WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова - Курсова робота

Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова - Курсова робота

світобачення Драгоманова схиляється в бік все більшої соціальної та національної радикалізації його поглядів, він переймає на себе естафету програмних розробок від старшого покоління українських діячів 1840-1850-х рр.. У перші роки еміграції учений і громадський діяч експериментує з анархо - федералізмом і соціалістичним радикалізмом. А з початку 1880-х рр. він усе більш упевнено змінює акценти у своїх працях на синтез політичних концепцій європейського лібералізму та соціального демократизму, осмислюючи їх з українського погляду, з точки зору інтересів спільної визвольної боротьби бездержавних націй Східної Європи. При цьому Драгоманов намагається реалістично враховувати історичні, політичні, соціальні та культурні обставини Російської та Австро - Угорської імперії, міжнародної ситуації, що склалась. Останні роки життя, з кінця 80-х рр. ХІХ ст., він намагався запропонувати вітчизняному загалові власну версію нової політичної програми, що спиралась на ідеї національного демократизму, була суттєво доповнена елементами соціальних доктрин західноєвропейського радикалізму, збагачена досвідом, здобутим Драгомановим за попередні десятиріччя своєї наукової, літературної і громадсько - політичної діяльності.
Безсумнівно, Драгоманов посідає цілком самобутнє, визначальне місце у розвитку українських демократичних традицій політичної думки. Він пропонував і відстоював план формування української політичної нації, який розробляв на засадах громадянського суспільства, на основі широкого розвитку місцевого та регіонального самоврядування, на принципах всебічного забезпечення прав людини і громадянина. Ідеї Драгоманова вплинули і на поступ російської ліберальної думки . Зокрема, вони були помітним явищем у рамках федералістської традиції політичної думки в Росії, у розвитку конституціоналізму, уявлень про цінності та інститути політичної свободи.
Явищем, яке не варто ігнорувати або применшувати його значення,були ідеї Драгоманова і в регіональному - східноєвропейському вимірі. Він став одним із впливових, авторитетних теоретиків національної демократії, яка все голосніше заявляла про себе як нова впливова політична течія та масова ідеологія. Насамкінець, він виступив захисником інтересів поневолених, бездержавних націй Східної Європи, звертаючись зі своїм творами та ініціативами до громадської думки, наукової та політичної еліти західноєвропейських країн.
Відзначаючи науково - теоретичний потенціал, сильні сторони творчого добутку Драгоманова, треба зазначити, що його спрямованість на вирішення проблем поточної політики, прагнення знайти розв'язання глибинних проблем свого часу проводили не тільки до реалістичності та конкретності мислення Драгоманова - політика.
Спадщина вченого залишає також чимало ,,відкритих питань", зокрема, про співвідношення завдань суспільного розвитку і державних інтересів, про роль і значення колективних та індивідуальних прав, про межі прагматизму і сенс політичного романтизму. Ці та інші питання дозволяють поколінням дослідників і зацікавленим читачам драгомановської наукової спадщини оцінювати його ідеї та думки в нових історичних і політичних умовах, у духовно культурному кліматі наступних епох, пропонуючи власні відповіді на ці питання. Певні його концептуальні положення зберігають актуальність і потенціал розвитку.
Список використаних джерел
1. Бурбан В. Чудацькі думки про українську національну справу//Дзеркало тижня. - 2001.- №38.
2. Губерський Л.В. Філософія політики. - Знання України. - К., 2003.
3. Довгич В.А.Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова. Навчальний посібник для студентів. - К., 1991.
4. Дорошенко Д. Спогади про минуле. - Вінніпег, 1948.
5. Драгоманов М. Сонячний промінь // Літературно - публіцистичні праці. - Т. 2.
6. Драгоманов М. Вольный Союз - Вільна Спілка.
7. Драгоманов М. Антракт з історії українофільства // - К.: Вибране,1991.
8. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу// Вибране. - К., 1991.
9. Драгоманов М. Вольний Союз - Вільна Спілка.
10. Драгоманов. Вибране. - К., 1991.
11. Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціалізм //Громада. - №4.
12. Драгоманов М. Переднє слово до ,,Громади".
13. Драгоманов М. Конституция и народ // Собрание политических сочинений. - Т. ІІ.
14. Драгоманов М. Листи на Надніпрянську Україну.
15. Драгоманов М. Автобіографія.
16. Драгоманов М. ,,Народная Воля" о централизации революционной борьбы в России.
17. Кармазінов. Ідеї державності в українській політичній думці.- К., 1998.
18. Костомаров Н.И. Две русские народности. - К., Харків, 1991.
19. Круглашов А. Драма інтелектуала : Політичні ідеї Михайла Драгоманова. - Чернівці: Прут, 2001.
20. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки. - К.: Генеза, 1994.
21. Лисяк - Рудницький І. Перша українська політична програма.
22. Лисяк - Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик //Історичні есе. - К., 1994. - Т.1.
23. Метельський Р.Е. Драгоманівська політико - правова доктрина ; демократія і лібералізм. - К., 1995.
24. Молчанов. Державницька думка М. Драгоманова. - К., 2001.
25. Павлик М., Подольський С., Драгоманов. ,,Програма "Громади"// Вибрані твори. - Т.1.
26. Павлик М.Пам'яті Михайла Драгоманова. - Львів, 1992.
27. Павлик М., Драгоманов М. Про віча. - Львів 1987.
28. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. Посібник для студентів вищ. навч.закладів.-К.: Генеза, 1997
29. Політологічний енциклопедичний словник // Упорядник В.П.Горбатенко; За ред. Ю.С.Шевчука, В.Д. Бабкіна, В.П.Горбатенко. 2-е вид., і перероб. - К.: Генеза, 2004.
30. Потульницький. Нариси з української політології 1918 - 1991. - К., 1994.
31. Потульницький. Історія української політології.-К.;1992.
32. Семків О.І. Політологія. Хрестоматія. -- Львів.: Світ, 1996.
33. Скакун. Драгоманов как политический мислитель. - Харьков, 1993.
34. Сокуренко В. Демократические учения о государстве и праве на Украине на Украине во второй половине ХІХ века. - К.: Основи, 2003р.
35. Суспільно - історична спадщина М.П Драгоманова і сьогодення// Тези Драгоманівських читань. - К., 1995.
36. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К., 1993.
37. Філософський словник соціальних термінів.- Х .: ,,Корвін", 2002.
38. Франко І. Суспільно - політичні погляди М. Драгоманова// Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. Хрестоматія. - Львів, 1996.
39. Франко І. Суспільно - політичні погляди М. Драгоманова. - К.: Основи, 1986.
40. Чудацькі думки через 100 років. До 150 -річчя М. Драгоманова. //Філософська і соціальна думка. - 1991. - №9.

 
 

Цікаве

Загрузка...