WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства - Реферат

Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства - Реферат


Реферат на тему:
Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства
Н. Вінер, батько кібернетики, майже півстоліття тому в книзі "Кібернетика і суспільство" [1] проаналізував різні суспільні явища з точки зору цієї ще молодої тоді науки. Він передбачив широке застосування електронно-обчислювальних машин і методів кібернетики в усіх сферах суспільного життя. Нині ми стали свідками реалізації цього передбачення. Формується інформаційне суспільство, нові інформаційні технології активно проникають не лише в промислове виробництво, але й у сферу освіти, виховання, медицини, дозвілля тощо. Все це, природно, вплинуло на стиль життя сучасної людини. Виростає покоління, котре без "персонального комп'ютера" себе вже не мислить.
Н. Вінер так визначає інформацію в суспільстві: "Інформація - це позначення змісту, отриманого із зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього наших почуттів. Процес одержання і використання інформації є процесом пристосування до випадковостей зовнішнього середовища і нашої життєдіяльності в цьому середовищі. Потреби і складність сучасного життя висувають набагато більші, ніж будь-коли, вимоги до цього процесу інформації, і наша преса, наші музеї, наукові лабораторії, університети, бібліотеки й підручники мають задовольнити потреби цього процесу, інакше вони не виконають свого призначення. Діяльно жити - це означає жити, володіючи правильною інформацією. Отже, повідомлення й управління так само пов'язані із самою сутністю людського існування, як і з життям людини в суспільстві".
Як бачимо з цього визначення, інформація в суспільстві (соціальна інформація) формується людиною і передається від людини до людини для організації її поведінки в суспільстві. То ж яка інформація в суспільстві циркулює?
У праці [2] наведено схему первинної формалізації інформації, котра циркулює між людьми в процесі науково-технічної творчості. Виокремлюються три основні процеси, що забезпечують життєдіяльність суспільства та його розвиток:
· використання ресурсів зовнішнього середовища;
· використання матеріальних та інтелектуальних цінностей для відтворення інфраструктури суспільного виробництва;
· процес науково-технічного прогресу, що забезпечує наступність знань між поколіннями.
Інформація, що міститься в цих трьох процесах, з людської, соціальної точки зору, сприймається так:
по-перше, це виробнича інформація;
по-друге, це інформація про розподіл матеріальних і соціальних благ серед членів суспільства;
по-третє, інформація про відтворення населення і соціальної інфраструктури суспільства.
Висування будь-якого виду цієї інформації на перший план матиме досить умовний характер, оскільки всі вони поєднуються в діяльності члена суспільства. Кожна людина, як правило, бере участь у виробничій діяльності; одержує матеріальні й соціальні блага відповідно до свого становища в ієрархії суспільства; є батьком або матір'ю, сином чи дочкою, викладачем або студентом, політичним діячем або виборцем.
Отже, всі ці три види інформації впливають на людину комплексно. Тому пропонується тривимірна модель інформаційного простору суспільства, що являє собою ніби кубик Рубика (рисунок 1), на одній осі якого розміщується інформація про виробництво (в міру убування її спільності), на другій осі - інформація про схему розподілу матеріальних і соціальних благ, на третій - інформація про відтворення суспільних структур і суспільної свідомості (про еволюцію суспільства).
Оскільки розглядається проста оглядова модель, то структура інформації буде репрезентована переліком організацій, установ, відомств та інших структур суспільства, які продукують, передають і використовують інформацію у певному місці моделі.
Слід зазначити, що запропонована схема не претендує на класифікацію соціальної інформації за її призначенням, вона тільки розподіляє інформацію за її спільністю й виокремлює основні структурні взаємозв'язки.
