WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Динаміка ціннісних орієнтацій молоді ні - Реферат

Динаміка ціннісних орієнтацій молоді ні - Реферат

проводиться Українським інститутом соціальних досліджень і Центром "Соціальний моніторинг" [1]. Результати цих досліджень дозволяють виявити такий рейтинг загальнолюдських цінностей:

п/п Загальнолюдські цінності 1996 1999 2002
1 Сім'я 97 95 93
2 Друзі, знайомі 93 91 95
3 Робота 84 86 90
4 Вільний час 81 76 90
5 Хобі 72 68 75
6 Релігія 49 40 48
7 Власний бізнес 65 59 -
8 Політика 23 64 31
9 Відвідування вечірок, танців, дискотек, кафе 49 47 -
Порівнюючи ці дослідження, можна зробити висновок, що переважають особистісні пріоритети, сім'я, друзі, житлові умови, робота, власне здоров'я. Це важлива тенденція, що характеризує зміни ціннісних орієнтацій молоді, - відверта перевага індивідуалізму, акцент на особистісно-сімейних інтересах; молодь поступово відмовляється від колективістського способу життя. Якщо раніше такі цінності, як "повага оточуючих", "хороші стосунки в колективі", "повага інших" посідали 2 - 3 місця в ієрархії цінностей, то нині - зовсім інша ситуація. Високо цінується тільки те, що безпосередньо пов'язане з індивідом (друзі, знайомі, сім'я), а не з колективом чи суспільством. Це свідчить, що знижується значимість суспільства в житті окремої людини та зростає індивідуалізм.
Відбуваються й певні зміни в системі цінностей щодо роботи. Для 92 % молоді важлива "висока оплата праці", для 79 % - "цікава робота" і лише для 28 % - "суспільна корисність роботи" [1]. Отже, більшість молоді вбачає сенс свого життя в матеріальному добробуті. Відбувся поворот від духовних, традиційно широко розповсюджених в радянському суспільстві цінностей, до матеріальних пріоритетів (гроші).
Зміни, що відбулися в ціннісних трудових орієнтаціях, показують необхідність формування нового механізму мотивації, який стимулював би творчу активність та ініціативу молоді, нові форми самореалізації в праці. Але такого механізму у нас поки що не існує. Ось чому молодь не знаходить інших стимулів до праці, окрім грошей. Але його не можна пов'язати з кількістю і якістю праці, з досягненням високого статусу. Більш того, коли зарплата стає головним критерієм оцінки праці, то це свідчить про морально нездорове суспільство, в якому праця перестала бути головним чинником процвітання більшості населення і країни в цілому.
Таким чином, якщо порівняти ціннісні орієнтації молоді 1960 - 1980-х років з цінностями, характерними для молодого покоління 1-90-х - 2000-х років, то можна зробити такі висновки:
· на сталих позиціях залишилася сім'я та робота, але відбуваються зміни в системі цінностей щодо роботи. Для 92 % молоді важлива така цінність, як "висока оплата праці", та лише 28 % означили таку, як "суспільна корисність роботи". Отже, якщо у 1970 - 1980 роках 65,9 % молоді головним у житті вважали роботу, що приносить користь суспільству, то нині для молоді важливішою стає "висока оплата праці" і втрачає позицію лідера робота, що приносить користь суспільству. Тобто, певним чином змінюється значення цінності роботи, зростають вимоги до рівня оплати праці, можливостей професійної кар'єри, самореалізації;
· набули важливої значущості коло друзів та вільний час, хобі, вечірки та відвідування кафе;
· певним чином зростає інтерес до політичного життя, хоча і політична, і громадська активність залишаються на досить низькому рівні;
· відбувається відчуження молоді від національної культури, незнання і небажання знати історію батьківщини, її мистецтво, літературу.
Як бачимо, що в Україні наявна тенденція до посилення егоїстичних мотивів у молодіжному середовищі [15], морального релятивізму, відчутна перевага матеріальних мотивів. Тривожною тенденцією є усунення на другий план колективістських цінностей (допомога іншим людям, сприяння розвитку суспільства тощо) [11].
Отже, про трансформацію в системі цінностей, пов'язану зі змінами в суспільстві, свідчить те, що для більшості молоді стійким "базисом" існування тепер може бути тільки особисте життя й індивідуалістські цінності. Ці молоді люди хоча і відносять на останнє місце цінність суспільно-корисної праці, політичної активності, але зберігають моральні підвалини, що регулюють особисте і сімейне життя. Але є й частина молоді, яка взагалі лишилась без морального і соціального фундаменту свого життя і ні в що не вірить. Її ідеал - комфорт, добробут, задоволення будь-якою ціною. В умовах соціально-економічної кризи ця частина молоді може розглядатися як "втрачене покоління". Але це - наслідок прийняття ціннісних орієнтацій, продиктованих реаліями нашого життя. Тому перед усіма соціальними інститутами постає важке завдання: визначити базові цінності, ідеали, норми, які слід покласти в основу формування духовного світу молодої людини, й шляхи, якими можна було б здійснити ці перетворення. Бо саме в сучасний період, період трансформації соціальних систем, молодь менше уваги звертає на необхідність духовного, культурного розвитку, хоча водночас і не відхиляє його доцільності. Подібно до економічних і політичних, духовні орієнтації у свідомості й поведінці молодіжних груп перебувають у процесі складної еволюції.
Тому доцільним є сьогодні подальше вивчення ціннісних орієнтацій, а саме духовних, для створення нових підходів у рамках державної політики виховання молоді, уведення новацій на державному ринку праці тощо. Усе це сприятиме розв'язанню багатьох молодіжних проблем сьогодні та проблем нашого суспільства в майбутньому, тому що життєві цінності молоді "сьогодення" визначатимуть спосіб життя "завтра".
Література:
1. Балакірєва О. М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Український соціум - 2002. - №1.
2. Дослідження інституту психології ім. Г. С. Костюка. Звіт "Психилого-педагогічні засади гуманізації впливу інформаційного простору на підлітків та молодь", 1996, 1998.
3. Здравомислов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. - М.: Политиздат, 1986.
4. Лисовский В. Т. Динамика социальных изменений // Социс - 1998. - №5.
5. Мини Г., Чечетина И. Молодежь в зеркале социологии - Рига: "ЛИЕСМА", 1980.
6. Мигович І. Ціннісні орієнтації населення Закарпаття за умов суспільної трансформації // Політичні читання. - 1994. - №3.
7. Молодежь, ее интересы, стремления, идеалы - М.: Молодая гвардия, 1969.
8. Молодежь Украины: ожидания, ориентации, поведение - К.: Наукова думка, 1993.
9. Оссовский В. А. Ценности профессиональной деятельности: опыт социологического исследования - К.: Наук. думка, 1986.
10. Ручка А. А.Ценностный подход в социологии - К.: Наук. думка, 1988.
11. Соціально-професіональні орієнтації студентства (соціологічне дослідження) // Вісник Київського ун-ту ім. Т.Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 1999. - Вип. 7.
12. Социологический справочник. / Под общ. ред. Воловича В. И. - К.: 1990.
13. Титма М. Х. Социально-профессиональная ориентация молодежи - Таллин: Ээсти раамат, 1982.
14. Филлиппов Ф. Р. От поколения к поколению: социальная подвижность - М.: Мысль, 1989.
15. Фролова Н. Дослідження психологічного механізму трансформації в системі ціннісних орієнтацій молоді // Молода нація. - 1997. - №7.
16. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...