WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність - Реферат

Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність - Реферат

1994; Найденова Л. И. Социологические теории конфликтов и их разрешение // Социально-политический журнал. - 1994. - №1 - 2; Овчинников В. С. Политические конфликты и кризисные ситуации // Социально-политические науки. - 1990. - №20; Руткевич М. Природа конфликта // Свободная мисль. - 1994. - №6; Сперанский В. И. Конфликт: сущность и особенности его проявления // Социально-политический журнал. - 1995. - №3; Фельдман Д. М. Политология конфликта. - М., 1998; Юридическая конфликтология. - М., 1995.
13. Див.: Анцупов А. Я., Прошанов С. Л. Конфликтология: междисциплинарный подход, обзор диссертационных исследований. - М., 1997.
14. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М., 1999; Бабосов Е. М. Конфликтология. - Минск, 1997; Громова О. Н. Конфликтология. - М., 1993; Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. - М.,1993; Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. - М., 1999; Конфликтология: Учебник для студентов. - СПб., 1999; Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технология: Учебное пособие. - 2-е изд. - М., 1999; Основы конфликтологии: Учебное пособие /Под. ред. В. Кудрявцева. - М., 1997; Уткин Э. А. Конфликтология: теорія и практика. - М., 1998.
15. Балинський І. Естетика конфлікту // http.://www.ji.-magazine. Lviv. ua/n 16 texts/balynsk. htm; Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. - Харьков., 1997; Грушевська С. Конфлікт: етико-психологічний аналіз // К., 2000; Данильян О. Г. Социальные противоречия: Сущность, типология, формы проявления. - Х., 1998; Даніл'ян О. Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: Методологія дослідження та розв'язання . - Х., 1998; Демоны мира и боги войны: Социальные конфликты в посткоммунистическом мире. - К., 1997; Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів. - К., 1996; Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів юридичної спеціальності // За ред. Л.М. Герасіної та М.І. Панова. - Харків, 2002; Мацієвський Ю. Політична конфліктологія: що та як вивчати? // http: www.icai.Kiev.ua/lp/a5.htm; Пойченко А. М. Конфлікти і політична діяльність. - К., 1996; Природа, феноменология и динамика конфликтов в современном мире: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции. - Черновцы, 1997. - Ч. 2.; Система неперервної освіти: Здобутки, пошуки, проблеми. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-31 жовтня 1996р. Кн.6: Проблеми сучасної конфліктології. - Чернівці, 1996; Федорович Х. Альтернативне розв'язання конфліктів як феномен комунікації та його демократичне значення // Філософська і соціологічна думка. - 1999. - №5.
16. Преториус Р. Теория конфликта // Политические исследования. - 1991. - № 5. - С. 139.
17. Бобосов Е. М. Конфликтология. - Минск, 1997. - С. 38 - 41; Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. - М., 1999. - С. 70.
18.Див. у: Козер Л. Функции социального конфликта/ Пер. с англ. - М., 2000. - С. 60; Бобосов Н. М. Указ. соч. - С. 16; Анцупов А. Я., Шипилов А. И. - Указ. соч. - С. 68 - 69.
19. Козер Л. Указ. соч. - С. 58.
20 Див. у: Анцупов А. Я., Шипилов А. И. - Указ. соч. - С. 70 - 71.
21. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Фрагменты из книги // Иностранная литература. - 1993. - №4. - С. 236 - 242; Див. у Степаненкова В. М. Понятие социального конфликта в теории Р. Дарендорфа // Социологические исследования. - 1994. - №5. - С. 141 - 142.
22. Див.у: Бабосов Е. М. Указ. соч. - С. 32 - 36.
23. Запрудский Ю. Г. Социальний конфликт (политологический анализ). - Ростов-на-Дону, 1992. - С.9 - 39.
24. Цит. за: Ачкасова В., Дука А. Региональная политическая власть: элитные конфликты и возможности соглашений (Санкт-Петербург в период трансформации системы) // Эволюция взаимоотношений центра и регионов России: от конфликтов к поиску согласия. - М., 1997 - С. 192.
25. Колінз Р. Теорія конфлікту в сучасній макроісторичній соціології // Філософська і соціологічна думка. - 1993. - №6. - С. 82.
26. Див.: Степаненкова В. М. Указ. соч. - С. 141.
27. Философская энциклопедия. - М., 1967. - Т.4. - С. 403, 404.
28. Там само. - С. 405.
29. Философская энциклопедия. - М., 1964. - Т.2. - С.55.
30. Політичний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. - К., 1997. - С.173.
31. Политология: Энциклопедический словарь / Редкол.: Ю. И. Аверьянов и др. - М., 1993. - С. 142.
32. Политическая энциклопедия. В 2-х томах / Рук. проекта Г. И.Семигин. - М.: Мысль, 2000.- Т. 1.- С. 566 - 577; Иванов В. Н. Конфликтология: проблемы становления и развития // Социально-политический журнал. 1994. - №7 - 8. - С. 51.
33. Сперанский В. И. Конфликт: сущность и особенности его проявления // Социально - политический журнал. - 1993. - №5. - С.155.
34. Там само. - С. 158 - 159.
35. Новая философская энциклопедия. В 4-х томах/Рук. проекта В. С.Степин.-М.: Мысль, 2001.-Т .2.- С. 301 - 303.
36. Смирнягин Л. Типология региональных конфликтов в современной России//Эволюция взаимоотношений центра и регионов Росии.- С. 11.
37. Там же. - С.22.
38. Ачкасова В., Дука А. Указ. соч. - С. 192; Запрудский Ю. Г. Указ. соч. - С. 45.
39. Юридическая конфликтология. - М., 1995. - С. 6, 23 - 24.
40. Желтухин А. И. Социологическая концепция конфликта // Социологические исследования. - 1994. - №4. - С. 142.
41. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. - М., 1999. - С.6.
42. Овчинников В. С. Политические конфликты и кризисные ситуации // Социально-политические науки. - 1990. - №10. - С.57.
43. Політичний енциклопедичний словник. - С.174.
44. Желтухин А. М. Социологическая концепция конфликта // Социологические исследования. - 1994. - №4.- С.140 -- 144.
45. Овчинников В. С. Указ. соч. - С. 57.
46. Див.: Політологія / Ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левіковський. - К., 1998. - С. 259.
47. Петров Н. Политические конфликты в регионах // Эволюция взаимоотношений центра и регионов России. - С. 75.
48. Політичний енциклопедичний словник. - С. 174.
49. Анцупов А. Я., Шипилов А.И. Указ. соч. - С. 209, 210.
50. Юридическая конфликтология. - С. 87.
51. Конфликтология / Под. Ред. А. С. Кармина - СПб., 1999. - С. 28 - 29.
52. Петров Н. Указ. соч. - С. 83.
53. Юридическаяконфликтология. - С. 6.
54. Запрудский Ю. Г. Социальний конфликт (политологический анализ). - С. 88.
55. Козер Л. Указ. соч. - С. 42.
56. Степаненкова В. М. Указ. соч. - С. 141.
57. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Указ. соч. - С. 264; Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфлікту. - К., 1996. - С. 9 - 10; Конфликтология/ Под. Ред. А. С. Кармина. - С. 56.
58. Сперанский В. И. Указ. Соч. - С. 157.
59. Юридическая конфликтология. - С. 44, 45.
60 Картунов О., Маруховська О. Назв. праця. - С.104.
61. Политология: Энциклопедический словарь / Редкол.: Ю. И. Аверьянов и др. - М., 1993. - С. 143.
62. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...