WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень - Реферат

Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень - Реферат

дозволяють черпати звідти "нескінченну" силу. Якщо Платон не знав, як може держава впоратися з самостійною особливістю, то Г. Гегель на боротьбу з нею відряджає "громадянське суспільство". Воно, на його думку, утворюється, коли відбувається перехід від винятково сімейного життя людей до суспільства. Механізмом цього переходу є або природний приріст сім'ї, або добровільне об'єднання сімей, або об'єднання за допомогою влади хазяїна. При переході від сім'ї до громадянського суспільства відбуваються зміни в моральності. Виникає "приватний інтерес", а відтак, мовою Г. Гегеля, "в громадянському суспільстві кожен для себе мета, все інше для нього ніщо …але без взаємовідносин з іншими він не може досягти своїх цілей у всьому їх обсязі: ці інші тому, по суті, є засобами для мети особливого" [22]. Так функціонує "механізм" громадянського суспільства - "особлива мета (тобто мета одного індивіда) шляхом співвіднесення з іншими надає собі форми загального і задовольняє себе, задовольняючи разом з тим прагнення інших до блага. Оскільки особливість пов'язана з умовою загальності, то ціле є ґрунтом для опосередкування, на якому дають собі свободу всі одиничності,.. Особливість, обмежена загальністю, є єдина міра, за допомогою якої кожна особливість сприяє своєму благу" [23].
Шлях одиничності до громадянського суспільства - освіта. Якщо я став членом громадянського суспільства, і, відповідно, я "звільнений" шляхом освіти, то я переборов у собі "оголену суб'єктивність поведінки, безпосередність жадань та сваволю прагнень" [24], я визначаю свої бажання та дії загальним чином, усвідомлюючи себе ланкою ланцюга, який всіх нас поєднує. "Я отримую від інших засобизадоволення своїх потреб і повинен внаслідок цього приймати їх думку. Але одночасно я змушений виробляти засоби для задоволення потреб інших. Відповідно, одне переходить в інше і пов'язане з ним: все приватне стає таким чином суспільним" [25]. Відтак потреби та засоби (для їх задоволення), як "реальне наявне буття", перетворюються на буття для інших, потребами та працею яких взаємно обумовлено їх задоволення. Взаємозалежність праці та задоволення потреб в ході історичної еволюції перетворюються на повну необхідність, залежність і взаємовідносини людей. Таким чином, суб'єктивний егоїзм перетворюється на сприяння задоволенню потреб всіх інших, перетворюється на "освічений егоїзм" (за словами Р. Патнама) [26]. Це нормативне досягнення теорії громадянського суспільства, сутність якого в перетворенні егоїзму на сприяння задоволенню потреб усіх, Г. Гегель називає "державою потреби та здорового глузду", або "зовнішньою державою". Ми могли б назвати це взаємністю, тобто визнанням за іншими права на гідність, та громадянською самосвідомістю, тобто схильністю і вмінням визначати свої приватні бажання та дії і розуміти їх у загальному контексті, оскільки саме в такому вигляді можемо побачити це нормативне досягнення в громадянському суспільстві.
Використовуючи продемонстровану модель нормативних досягнень, можемо пов'язувати в дослідженні розвиток теорії і феномена громадянського суспільства, оскільки теорія розвивається шляхом нормативних досягнень як обґрунтувань певних принципів та норм, а розвиток самого громадянського суспільства йде шляхом нормативних досягнень як встановлення та змін правил і умов людської взаємодії та співжиття. І ці обґрунтування та встановлення є певним чином пов'язаними. Така методологія дає змогу розглядати теорію громадянського суспільства як цілісний феномен, який складається з ланцюжка нормативних досягнень, одні з яких обумовлюють інші, а ті є їх похідними і водночас підставою для подальшого їх розвитку. Громадянське суспільство, за таких умов, є динамічним явищем, яке розвивається, і саме багато в чому задає умови і можливості свого подальшого розвитку. Водночас це не дозволяє забути про його підвалини, попередні нормативні досягнення, оскільки на них базується можливість подальшого розвитку.
Таким чином, запропонована методологія створює нові можливості для вивчення теорії та історії громадянського суспільства, що має привести до нових результатів.
Література:
1. Витюк В. В. Становление идеи гражданского общества и ее историческая эволюция. - М.: Институт социологии РАН, 1995. - С.7.
2. Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. - Львів: Видавництво "Червона Калина". - 2002. - С. 30.
3. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. 2-е вид. - К.: Тандем, 1996. - С. 76.
4. Локк Д. Два трактата о правлении / Сочинения: В 3 т. / Пер. с англ. и лат. Т. 3. - М.: Мысль, 1988. - С. 263.
5. Там само. - С. 264 - 265.
6. Там само. - С. 310 - 311.
7. Локк Д. О гражданском правлении / Избранные философские произведения в двух томах. Т. ІІ /Под. общ. ред. А. А. Макаровского. - М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960. - С. 72.
8. Там само. - С. 51.
9. Локк Д. Два трактата о правлении / Сочинения: В 3 т. / Пер. с англ. и лат. Т. 3. - М.: Мысль, 1988. - С. 274.
10. Там само. - С. 293.
11. Монтескье Ш. Л. О духе законов / Избранные произведения. -М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. - С. 289.
12. Локк Д. Два трактата о правлении / Сочинения: В 3 т. / Пер. с англ. и лат. Т. 3. - М.: Мысль, 1988. - С. 293 - 294.
13. Там само. - С. 274 - 275.
14. Там само. - С. 277.
15. Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 1. / Пер. с англ. С. И. Церетели и др. - М.: Мысль, 1996. - С. 653 - 657.
16. Войтович С. О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. - К.: Інститут соціології НАНУ, 1998.- С. 63.
17. Там само. - С. 63.
18. Там само. - С. 63 - 64.
19. Ґеґель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. - К.: Юніверс, 2000. - С. 171.
20. Там само. - С. 171.
21. Там само. - С. 171.
22. Гегель Г. В. Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990. - С. 228.
23. Там само. - С. 228.
24. Там само. - С. 229.
25. Там само. - С. 236.
26. Патнам, Роберт Д. та ін. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Пер. з англ В. Ющенко. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. - С. 110.
27. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...