Для розмежування інформації будемо використовувати для перших двох осей шкалу, що традиційно застосовується: загальнодержавна інформація; галузева та регіональна інформація; інформація на рівні окремих підприємств та організацій, що мають справу з населенням. Для третьої шкали (шкали еволюції суспільства) теж оберемо три рівні спільності, конкретне значення яких опишемо далі.
Отже, модель інформаційного простору суспільства геометрично являє собою куб, що складається з 27 маленьких кубиків, кожний з яких містить назви джерел і споживачів інформації, що відповідає положенню кубика в моделі. Геометрична аналогія дозволяє визначити, які суспільні структури ближчі в інформаційному відношенні і які структури мало інформаційно пов'язані. Крім того, переміщення інформації по різних осях пов'язане з різними інформаційними технологіями: переміщення по осі виробничої інформації пов'язане з характером організації виробництва і являє собою, власне кажучи, передачу й використання інформації в системі управління виробництвом (вісь організації виробництва); переміщення й використання інформації в системі розподілу матеріальних і соціальних благ пов'язане з організацією процесу розподілу згідно з ієрархією суспільства (вісь організації розподілу); і, нарешті, відтворення суспільних структур і суспільної свідомості вимагає формування та збереження духовних цінностей суспільства, досягнення і збереження соціальної та економічної стійкості, поліпшення добробуту суспільства й екологічних умов, тобто, це, по суті, взаємовідносини та взаєморозуміння поколінь.
Тепер можна визначити градації третьої осі, тобто осі еволюції суспільства, починаючи із глибинних, фундаментальних сфер і закінчуючи сьогоденням:
1. Формування норм соціальної поведінки, здатних забезпечити стійкість і поступальний розвиток соціальних та економічних структур суспільства.
2. Формування системи законів і норм суспільної моралі, призначених для реалізації обраних соціальних цінностей і норм соціальної поведінки.
3. Використання реально існуючої процедури виконання законів у конкретній суспільній формації для активних дій, спрямованих на досягнення суспільно значимих (загальнодержавних, партійних, корпоративних) цілей.
При таких визначеннях верхній шар куба на рисунку 1 (відповідає позиції 3 осі еволюції) міститиме інформацію про дії членів суспільства в певний час, тобто це, в основному, інформація про виробництво й розподіл матеріальних цінностей. Середній шар куба (позиція 2) містить інформацію про законотворчість, економіку, інтелект суспільства - це шар формування інтелектуальних цінностей. Нижній (базовий шар) - це формування й збереження духовних основ суспільства, формування соціальної перспективи на конкретній національній основі та усвідомлення свого місця в геополітичному просторі, національна ідея.
Розглянемо докладніше зміст кожного із цих шарів.
У таблицях 1, 2, 3 подано основні соціальні структури й організації, розташовані в кожному шарі. Розгляд зручніше розпочати з таблиці3, де розташовані найбільш активно працюючі структури, з якими практично всі громадяни так чи інакше взаємодіють. Тут на осі організації виробництва розташовані суспільні структури, які в основному забезпечують виробничий процес, а на осі організації розподілу - державні й громадські служби, що розподіляють матеріальні цінності. Інформаційні інтереси більшості громадян зосереджені в нижньому рядку (де вони одержують зарплату) і в правому стовпці (де вони знаходять ті чи інші форми матеріального забезпечення й послуги). Слід зазначити, що в цьому ж стовпці задовольняються інформаційні інтереси громадян, пов'язані з безпосереднім сприйняттям інформації - через радіо, телебачення, шоу-бізнес тощо. Отже, можна зробити висновок про максимальну потенційну ефективність цих інформаційних засобів в управлінні життям суспільства.
У таблиці 2 розміщено суспільні структури, зайняті законотворчістю, економікою, освітою, наукою, засобами масової інформації тощо. Усі ці інформаційні процеси вимагають інтелектуальних зусиль і забезпечуються фахівцями, що мають відповідну освіту й підготовку. Оскільки інтелектуальний продукт, що виробляється й використовується у цьому шарі,

 
 

Цікаве

Загрузка...