WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Теорія соціальної політики держави в розробках видатних українських, російських та австрійських учених - Реферат

Теорія соціальної політики держави в розробках видатних українських, російських та австрійських учених - Реферат

період розквіту кейнсіанства. Проте хоч би як не змінювався лібералізм, в буденному сприйнятті він залишається символом індивідуалізму, свободи, яка є необхідним атрибутом для розвитку інновацій в умовах конкурентного ринку.
В центрі уваги лібералізму - особа з її природженими та невід'ємними правами, насамперед на незалежність, свободу дій і вибору. Формування лібералізму пов'язано з модернізацією суспільства, з розвитком економіки, прогресом науки, секуляризацією культури, внаслідок чого змінюється суспільне світосприймання. З одного боку, лібералізм - це спроба зрозуміти і пояснити суспільство, здругого - змінити його. Головна ідея лібералізму - захистити за допомогою права (юридичної системи законів) індивідуальну свободу, надати людині максимальні шанси для самореалізації та уникнути при цьому будь-якого насильства. В різних державах у різний час ця парадигма мала свої негативні риси.
Аналізуючи причини кризи лібералізму, австрійський мислитель, лауреат Нобелівської премії з економічних наук 1974 р. Фрідріх Август фон Гаєк звертає увагу на те, якої серйозної шкоди лібералізму завдало некритичне перенесення в суспільні науки методів і інтелектуальних звичок, вироблених у технічних і природних науках, і яким чином представники цих дисциплін намагалися дискредитувати результати багаторічного вивчення процесів, які відбуваються в суспільстві.
Криза лібералізму насувалася поступово. "І врешті-решт новий, сучасний підхід до суспільних проблем цілком витіснив підхід старий, ліберальний, - пише Гаєк. - І все стало з ніг на голову: традиція індивідуалізму, з якої розвинулася західна цивілізація, забулася" [19]. Гаєк приходить до парадоксального висновку: соціалізм витиснув лібералізм! І сталося це не тому, що забулися застереження великих ліберальних мислителів про наслідки колективізму, а тому, що людей вдалося переконати, що наслідки будуть протилежними. Парадокс полягає в тому, що той самий соціалізм, який завжди сприймався як загроза свободі і відкрито проявив себе як реакційна сила, спрямована проти лібералізму Великої французької революції, завоював загальне визнання саме під прапором свободи.
За минулі сторіччя лібералізм дуже еволюціонував. Змінився зміст і розуміння ліберальної доктрини, ставлення до лібералізму, саме значення цього терміна і відповідна ідеологія. Економісти, історики, соціологи, політики, правознавці намагаються зрозуміти, в чому полягає загадка лібералізму, чому він такий популярний, чим привернув увагу сучасної Європи, як вплинув на політичні, соціальні, економічні процеси, що відбуваються на Заході.
Сучасний лібералізм - це символ вічної зміни, пошуку нових, альтернативних шляхів розвитку, оновлення та інновацій у найрізноманітніших сферах існування і діяльності людини. Лібералізм - невід'ємна частина політичної і соціальної історії нового часу. Розуміння соціальної політики як породження ідей цього часу вимагає чіткого уявлення про становлення і розвиток ліберальної доктрини і на Заході, і в Україні, Росії та взагалі на всьому пострадянському просторі так званих країн СНД. До речі, і в Україні [20], і в РФ [21] уже з'явилися перші праці, що узагальнюють лібералізм і як течію економічної думки, і як дуже популярну в сучасному світі ідеологію, за якою велике майбутнє, але тільки за умови, що вона не відкидатиме прогресивні форми соціальної політики держави.
Джерела
1. Фридмен М. Количественная теория денег. - М., 1996; Фридмен М. Капитализм и свобода. - М: Новое издательство, 2006; Бункина М. К. Монетаризм. - М., 1994. Найденов В. С., Сменковский А. Ю. Инфляция и монетаризм: уроки антикризисной политики. - К., 2003.
2. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и ближайшие влияния на народную жизнь. - СПб., 1894.; Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. - 2-е совершенно переработанное издание. - СПб., 1900. - Переиздание: К.: Наукова думка, 2004; Туган-Барановский М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. - 3-е совершенно переработанное издание - СПб., 1914.- Переиздания: Пг.-М., 1923; М.: РОССПЭН, 1997.
3. Туган-Барановский М.И. Учение о предельной полезности хозяйственных благ, как причине их ценности // Юридический вестник. - № 10. - Т. II. - М.,1890. - C. 192-230;
4. Маршалл А. Принципы экономической науки. - В 3-х томах. - М.: Прогресс, 1993.
5. Кондратьев Н.Д. Михаил Иванович Туган-Барановский. - Пг., 1923.; Переиздание: Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 2. - М.: Экономика, 1990. - С. 268-294.
6. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз. - М.: Наука, 1991.
7. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. - СПб., 1909; 2-е переработанное издание: СПб., 1911; 3-е переработанное издание: Пг., 1915; 4-е переработанное издание: Пг., 1917. - Переиздания: Пг., 1918; М.: РОССПЭН, 1998; Донецк, 2004.
8. Туган-Барановский М.И. Социальная теория распределения. - СПб., 1913.
9. Балабкінс Н. Значення М.І. Туган-Барановського сьогодні. // Горкіна Л.П. М.І.Туган-Барановський в економічній теорії та історії. - К.: ІЕ НАНУ, 2001. - С. 230-241.
10. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. - М.: Наука, 1990; переизд: Булгаков С.Н. Соч. в 2-х томах. - Т.1. Философия хозяйства. - М.: Наука, 1993.
11. Сорокин П.А. Общая социология // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Республика, 1992. - С. 30-31.
12. Черносвитов Е.В. Социальная медицина как одна из базовых основ социального государства // Мир России. - 2005. - № 1. - С. 125.
13. Sorokin P. Social and Cultural Dynamics. Vol. I-IV. N.Y., 1937-1941; Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. - СПб: Издательство РХГИ, 2000.
14. Сорокин П.А. Обзор циклических концепций социально-исторического процесса // Социс. 1998. - № 12. - С. 5.
15. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. - М.: Наука, 1997. - С. 122-123.
16. Турчин В.Ф. Тоталитаризм. Главы из книги "Инерция страха" // Погружение в трясину: Анатомия застоя. - М.: Прогресс, 1991. - С. 575-576.
17. Мизес Л. Либерализм в классической традиции. - М.: Социум-Экономика, 2001.
18. Мизес Л. Человеческая деятельность (праксиология): трактат по экономической теории. - М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000; Переизд.: Челябинск: Социум, 2005.
19. Хайек Ф.А. Дорога к рабству. - М.: Экономика. 1992. - Переизд.: М.: Новое издательство, 2005.
20. Заблоцький В.П. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія. - Донецьк: Ятрань, 2001.
21. Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. Материалы международной научной конференции. - М.: РОССПЭН, 1999; Мовсесян А.Г. Либерализм и экономика. - М.: Логос, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...