WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи в 1990-х роках - Курсова робота

Політичне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи в 1990-х роках - Курсова робота

договірно-правову базу українсько-словацького міждержавного співробітництва, яку становлять понад 100 двосторонніх міжнародно-правових документів. Але з деяких питань дво- і багатосторонньої взаємодії координуюча спільна робота зовнішньополітичних відомств, особливо в другій половині 1990-х років виявилася недостатньою. Методами превентивної дипломатії цілком можна було запобігти виникнення проблем щодо українсько-словацького суперництва за місце непостійного члена Ради Безпеки ООН в 1999 р.
У другій половині 1990-х років Україна і Словаччина створили ще один - майже унікальний механізм міждержавного співробітництва. У січні 1996 р. у Високих Татрах - на Штрбському Плесі було започатковано проведення переговорів і спільних засідань кабінетів міністрів двох країн. Чергове двостороннє спільне міжурядове засідання відбулося в березні 1997 р. в Ужгороді. Така форма прямих переговорів прем'єрів і членів кабінетів міністрів двох держав давала змогу оперативно визначити вузлові питання подальшого розвитку українсько-словацького співробітництва і оперативно погодити конкретні заходи для зняття бар'єрів на шляху розвитку співпраці у всіх галузях. Аналогічного виду міжурядової взаємодії ні Україна, ні СР не мали і не мають із жодною з країн Центральної та Східної Європи. На жаль, у подальшому практика переговорів і спільних засідань урядів України та Словаччини не була продовжена.
Отже, і Україна, і Словаччина пройшли на зламі другого і третього тисячоліть мирний шлях здобуття суверенітету та розбудови держави. На відміну відбагатьох постсоціалістичних країн, за роки новітньої національно-державної незалежності вони уникли загрози вибуху відкритих (або й кривавих) політичних, соціальних, етнічних та інших конфліктів, що свідчить про витримку, мудрість і толерантність українського і словацького народів. Цим підтверджується і здатність їх державно-політичного представництва і національних політичних, економічних, культурних та інших еліт і суспільства в цілому вести постійний відкритий діалог з пошуку компромісу для досягнення злагоди в інтересах поступального розвитку нації і держави. З огляду навіть на це, Україна і Словаччина залишаються цивілізованими демократіями, невід'ємною частиною Нової Європи.
ВИСНОВОК РОЗДІЛУ ВІДСУТНІЙ
ВИСНОВОК
МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗАВДАННЯМ, ЯК ЇХ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО І ВІДПОВІДАТИ ВИСНОВКАМ ПІСЛЯ РОЗДІЛІВ, АЛЕ НЕ ПОВТОРЮВАТИ ЇХ ДОСЛІВНО!!!!!!!!!
Правові засади включення України в міжнародні стосунки як повноцінного рівноправного суб'єкта були закладені в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. Декларація розкрила зміст діяльності України як суб'єкта міжнародного права, визнала приорітет норм міжнародного права перед нормами національного права. Вперше було проголошено, що відносини України з іншими радянськими республіками ще існуючого тоді СРСР будуються на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи. Це вже були перші спроби політичного співробітництва України.
Якщо ж брати до уваги географічне положення, то звичайно, що основна зовнішньополітична діяльність нашої країни спрямовувалося на налагодження політичних відносин з країнами-сусідами, до яких і належать країни Центрально-Східної Європи.
У результаті опрацювання матеріалів даної теми, я визначила особливості розвитку Української держави і її місце на міжнародній арені, а також пріоритетні напрямки ВКАЗАТИ, ЯКІ ПРІОРИТЕТНІ, ЯКЩО ЦЕ ДОСЛІДЖЕНО зовнішньополітичної діяльності України протягом 1990-х рр., дослідила залежність України від посткомуністичних країн, прослідкувала розвиток країн Центрально-Східної Європи у порівнянні з Україною, дала загальну характеристику політичного співробітництва України і визначити роль України на східноєвропейському просторі і проаналізувала відносини України з декількома країнами Центрально-Східної ЄвропиЯКИМИ, В ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ПО 1-3 РЕЧЕННЯ. Тобто виконала всі завдання, що були поставлені на початку роботи.
Отже, робота описує політичне становище України в кінці XX ст., а також її співробітництво з країнами посткомуністичного простору і роль нашої держави на міжнародній арені, а саме в Центрально-Східній Європі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
1. Акт проголошення незалежностіУкраїни від 24 серпня 1991 року.
2. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією", прийнятий 31 травня 1997 р.-К.-1998р.
Гаврилишин Б. Україна і Росія у світовому контексті // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - №10 - С. 3-7.
3. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: Історія і сучасність. 2. - Львів: Бескиди Біт, 2004. - 320 с.
5. Енциклопедія українознавства. Словникова частина: у 4-х т. / Гол. ред. В.Кубійович. - Париж; Нью-Йорк: Молоде життя. 1988-1996. - 560 с. ВКАЗАТИ, ЯКИЙ ТОМ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ
6. Зовнішня політика України в умовах глобалізації 1991-2003: Анотована історична хроніка міжнародних відносин - К.: Генеза, 2004. - 616 с.
7. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. - Львів: Світ, 1996. - 488 с.
8. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. - Львів: Світ, 1995. - 144 с.
9. Колодій А. Політологія.. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 664 с.
10. Краківський З. Становище України в сучасному світі // Державність. - 1991. - №3. - С. 27-32.
11. Литвин В. Українсько-словацькі відносини: історія та сучасність // Голос України. - 2003. - 4 жовтня - С. 4-5
12. Олійник О. СНД: Перспективи і реалії // Урядовий кур'єр. - 2000. - 27 січ. - С.3
13. Основи політичної науки: Курс лекцій / за ред. Б. Кухти. - 4 ч.: Міжнародна політика. - Л.: Кальварія, 1999, - 436 с.
14. Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. - 1995. - №1 - С. 171
15. Сорока М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Української держави у 90-х рр. XX ст. - К.: Київська правда, 2001. - 782 с.
16. Табачник Д.В. Україна на шляху у світ. - Київ: Українська Академія державного управління при Президентові України, 1996. - 108 с.
17. Україна у міжнародних відносинах XX ст.: Навч. посібн. / За ред. проф. Я. Й. Малика - Львів: Світ, 2004. - 468 с.
18. Українська загальна енциклопедія: Книга знання в 3-х т. / Під ред. І.Раковського. - Львів; Івано-Франківськ; Коломия: Рідна школа, 1990. - 476 с.
19. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. - К.: Либідь, 2006. - 716 с.
20. Чекаленко Л.Д. Україна - Росія: проблеми "стратегічного" партнерства // Персонал. - 2006. - №4. - С. 30-36.
21. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. Пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 590 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...