WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Основні теорії політичних систем - Курсова робота

Основні теорії політичних систем - Курсова робота

могутніх номенклатурних угруповань, які звикли до соціального паразитизму. Однак реформістський потенціал політичної системи зростає тією мірою, якою старі господарські, політичні і культурні структури вичерпують себе повністю і розвалюються, а громадська думка в результаті кризи звільняється від тоталітарних і посттоталітарних міфологій.
Суспільству загалом і політичній системі зокрема властиві певні межі, в рамках яких здійснюються суспільні перетворення, успадковані від попереднього історичного розвитку. Тяжкий вантаж колоніального і тоталітарного минулого, який є основною причиною відставання політичної системи України від інших держав у здійсненні соціальних реформ, спричинив несконсолідованість нації; відсутність політичної еліти, здатної по-сучасному, без регіональних та ідеологічних стереотипів, осмислити сучасні реалії, виробити суспільні і державні пріоритети розвитку України; наявність індустріальних гігантів з величезною енергомісткістю і матеріаломісткістю, орієнтованих на господарський комплекс республік (особливо - Росії) колишнього СРСР. Управлінська функція політичної системи в Україні неефективна з огляду на збереження структури і функцій старого апарату, принципів і методів старої кадрової політики, а також мотиваційного механізму до праці.
Політична система лише тоді може забезпечувати вільний розвиток особи ісуспільства, коли її інститути функціонують у рамках правової системи.
До недоліків правової системи України можна віднести:
" повільне і суперечливе втілення норм Конституції у законодавчі акти;
" затягнутий процес реформування судової влади як основного механізму захисту конституційних прав громадян;
" відсутність чіткої субординації між правовими актами, законами і підзаконними актами;
" відсутність нових правових кодексів (Цивільного, Кри-мінального), які б відповідали Конституції та міжнародним стандартам;
" відсутність цілісної концепції реформування правової системи (у правовій системі домінують інтереси державної бюрократії, фінансової і комерційної олігархії, а не суспільні);
" надмірне поширення підзаконних актів (урядових, відомчих) як джерел права;
" непрямий характер дії законів, коли для їх застосування використовують цілий пакет підзаконних актів;
" нерівномірну урегульованість законодавством різних сфер суспільного життя;
" недостатню розробку механізму реалізації закону і відпо-відальності за його порушення;
" недосконалу процедуру підготовки та прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів;
" відставання за кількістю юристів від передових країн Заходу;
" правову неграмотність і правовий нігілізм громадян і політичної еліти.
Основна причина недосконалості політичної системи полягає в тому, що політичні сили керуються у своїй діяльності не правовими нормами, а груповими інтересами. Коли та чи інша політична партія порушує свої програмні засади і статутні норми, вона не зможе на рівні державних органів твердо дотримуватися правових процедур. Правовий прогрес залежить від правової культури суспільства, розгортання конкуренції, становлення середнього класу, для якого правовий хаос несумісний з нормами буття.
Проаналізувавши функції сучасної політичної системи в Україні, можна визначити її типологічні ознаки. З погляду формаційного підходу, політична система України є посткомуністичною, де в еклектичній формі поєднуються елементи старої командно-адміністративної, мафіозної та су-часної демократичної систем.
До елементів командно-адміністративної системи можна віднести:
" збереження структури і функцій старого адміністративного апарату;
" довготривале функціонування радянської представницької системи;
" модифікація ознак тоталітарної культури у вигляді нетерпимості,
двомірної оцінки дійсності, догматизму і рутинності;
" пристосування ряду форм і процедур радянської системи права до ринкових умов.
До елементів політичної мафіозної системи можна віднести тіньові доходи можновладців за рахунок створення пільгових податкових, бюджетних, кредитних, митних умов для паразитичного збагачення номенклатурних кланів, безпартійний характер формування влади, залежність засобів масової інформації не від масового споживача, а від кланових угруповань, нелегальне лобіювання представниками влади групових інтересів.
До нової демократичної системи слід віднести конституційні засади функціонування органів влади, створення механізму противаг і стримувань, поступове правове забезпечення можливості судового захисту прав громадян, розвиток громадських і політичних організацій.
Висновок
Отже розглянувши категорію "політична система суспільства" ми зрозуміли, що це є одне із найбільш широких явищ у сучасному демократичному суспільстві. І це дуже важливо оскільки політична система найбільш повно забезпечує участь усіх громадян, які цього хочуть і мають можливість, в управлінні державними і суспільними справами, а також здійснює взаємозв'язок усіх елементів, а це дуже важливо, хоча, звичайно, не виключає їхню автономію.
Отже говорячи про державу, органи і організації, як особливі ланки політичної системи, слід лише добавити, що це є найбільший розвиток сучасного суспільства, і їхнє функціонування дозволить нам просуватися далі до більш ширшого і повного розвитку і зрештою до досконалості, а цього не було б, якщо б не було політичної системи суспільства з її функціями, задачами і цілями на майбутнє.
Проте не існує єдиної думки про політичну систему, я вважаю, що при детальному подальшому її досліджені ця думка знайдеться, що допоможе нам краще зрозуміти це суспільне, державне і політичне явище.
Отже, в даній роботі я побачила і змогла довести тісний взаємозв'язок держави і суспільства, інакше кажучи нерозривний зв'язок, держава хоче цього чи не хоче повинна брати до уваги ту чи іншу ситуацію, яка відбувається в суспільстві, підкорятися певним законам суспільства, і навпаки, держава виступає основою політичної системи суспільства, на основі принципів держави, державної влади будуються інші принципи функціонування політичної системи, її підрозділів, і взагалі розвиток суспільства і громадян, зокрема, в ній.
Список використаної літератури
1. Кириченко М.Г. Основи політології. - К.: Либідь, 1995.
2. Котюк О.В. "Основи держави і права", К., ВЕНТУРІ, 1996.
3. Семків О.І. Політологія. - Львів: Світ, 1994.
4. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібн. - К.: Знання, 1999.
5. І.Ф. Курас, Ф.М. Рудич Політична система сучасної України:
особливості становлення, тенденції, розвиток. - К., 1998

 
 

Цікаве

Загрузка...