WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політологія як наука - Реферат

Політологія як наука - Реферат

економічного розвитку суспільства. Але ми вважаємо, що при всій самостійності політичних явищ в житті суспільства вони є відображенням економічних інтересів , хоча і впливають на них.
Друга група - соціально - політичні закономірності. Вони характеризують розвиток політичної влади як особливої соціальної системи з певною логікою та структурою. Ця група закономірностей зумовлює функціонування політичної влади заради стабілізації суспільства . Головна тенденція цієї групи - врахування інтересів та потреб всіх елементів соціальної структури суспільства. Треба зазначити, що у різноманітних політичних системах ці закономірності реалізуються по - різному. Авторитарній політичній системі притаманні максимальна концентрація влади та насилля. Демократична система спирається на принципи заохочення та згоди, прийняття рішень з урахуванням моделей опозиції. В нашій вітчизняній політології ця група закономірностей вивчена недостатньо. Томудемократизація нашого суспільства здійснюється при використанні стороннього досвіду або методом спроб та помилок.
Третя група - політико-психологічні закономірності , які відображають взаємовідносини між особистістю та владою. До цієї групи входять процеси соціалізації особистості, формування ціннісних орієнтацій, а також формування політичних лідерів та завоювання ними влади.
Четверта група закономірностей політології - закономірності функціонування та розвитку політичного процесу. Ось, наприклад , деякі з них:
" закон загальносоціального історичного прогресу - розширення сфери політичного життя та підвищення її ролі у суспільстві;
" закон суперечної єдності загальносоціального та класового у політичній сфері, політика - як засіб реалізації загального інтересу;
" закон різноманітності форм взаємовідносин суб'єктів політичного життя;
" (політична боротьба, гегемонізм, співробітництво, згода, союз, ізоляція;
" нейтралізація та ін.);
" закон циклічності політичних режимів;
" закон залежності політичної діяльності від свідомості соціальних суб'єктів;
" закон організації політичної діяльності як закон існування політичного життя та ін.
Сутність політології проявляється у її функціях. Розглянемо головні з них.
Теоретико-пізнавальна функція - що означає вивчення, систематизацію, пояснення, аналіз, узагальнення і оцінку політичних явищ. Завдяки цій функції політологія знаходить об'єктивні тенденції соціально-політичного та економічного розвитку суспільства та дає оцінки політичним ситуаціям. Результатом теоретичної функції є політична теорія - цілісне, достатньо вірогідне та систематизоване знання про зв'язки та закономірності явищ та процесів політичної сфери суспільства. Теоретичне знання - найбільш удосконалена форма наукового обгрунтування практичної політичної діяльності.
Методологічна функція політології - охоплює способи, методи і принципи теоретичного дослідження політичної сфери і практичної реалізації здобутих знань. За допомогою цієї функції розкриваються загальні закономірності політики , різних політичних систем, політичних відносин, створюється база для розвитку приватних політичних теорій. Результатом цієї роботи є система соціально опрацьованих принципів та засобів раціонального пізнання політичної діяльності.
Аналітична функція полягає у накопиченні, вивченні, систематизації фактів та явищ політичного життя. Крім того, це пошук відповідей на питання політичного життя .Ця функція політології дозволяє аналізувати та оцінювати діяльність всіх елементів політичної організації суспільства, а її результатом є судження та висловлювання, що стверджують або заперечують будь - що про політичні явища. Аналітична функція робить можливим перехід від спостереження явищ до виявлення їх причин.
Прогностична функція - полягає у передбаченні шляхів розвитку політичних процесів, різних варіантів політичної поведінки. Прогностична функція шукає відповідь на питання якою буде дійсність у майбутньому та коли відбудуться зазначені події. За допомогою цієї функції здійснюється передбачення політичних процесів. Частіше за все результатом цієї функції є створення прогнозів - гіпотез, які спираються на вже відомі тенденції розвитку політичних явищ.
Функція політичної соціалізації забезпечує процес включення людини в політичну сферу життя суспільства і формування певного типу політичної культури.
Через світоглядну функцію затверджуються цінності, ідеали, норми цивілізованої політичної системи, політичної культури соціальних суб'єктів, що сприяє досягненню консенсусу у суспільстві.
Таким чином, зазначені функції тісно пов'язані із загальними функціями політики, які виступають у цивілізованому суспільстві на перше місце.
ВИСНОВКИ
Суспільне життя людства складне і різнобічне, знаходиться у постійному русі, має довгу історію. Політичне життя, політика займає особливе місце в діяльності і взаємодії людей. В ньому зосереджений механізм регуляції всіх громадських справ. Політологія - наука, об'єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і суспільством.
Політологія - молода наука ХХ ст., вона належить до суспільних дисциплін та концептуально з ними взаємодіє. Змістовний діапазон політології різноманітний і є предметом дискусій. Сьогодні в світі існують різні напрямки, школи політології зі своєю методологією і методикою. Сутність предмету дослідження науки розкривається у певних категоріях, а політологія як наука здатна виконувати об'єктивно корисні для людини і суспільства функції.
Завдання курсу політології - формування у студентів знань про політичне життя людства, своєї країни, надання можливості розібратися в сучасних політичних реаліях не на звичному для багатьох людей рівні інтуїції, чуття, інших позараціональних чинників, а виходячи з теоретичних тлумачень.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Введение в политологию. Учеб.пособ. / Под ред. Н.И.Горлач. - Х., 1994, Ч.1.
2. Введение в политологию. Уч. Под ред. В.П.Пугачева и А.И.Соловьева, М., "Аспект пресс", 1997.
3. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М., "Логос", 1997.
4. Зеркин Д.П. Основы политологии. - Р - на / Д., "Феникс", 1996.
5. Мальцев В.А. Основы политологии. Учебн. для вузов. - М., ИТРК РСПП, 1997.
6. Мельник В.А. Политология. Учебн.- Мн., "Вышейшая школа", 1996.
7. Основы политологии. Учебн. / Под ред. Н.И.Сазонова. - Х., "Основа", 1993.
8. Основы политологии. Учеб.пособ. / Под ред В.П.Пугачева и Г.А.Белова.- М., 1994.
9. Политология. / Под ред. М.Н.Марченко. - М., 1997.
10. Політологія. / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К., Видавничий центр "Академія", 1998.
11. Енциклопедичний політологічний словник. - К., Вища школа, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...