WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Конструювання моделі соціальної держави - Реферат

Конструювання моделі соціальної держави - Реферат

освіти і медичної доломоги, харчування; видача трансфертів нужденним для одержання мінімального гарантованого прибутку.
Якими б досконалими не були нові технології, без добре підготовленого персоналу домогтися високої ефективності роботи неможливо. Тому саме інвестиції в людські ресурси повинні стати одним із головних чинників конкурентоспроможності як окремого підприємства, так і держави вцілому. Для цього необхідно вирішувати проблеми освіти, що перешкоджають розвитку соціально-економічної сфери. Вони зводяться, в основному, до недостатньої практичної спрямованості освіти, низького рівня прагматизму в підготовці спеціалістів. У цьому відношенні наша система освіти значно поступається західним. Водночас у переорієнтуванні освіти в більш практичне річище не можна припустити гіпертрофування вузькоспеціалізованої підготовки на шкоду загальнотеоретичній освіті. Концептуальним напрямком розвитку системи освіти повинен стати синтез наявних здобутків у галузі теоретичної підготовки і досягнень західної системи, пов'язаних із зближенням соціально-економічних потреб країни і професійно-орієнтованих можливостей освітньої сфери.
Таким чином, сучасні підходи до людини і людського розвитку висувають на перше місце необхідність перегляду змісту всієї шкали вимірів ефективності і доцільності економічної політики.
Держава формулює і реалізує відношення до громадян своєї країни в соціальній політиці, покликаній гуманізувати ринкові економічні відносини, уберегти людину, забезпечити розвиток і збільшення базового багатства країни - людських ресурсів, із яких вона черпає собі підтримку, створює основи матеріального і духовного добробуту.
Більша частина проблем у цих галузях залишається невирішеною. Автори бачать цілий комплекс причин цих проблем.
По-перше, програми, які стосуються зниження рівня бідності, носять загальний характер. Крім того, немає детального механізму їхньої реалізації, фінансового забезпечення; для них типові безадресність і обмеженість пропонованих заходів. У той же час реалізація програм в напрямку зниження рівня бідності і проблем ринку праці страждає від неузгодженості дій і закритості діяльності різних міністерств і відомств.
Удосконалення і наближення до реальності потребують: державна система соціального захисту населення, система працевлаштування і перекваліфікації безробітних, пенсійна система. У країні й дотепер не існує якісної служби добору персоналу, немає механізму співробітництва й обміну інформацією між державою і всіма соціальними партнерами. Гендерний підхід до вирішення проблем безробіття і зайнятості перебуває в стадії зародження. Корені нерозв'язання державою очевидних і насущних проблем бачаться також у частій зміні глав і складу уряду, тобто в зниженні відповідальності наступного за прийняті програми і зобов'язання попереднього.
З іншого боку, не налагоджено механізму двостороннього співробітництва між урядом і соціальними партнерами: можливості впливу і реальної участі в соціальному діалозі з боку профспілок у вирішенні найважливіших соціально-економічних питань незначні.
В умовах демократії соціальна політика набуває нового вигляду. Проте до старих напрямків зусиль, що не втратили значення (турбота про охорону здоров'я, освіту, харчування і прибутки), додаються (як особливо актуальні) такі цілі:
- стабілізація демографічної ситуації;
- регулювання мобільності населення;
- впровадження принципово нової політики зайнятості;
- розробка сучасної системи менеджменту в сфері людських ресурсів в умовах формування ринку праці.
Таким чином ситуація, що склалася в країні, потребує відмовитися від "реформ заради реформ".
Отже, очевидно, основні завдання, що постають перед державою, такі:
- визначити екстрені заходи, пов'язані з відродженням економіки і досягненням економічної стабільності;
- накоеслити основні пріоритети у розвязанні соціальних проблем освіти й охорони здоров'я, розвитку науки, культури, екології, проводити активну політику у створенні системи соціального захисту населення;
- необхідно кардинально змінювати статус державних службовців;
- впроваджувати не тільки політичний контроль за діяльністю державної влади через інститут міністрів-політиків, але й робити "прозорою" діяльність державних структур, насамперед через позитивний зворотний зв'язок із громадськими об'єднаннями й асоціаціями підприємців;
- демонтувати систему колективної відповідальності, точніше, безвідповідальності;
- необхідна активна інформатизація державної влади;
- активно сприяти розвиткові місцевого самоврядування і його фінансової бази;
- забезпечити контроль громадянами процесу прийняття рішень місцевою владою і виконання рішень виконавчою;
- переглянути податкову політику в частині зниження податкового тягаря для малого і середнього бізнесу;
- збільшити інвестиції в сферу освіти і науки;
- необхідне термінове вирішення проблем у сфері молодіжної зайнятості: створення і квотування робочих місць для молодих спеціалістів - випускників навчальних закладів;
- удосконалити політику прибутків і заробітної плати (реалізувати на практиці концепцію "гідна праця - гідна оплата").
Результатом проведених реформ повинна стати побудова соціальної держави, оскільки вона - це процес пошуку механізмів узгодження інтересів більшості членів суспільства, побудови громадянського суспільства.
Література
1. Бьюкенен Дж. Политэкономия государства благосостояния. МЭ и МО. - 1996. - №5.
2. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К., Основи, 1996.
3. Єременко В.Г. Основи соціальної політики. - К., МАУП, 1997.
4. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства : Україна і Світ (економіка, політологія, соціологія). - К., Техніка, 2000. - 312с. 36.Резолюція профспілок України "Про соціальне страхування". // Документи і матеріали ФПУ. - Т. 1. К.: ФПСУ, 1997. Право України. "Про обсяг поняття соціальна держава" (на основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України).- 1998. №11. - С.175.
5. Самуэльсон П. Экономика. - М.; НПО "Алон", ВНИСИ, 1992.
6. Сіденко С. В. Соціальний вимір ринкової економіки. - К., Вид. "Київський Університет", 1998.
7. Сіленко А.О. Соціальна держава. Теорія перемін. Монографія. - Одеса., Українська державна академія зв'язку ім. Попова, 2000.
8. Социальная политика в условиях экономических и политических реформ общества. - К., МАУП, 2000.
9. Строчило В.С. Про соціальні права та їх реалізацію в сучасних умовах // Творчість свободи як свобода творчості. Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2001 р., м. Київ). - К., НТУУ "КПІ", 2001.
10. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001). - К., Видавничий дім "Альтернативи", 2001.
11. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...