WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова - Курсова робота

Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова - Курсова робота


Курсова робота з предмету :
на тему:
Формування ліберальних ідей у політологічній спадщині М.П. Драгоманова
Зміст
Вступ .....................................................................................................................3
Розділ І. Політико - державні ідеї
1.1. Концепція державної влади .............................................................6
1.2. Проблема співвідношення державного управління і місцевого самоврядування.................................................................................10
Розділ ІІ. М.П. Драгоманов як основоположник українського лібералізму
2.1. Ідеї політичної свободи, природного права і народного суверенітету......................................................................................17
2.2. Політологічні характеристики роботи Драгоманова ,,Чудацькі думки про українську національну справу" .................................25
Висновки ...............................................................................................................31
Список використаних джерел..............................................................................37
Вступ
Актуальність теми: проблема становлення ліберального світогляду є предметом досягнення багатьох науковців минулого і сучасності. Зокрема, проблема людської свободи, ефективного державного устрою є актуальною і в сучасній Україні. Зародження ліберальних ідей в українській політичній думці пов'язують з ім'ям М.П. Драгоманова.
Розгляд поглядів М.П. Драгоманова допомагають осягнути особливості державно - політичного устрою суспільства тому що мислитель дає ретельний аналіз форм державного правління та адміністративно - територіального устрою. Так увагу сучасних дослідників привертають ідеї Драгоманова щодо державного управління, співвідношення державного управління і місцевого самоврядування, проблеми насильства та приорітету загальнолюдських ціностей.
Об'єктом роботи постає ліберальна політична свідомістю.
Предметом- є ліберальні ідеї в політичній спадщині Драгоманова, процес їх формування і еволюції, державницька теорія і концепція політики вченого.
Мета праці передбачає спробу позитивного політичного аналізу суспільно важливих ідей із політичного доробку Драгоманова і на цій основі дослідження процесу становлення ліберальної теорії вченого з початково - первиної форми до зрілих постулатів і принципів якісно - нової доктрини українського лібералізму.
Практична діяльність Драгоманова невіддільна від його намагань дати співвітчизникам, сучасникам таку програму політичної праці, котра враховувала би досвід минулого,відповідала потребам сучасності та брала до уваги можливості майбутнього. Поставлена мета передбачає такі завдання :
1) з'ясування програмних накреслень драгоманівських політичних орієнтирів сфері аналізу політичних інституцій держави, політичної влади, державного управління;
2) визначення зміни творчих орієнтирів мислителя з врахуванням ними еволюції українського політичного руху, динаміки розвитку суспільства в аспекті співвідношення місцевого самоврядування і державного управління;
3) висвітлення розуміння вченим базових політичних категорій, як ,,політична свобода, природне право і народний суверенітет";
4) розгляд державницької теорії мислителя у роботі ,,Чудацькі думки про українську національну справу".
5) Прослідковування долі драгоманівських передбачень ,того, наскільки підтвердились його оцінки розвитку природних тенденцій сучасності стосовно майбутнього.
Задум роботи також передбачає аналіз політичних ідей Драгоманова в національному і європейському контексті. Робота є спробою відтворити процес формування та розвитку політичних ідей М.Драгоманова та його намагань практичного їх застосування і переосмислення Драгоманов наближався до утворення цілісної системи поглядів на державу і право, на суспільство та політичну діяльність.
Джерельна база роботи: включає як першоджерела роботи Драгоманова ,,Две русские народности", ,,Чудацькі думки про українську національну справу", ,,Вольний Союз - Вільна Спілка ".
Монографії сучасних дослідників політичної діяльності вченого: Суспільно - історична спадщина М.П. Драгоманова і сьогодення / Тези Драгоманів -
ських читань, Круглашов А., ,,Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова". Аналітичні статті у публіцистичних виданнях: //Філософська і соціальна думка, // Сонячний промінь , а також використання словників: Філософський словник соціальних термінів, політологічний енциклопедичний словник.
Методи які були використані у ході дослідження
- історичний метод;
- метод аналізу першоджерел;
- метод отримання первісної інформації з документів;
- метод порівняння і співставлення Драгоманова із поглядами його сучасників.
- Інституційний метод розгляд у концепції вченого категорії влади, політики і держави як політичних інституцій.
Структура даного дослідження включає два розділи кожний з яких містить по два підрозділи, відповідно в роботі наявні вступ, висновки і список використаних джерел.
Розділ І. Політико - державні ідеї
1.1 Концепція державної влади
Найважливішим і водночас вразливим для критики місцем у системі політичних ідей М. Драгоманова є його погляди на державу, на її значення і функції.
Приступаючи до аналізу поглядів М. Драгоманова на державність як на політичну структуру та систему владних інститутів взагалі, відзначимо, що найбільшою методологічною складністю є вибір "точки зору", а точніше, часових і просторових, а також ідейних координат, в системі яких можна оцінити його теоретичний доробок. Драгомановські погляди на державу відрізняються багатоплановістю, різноспрямованістю, очевидною зверненістю до проблем поточного моменту. А його манері викладу власних аргументів притаманна полемічна заангажованість і публіцистична гострота. Отже, його праці менш за все відповідають стилістичним нормам академічної відстороненості й емоційної нейтральності [21,374 - 375].
Насамперед, звернемо увагу на спроби Драгоманова дати визначення держави, оскільки вони відбивають розуміння ним сутності держави, її призначення, тих завдань, які вона покликана виконувати. Він зазначав, що держава разом з її інституціями є "формами і органами, котрі виробляються в народному житті (по волі, по неволі, як трапиться) і змінюються з ним, і що без цих форм і органів, тобто і без політики, не може жити ніякий народ, ніяка людська громада. Найменше можуть обійтись без політики ті, хто скривджені у теперішніх державах, хто хоче чогось іншого, нового... В XIX ст. ніякий громадський рух, в тому числі і національний, не обходиться без політики, без того, щоб примусити державні уряди перемінити чи

 
 

Цікаве

Загрузка...