WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Сучасні політичні процеси в Криму - Курсова робота

Сучасні політичні процеси в Криму - Курсова робота


Магістерська робота на тему:
Сучасні політичні процеси в Криму
Острог,2006
Зміст
Вступ.
Розділ І. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СТАТУС............................................................................................6 1.1 Автономна республіка в складі України....................................................6
1.2 Конституційний статус Автономної Республіки Крим............................7
Розділ II. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В АРК: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ.......................................................................................10
2.1. Перший етап: 1989-1994рр...........................................................................10
2.2. Другий етап: 1994-1998рр.............................................................................15
2.3. Третій етап: 1998-2004рр...............................................................................21
2.4. Четвертий етап: 2005-2006рр......................................................................23
Розділ III. ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В КРИМУ.........................................................................................26
3.1. Недосконалість правового регулювання відносин між Києвом та Кримом..26
3.2. Незадоволення політико-правових вимог кримських татар...............28
3.3. Невирішеність соціально-економічних і культурних проблем кримських татар....................................................................................................................................................32
3.4. Недостатня присутність в АРК Української мови та культури.........36
3.5. Складна міжконфесійна та міжнаціональна ситуація в Криму.................38
3.6. Вплив кримінальних угрупувань на діяльність органів влади АРК..41
Розділ IV. ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В АРК..............................................................................................42
4.1. Оцінка населення зовнішнього впливу на політичну ситуацію в АРК........42
4.2. Російський фактор........................................................................................................42
4.3. Турецький фактор...........................................................................................................47
4.4. Ісламський фактор..............................................................................................49
4.5. Висновки..........................................................................................................52
Список використаних джерел та літератури...................................................57
Вступ.
Крим періодично стає простором політичних конфліктів. Ще пам'ятні ті часи, коли Росія й Україна конфліктували з приводу військово-морського флоту. Після врегулювання питання щодо флоту деякі російські офіційні особи (і навіть законодавчий орган Росії) продемонстрували сумнів у державній приналежності Криму. Потім виник конфлікт з приводу статусу татарського населення в Криму. Хтось схильний бачити в цьому конфлікті лише протистояння між реформаторськими кроками уряду та консервативними лівими, а зараз ще і проросійсько налаштованими силами кримського парламенту. Хтось схильний розглядати кримський конфлікт як питання регіональної політики.
Однак, ситуація набагато складніша, аніж тільки політичне протистояння в рамках регіонального конфлікту. Крим - це не просто регіон серед інших регіонів держави. Перебуваючи у складі України, Крим схильний до впливу Росії та Туреччини не менше, ніж впливу України. Крим - суб'єкт не регіональної політики, а геополітики. І ця ситуація таїть у собі декілька загроз, з приводу яких і необхідно зробити рішучі кроки на найвищому державному рівні. Щоб поки досить стабільна ситуація в Криму такою і залишалася.
Існує чотири основні загрози Криму - експансіонізм Росії, вплив лівих настроїв, ісламський чинник та проблема повернення кримських татар. Горезвісна кримінальна активність у Криму, яка не так давно давала багато інформації для журналістів і була реальною загрозою стабільності,
останнім часом має стійку тенденцію до зниження. Акцентуація уваги на ній відбувається досить штучно, і кримінальну ситуацію можна розглядати тільки як чинник політичних спекуляцій. У системному ж аналізі злочинність не може розглядатися як системна проблема, якщо не є результатом чиєїсь стратегії, чиєїсь цілеспрямованої діяльності. У той час як стратегічно діючі
чинники - Росія, ліві настрої населення, повернення виселених татар і так званий "ісламський чинник" - являють собою системну загрозу, що і становить актуальність дослідження даної теми.
Об'єктом дослідження є Автономна республіка Крим як суб'єкт української політики.
Предметом дослідження є політичні процеси, що відбуваються в Криму.
Метою даної роботи є дослідити сучасні політичні процеси в Криму та чинники, які їх визначають, а також роль Криму як дестабілізуючого фактору в Україні.
Завдання роботи:
ў дослідити роль та статус Криму в складі України;
ў проаналізувати основні чинники, що формують конфліктну ситуацію в АРК;
ў розглянути Крим як основну проблему українсько-російських стосунків.
Методологічною основою дослідження обраний діалектичний метод наукового пізнання суспільно-політичних процесів та явищ, який дає змогу розглядати їх у розвитку, зв'язку між собою і з суспільством, виявити сталі закономірності та тенденції і їх складові. Основою дослідження стали також спеціальні наукові методи системного, історичного та структурно-функціонального аналізу. Історичний метод використовувався насамперед для дослідження генези розвитку політичних процесів; системно-функціональний - для виявлення чинників, що вплинули на сучасний період розвитку політичних прцесів у Криму, місця та ролі органів державної влади Криму в даних процесах.
Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.
В першому розділі містяться передумови набуття автономії та основні конституційно-правові засади Автономної республіки Крим.
У другому розділі аналізуються етапи та тенденції розвитку політичної ситуації в АРК. Якщо на першому етапі (1989-1994рр.) на півострові наростали негативні тенденції, то другий етап (1995-1998рр.) характеризувався певною стабілізацією ситуації. На наступному етапі, після ухвалення нової Конституції АРК (грудень 1998р.), зберігаються окремі негативні тенденції; електоральні орієнтації населення півострова, порівняно з загальноукраїнськими, зміщені вліво. Новий етап, який розпочався після "помаранчевої революції", започаткував нову еру відносин в Криму.
У третьому розділі аналізується вплив внутрішніх чинників, які справляють або можуть справляти негативний вплив на політичну ситуацію в АРК.
В четвертому розділіпроаналізовано основні зовнішні фактори впливу на ситуацію в АРК. Окремі з них справляють позитивний вплив на розвиток політичних

 
 

Цікаве

Загрузка...