загадковий збіг обставин, який веде до погано прогнозованих для буденної свідомості, як правило несподіваних наслідків. Зовнішньо, феноменологічно, така інтрига являє собою з'єднання в часі і просторі декількох різнопорядкових політичних подій і процесів, які породжують якісно новий напрямок розвитку політичної ситуації. Внутрішньо, з точки зору механізмів, інтрига є наслідком цілеспрямованих зусиль, політико-?-ї гри політичних сил і (чи окремих політичних діячів, які спрямовують події до потрібних результатів в умовах ніби розвиток цих подій спонтанний, несподіваний, самовільний). Найбільш виразно ці механізми інтриги проявляються в такій її різновидності як політичний заколот. Значно рідше інтрига є наслідком дійсно випадкового збігу обставин - в цьому випадку вона являє собою таку гру політичного випадку, наслідками якої можуть скористатися самі несподівані сили і фігури. Цілеспрямована інтрига являє собою досить тривалий процес який містить 3 компоненти. По-перше, це зав'язка - поява задуму, цілі, ідеї інтриги. По-друге, кульмінація - виникнення критичної ситуації, що містить максимум заплутаності і одночасно підготовку умов для досягнення поставлених цілей. По-третє, вирішення - досягнення ініціаторами інтриги мети, що скрита для більшості. Розрізняють короткочасні та довготривалі інтриги... Політична інтрига може носити як внутрішньо- так і зовнішньополітичний характер (визначається цілями). Зрозуміло, політичні інтриги носять елітарний, верхів очний характер і погано співвідносяться з інтересами народних мас. Єдиний засіб проти - махінацій, демократизація і широка гласність політичного життя...
Політична змова. Поняття політична змова означає таємну згоду (угоду, договір) декількох осіб, що виступають в індивідуальній якості чи в якості лідерів політичних сил, про спільні дії проти когось чи рідше чогось для досягнення певних політичних цілей. Зговір - особливий різновид інтриги, який відрізняється максимально можливою конспіративністю. Змова завжди спрямована "проти", а не "за".
Політична мімікрія. Від англ. - "наслідування". У поширеному до недавнього часу вітчизняному трактуванні мімікрією вважалось "безпринципне пристосування" до оточуючого соціально-політичного середовища і умов життя, що склались заради досягнення якоїсь вигоди. В аналітичному розумінні політична мімікрія означає складний комплекс захисних мір і пристосувань соціально-політичного характеру, який дозволяє вижити і зберегтись тим соціальним групам, сила, прошаркам, для яких у суспільстві виникли нестерпні умови життя і дяльності. (Наприклад, представники правлячих колись класів).
Провокація (від лат. виклик) - спонукання окремих осіб, груп, організацій і навіть мас до дій, які спричинять тяжкі наслідки для них. Іноді - зрадницькі дії, що здійснюються агентами поліції чи спецслужб, спрямованих на дискредитацію тих чи інших особистостей, груп, організацій, партій. Інший зміст провокації в тому, що вона є інструментом впливу на свідомість і поведінку людей, що спонукає їх до прийняття вигідних провокатору рішень.
Містифікація (від грец. mystes - той, що знає таємниці і від лат. facere - робити) - спланований обман при допомозі різноманітних засобів. В масових масштабах - за допомогою пропаганди та агітації тих чи інших дій. Наприклад, містична

 
 

Цікаве

Загрузка...