WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію “Республіканської партії України" - Реферат

Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію “Республіканської партії України" - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію "Республіканської партії України"
Законодавчі акти, які регулюють завдання та організацію діяльності Заліщицького районного управління юстиції.
Районне управляння юстиції (РУЮ), як і районні у містах, міські (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонні і міжрайонні управління юстиції є територіальним органом Міністерства юстиції України, підпорядковується останньому та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.
РУЮ діє на основні Положення про районні, районні у містах, міські, міськрайонні і міжрайонні управління юстиції (надалі Положення), що затверджене Міністерством юстиції України 30.01.2000 року № 36/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 42/5 від 02.06.2004 р., № 97/5 від 06.09.2004 р.)
Управління юстиції у своїй діяльності керуються Конституцією України, законам України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням та іншими.
Відповідно до Положення основними завданнями управління юстиції є:
- участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
- сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
- забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
- організація надання юридичних послуг для реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
- організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів Україні;
- держава реєстрації НПА районної державної адміністрації, її відділів та інших структурних утворень;
- легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб згідно чинного законодавства;
- керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях;
- поширення (пропаганда) правових знань серед населення, формування у громадян правового світогляду;
- організація роботи з кадрами апарату УЮ, підвищення кваліфікації його працівників.
РУЮ м. Заліщики в межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.
У випадках, визначених законодавством, НПА УЮ є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
Що стосується структури, Заліщицького РУЮ, очолює його начальник РУЮ. Крім цієї посади існують ще дві посади провідних спеціалістів із відповідних напрямків роботи.
РУЮ є юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Легалізація об'єднання громадян.
Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність тих об'єднань громадян, які не легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду є протизаконною.
У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи.
Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади. Виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.
У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється відповідними вищестоящими органами.
Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради народних депутатів в обов'язковому порядку реєструються місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена статутними документами
Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому порядку.
Громадська організація легалізована шляхом провадження про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом, тобто РУЮ м. Заліщики.
Легалізація об'єднань громадян, що мають однакову назву, не допускається.
Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє засоби масової інформації.
Реєстрація об'єднань громадян
Відповідно до покладених завдань, РУЮ здійснює державну реєстрацію політичних партій, громадських і благодійних організацій згідно ЗУ "Про об'єднання громадян", Постанови КМУ від 26.02.1995 №140 "Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян", ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації".
Перш за все слід визначити, що таке об'єднання громадян, отже - це добровільне громадське формування, створене на основі інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим з'їздом (конференцією) або загальними зборами.
Для реєстрації об'єднання громадян засновники подають заяву, зразок якої у індивідуальному завданні. Якщо об'єднання громадян є політична партія, то заява про її реєстрацію повинна бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право.
До заяв додаються: статут (положення) в 2 примірниках, прийнятий установчим з'їздом або загальними зборами; протокол установчого з'їзду (конференції) чи загальних зборів; відомості про склад керівництва центральних статутних органів; дані про місцеві осередки; документи (квитанція) про оплату реєстраційного збору відповідно до законів України. Політичні партії подають також свої програмні документи.
Заява про реєстрацію розглядається в двомісячний строк з дня надходження документів. При потребі орган, який здійснює реєстрацію, провадить перевірку відомостей, що вказані в документації.
Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-деннрий строк. При розгляді питання про реєстрацію можуть бути присутніми представники об'єднання громадян.
У випадку внесення змін у статутні документи, об'єднання громадян повинно повідомити про це в 5-денний строк в реєструючий орган, тобто вуправління юстиції.
Реєструючий орган, зокрема Заліщицький РУЮ, веде реєстр об'єднань громадян у спеціальній книзі під

 
 

Цікаве

Загрузка...