WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політична культура. Політична культура сучасної України - Реферат

Політична культура. Політична культура сучасної України - Реферат


Реферат на тему:
Політична культура. Політична культура сучасної України
План.
1. Політична культура:
а) сутність політичної культури;
б) типологія політичної культури;
в) функції політичної культури;
г) елементи політичної культури.
2. Політична культура України:
а) особливості і проблеми політичної культури сучасної України;
б) агенти формування політичної культури в Україні;
в) шляхи формування демократичної політичної культури України на сучасному етапі її розвитку.
3. Висновки.
У сучасній політичній науці спостерігається велика кількість думок про те, що являє собою політична культура. Такі значні розбіжності в поглядах на дане явище пояснюються його складністю і недостатнім вивченням. Вперше термін "політична культура" було введено в науковий обіг німецьким філософом І.Гердером. Концептуальне уявлення про політичну культуру і систематизований опис поняття склався тільки в 50 - 60 рр. ХХ ст.
Політична культура - це невід'ємна складова частина загальнонаціональної культури. Це передусім такий спосіб діяльності соціальної спільноти, особи у сфері політичних відносин, який відображає досягнутий рівень політичної активності та політичної зрілості суб'єктів. Він включає різні компоненти й рівні: культуру ставлення суб'єктів до здійснення політичної влади; культуру електорального процесу; культуру формування політичних і громадсько-політичних інституцій; культуру політичної поведінки; культуру політичної свідомості й спілкування та інші, тобто поширюється на всю сферу політичного життя суспільства.
Разом з тим політична культура включає в себе не всю політичну свідомість і політичну поведінку, а лише те уставлене, типове, що характерне для політичного життя суспільства, для політичної свідомості і поведінки основної маси населення , те, що стало звичкою, стало типовим і характерним для даної соціальної спільноти.
Отже , політична культура - це система стійких уявлень, орієнтацій, цінностей, переконань, позицій, поглядів, зразків поведінки у сфері взаємовідносин влади і народу, які так чи інакше проявляються у діяльності суб'єктів політичного процесу. Вона складається історично, є відносно стійкою, втілює у собі досвід попередніх поколінь. У ній закріплюються ставлення людей певної країни до політичної системи і окремих її елементів, до політичного процесу, а також до самих себе й своєї ролі в цьому процесі.
Типологія політичної культури
Параметр оцінки Тип політичної структури
- геополітичний - західний, східний, маргінальний
- рівень відкритості закритості - інтравертний, екстравертний
- ідеологічний - капіталістичний, соціалістичний, етнічний,
- ступінь інтегрованості індивіда - індивідуалістичний, колективістський
- характер політичної соціалізації - провінційний, діяльнісний, маргінальний
- ступінь демократизму - тоталітарний, авторитарний, демократичний
- форма суспільного управління - президентський, парламентський, монархічний, диктаторський
- розвиненість політичних структур - двопартійний, багатопартійний, монопартійний, перехідний
- тип поведінки в конфліктних ситуаціях - конфронтаційний, консенсуальний, компромісний
Функції політичної культури
- пізнавальна - вивчає політичні уявлення, знання та політичну ідеологію;
- інтегративна - аналізує досягнення на базі загальноприйнятих політико-культурних цінностей злагоди в межах існуючої політичної системи;
- комунікативна - дозволяє встановити зв'язок між учасниками політичного процесу, а також передавати елементи політичної культури від покоління до покоління, накопичувати політичний досвід;
- забезпечення інтересів відповідних соціальних спільнот людей;
- регуляторна - забезпечення ефективності функціонування політичної системи на основі притаманних їй ідеалів, норм, традицій;
- виховна - формування "політичної людини" на грунті цінностей і норм, які відповідають інтересам певних соціальних класів і груп;
- прогностична - передбачення можливих варіантів розвитку класів, соціальних верств, націй у певних соціально-політичних умовах.
Елементи політичної культури
Політичний Політична Політична
досвід свідомість поведінка
Ідеологічний компонент Емоційно-психологічний
компонент
Орієнтації і установки
громадян на
Політичне Політичне
знання переконання
Політичні інститути
Нормативну систему
Політичні
Цінності Політичні події
Окремі політичні ролі
Інші політичні об'єкти
Політичний досвід є основою розвитку політичної культури. Він фіксує історію розвитку політичних відносин у різних формах: історичних, літературних, наукових пам'ятках, політичних традиціях, звичаях. Цей досвід в більшій або меншій мірі засвоюється людьми в процесі іх політичної соціалізації. На основі історичного досвіду багатьох поколінь формується політична свідомість людей, соціальна пам'ять суспільства, затверджуються політичні орієнтири і зразки політичної поведінки.
Політична свідомість - це система політичних знань, цінностей та ідейно-політичних переконань, на основі яких виробляються стійкі і значимі політичні орієнтації і установки людей по відношенню до політичної системи та їх місця в даній системі.
В політичній свідомості можна виділити два компоненти: ідеологічний та емоційно-психологічний. Перший включає в себе політичні знання, політичні цінності та політичні переконання. Політичні знання - це знання людей про політику, про політичну систему, про різні ідеології, а також про ті інститути і процеси, з допомогою яких забезпечується участь громадян в політичному житті суспільства. Політичні цінності - це етичні і нормативні судження про політичне життя, про політичні цілі, на реалізаціяю яких спрямована політична діяльність. Політичними цінностями є законність і порядок, стабільність системи, соціальна справедливість тощо.
Політичні переконання виникають на основі політичних знань і цінностей як сукупність уявлень, характеризуючих

 
 

Цікаве

Загрузка...