WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України - Реферат

Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України - Реферат

важливій справі, як захист прав корінних народів та етнонаціональних меншин.
По-друге, посилюється тенденція, сутність якої полягає в тому, що ліберальна доктрина індивідуальних прав людини зазнає зростаючої критики з боку багатьох суспільствознавців і правознавців не лише незахідних, а й західних країн. Претензії ліберальної доктрини прав людини на універсальність все частіше визнаються міфом, її основні положення вважаються суто західним витвором, а намагання поширити їх у всьому світі розглядаються як нова політико-правова та інформаційна експансія США та окремих їх союзників для встановлення і зміцнення свого світового панування. До того ж, все більше правознавців усвідомлюють, як це давно зрозуміли етнонаціональні меншини, що ліберальна доктрина прав людини розроблялася і використовується для захисту й захищає переважно (а подекуди й винятково) права панівних та домінуючих етнонацій.
По-третє, етнонаціональні меншини, не покладаючись лише на ліберальну доктрину прав людини, посилюють боротьбу за свої групові, колективні права (все частіше, на жаль, вдаючись при цьому до терористичних актів), що активізує і загострює наукові дискусії навколо індивідуальних прав людини та колективних прав етнонаціональних меншин.
Враховуючи нинішню ситуацію і виходячи з потреб забезпечення етнополітичної стабільності в поліетнічних державах і у світі в цілому, було б, на нашу думку, доцільно, по-перше, підтримати ідею про необхідність визнання групових, колективних прав етнонаціональних меншин не лише законодавством окремих країн (як це має місце сьогодні), а й міжнародним правом. По-друге, відмовитися від існуючої практики ранжування і, тим більше, протиставлення індивідуальних прав людини та групових, колективних прав етнонаціональних меншин; по-третє, розпочати конструктивний діалог між прихильниками і опонентами колективних прав, а, по-четверте, посилити пошуки компромісу, найкоротший і найбезпечніший (але, мабуть, найбільш тривалий і складний) шлях до якого пролягає через доповнення індивідуальних прав людини груповими, колективними правами етнонаціональних меншин.
Література:
1. Див.: Frank T. Are Human Rights Universal? // Foreign Affairs. - 2001. - Vol. 80. - №1.
2. Див.: Соломатин Ю., Корнейчук М. Западный миф о правах человека как средство агрессии против прав народов и всего человечества // Віче. - 2002. - №4.
3. Див.: Jonston D. Native Rights as Collective Rights: A Question of Group Self-Preservation // Kymlicka W. (ed.). The Rights of Minority Cultures. - Oxford, 1995.
4. Див.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций./ Пер с англ.- М., ООО "Издательство АТС", 2003.
5. Цит. за: Frank T. Are Human Rights Universal? // Foreign Affairs. - 2001. - Vol. 80. - №1.
6. Див.: Otto D. Rethinking the "Universality" of Human Rights Law // Columbia Human Rights Law Review. - 1997. - Vol. 29. - №1.
7. Див.: Ignatieff M. The Attack on Human Rights // Foreign Affairs. - 2001. - Vol. 80. - №6.
8. Див.: Rosdolsky R. Engels and the "Nonhistoric" Peoples: The National Question in the Revolution of 1848. - Glasgow, 1986.
9. Див.: Nimni E. Marx, Engels and the National Question // Science and Society. - 1989. - Vol. 53. - № 3.
10. Liebich A. Janus at Strasbourg: The Council of Europe Between East and West // Helsinki Monitor. - 1999. - Vol. 10. - № 1.
11. Див.: Kymlicka W. Introduction // The Rights of Minority Cultures. - Oxford, 1994.
12. Див.: Van Dyke V. The Individual, the State, and Ethnic Communities in Political Theory // Kymlicka W. (ed.) The Rights of Minority Cultures. - N.Y., 1995.
13. Див.: Hobsbawm E. Nations and Nationalism since 1780: Programe, Myth and Reality. - Cambridge, 1990.
14. Див.: Powell C. Introduction: Locating Culture, Identity, and Human Rights // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 30. - № 2.
15. Докладно див.: Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. - N.Y., 1996.
16. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Pluralism? A Pluralist Assessment Based on the Rights of Minorities // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
17. Див.: Roberts A., Kinsburry B. United Nations, Divided World. - N.Y., 1993.
18. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. / Под ред. М. Г. Делягина. - М.:, 2000.
19. Див.: Pei M. Paradoxes of American Nationalism // Foreign Policy. - May/June - 2003.
20. Див.: Living With a Superpower // The Economist. - January 4th, 2003.
21. Див.: Soros G. The Bubble of American Supremacy. - N.Y., 2004.
22. Див.: Koskenniemi M. The Policy in Temple, Order, Justice and the U.N.: A Dialectical View // European Journal of International Law. - 1995. - № 6.
23. Див.: Van Dyke V. Collective Entities and Moral Rights: Problems in Liberal-Democratic Thought // The Journal of Politics. - 1982. - Vol. 44. - № 1.
24. Див.: Shapiro I. The Evolution of Rights in Liberal Theory. - Cambridge, 1986.
25. Див.: Janowsky O. Nationalitiesand National Minorities - N.Y., 1945; Claude J. (Jr), National Minorities. An International Problem. - N.Y., 1969; Bruegel I. A Neglected Field: The Protection of Minorities // Human Rights Journal. - 1971. - Vol. IV. - № 2 - 3.
26. Див.: Glazer N. Individual Rights Against Group Rights // Kamenka E., Tay A. (Jr.). Human Rights. - L., 1978.
27. Див.: Арендт Х. Джерела тоталітаризму. - К., 2002.
28. Див.: Esman M. Public Administration and Conflict Management in Plural Societies // Public Administration and Development. - 1999. - № 19.
29. Див.: Esman M. Ethnic Politics. - N.Y., 1994.
30. Див.: Esman M. Public Administration and Conflict Management in Plural Societies // Public Administration and Development. - 1999. - № 19.
31. Див.: Esman M. Ethnic Politics. - N.Y., 1994.
32. Див.: Svensson F. Liberal Democracy and Group Rights // Political Studies. - 1979. - № 37.
33. Див.: Montgomery J. Administration of Human Rights // Public Administration and Development. - 1999. - № 19.
34. Див.: Van Dyke V. The Individual, the State, and Ethnic Communities in Political Theory // World Politics - 1977. - Vol. 29. - № 3.
35. Див.: Абдулатипов Р. Г. Национальный вопрос и государственное устройство России. - М.: Славянский диалог, 2000.
36. Див.: Старосольський В. Й. Теорія нації. - К.: Вища школа, 1998.
37. Див.: Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве / Отв. ред. Денисов В. Н., Евинтов В. И. - К.: Наукова думка, 1992.
38. Див.: Національні меншини (групові права) // Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (Понятійний аппарат, концептуальні підходи, теорія та практика). Енциклопедія. / За ред. Ю. Римаренка. - К.: Довіра, 1998.
39. Див.: Римаренко Ю. І., Шкляр А. Є., Римаренко С. Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.
40. Див.: Костицький В. М. Українська політико-правова доктрина як методологічна база законотворення // Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996. - К., 1996.
41. Див.: Соломатин Ю., Корнейчук М. Западный миф о правах человека как средство агрессии против прав народов и прав всего человечества // Віче. - 2002. - №4.
42. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...