WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Динаміка ціннісних орієнтацій молоді ні - Реферат

Динаміка ціннісних орієнтацій молоді ні - Реферат

зростання, матеріального добробуту і суспільного визнання. Що стосується цінностей творчості, самоствердження, суспільної користі, то їх місце у системі ціннісних орієнтацій було малозначущим.
Як показав порівняльний аналіз досліджень, матеріальна забезпеченість як цінність з переходом від покоління до покоління здобувала все вищий ранг. Можливо, це пов'язано з тим, що радянське суспільство поступово втрачало статус "суспільства рівних можливостей", а тому молодь найбільше цінувала у професії можливість одержувати високі доходи, аніж її суспільну користь.
Молоде покоління останнього десятиріччя ХХ століття опинилося, так би мовити, у двоякій ситуації: з одного боку, це покоління ще виховувалось на "старих" засадах; а з іншого - в доросле життя воно вступало за нових умов, які вимагали відмови від багато чого засвоєного раніше. Так, в сучасних умовах не "спрацьовують" колективістські ідеали (все більше - індивідуалістичні); став непрестижним, не "модним" ряд професій, які поважалися раніше та вважалися суспільно корисними; змінилося ставлення до своєї батьківщини - якщо раніше жили за принципом "Я другой такой страны не знаю…", то зараз молодь бажає навчатися, працювати, а то й переїхати на постійне проживання до іншої країни.
Зрозуміло, що така ситуація склалася не випадково: разом із змінами кардинального характеру в нашій країні відбувалася "переоцінка цінностей". І якщо раніше існувала певна спадковість у передачі цінностей від старшого покоління до молодшого, то нині цей феномен не спостерігається. Вже порушився зв'язок "батьки - діти" в силу того, що цінності "батьків" втратили своє практичне значення, вони не успадковуються "дітьми". Як відзначає В. Лісовський, "молоде покоління опинилося в ситуації, коли воно, логікою історії покликане продовжувати розвиток на базі успадкованих матеріальних та духовних цінностей, змушене, перебуваючи в стадії становлення, брати участь у виробленні цих цінностей, частіше за все самостійно" [4, с. 99].
Відтак стає очевидним розрив між поколіннями сучасного суспільства. На підтвердження цього можна навести такі цифри: 68 % дітей та 72 % батьків визнали, що не розуміють одне одного. Різкий злам системи, що існувала, призвів до суттєвих змін у соціокультурній спадковості. Такі важливі складові її механізму, як освіта та виховання, останнім часом помітно поступилися в системі соціалізації молоді інститутам і цінностям культури масового споживання. Більше того, інститути соціалізації зараз не тільки розрізнені, а й конкурентні, або й взагалі не пов'язані між собою утворення, які, до того ж, перебувають в нерівних умовах щодо поширення свого впливу.
В 1960 - 1970-ті роки серед занять молоді різними видами культурної діяльності були: на першому місці "відвідування кінотеатрів" (91,6 %), на другому - "читання газет і журналів" (85,2 %), на третьому - "слухання радіо" (82,8 %), на четвертому - "читання книжок" (66,8 %), а на п'ятому - "перегляд телепередач" [7, с. 121]. Сьогодні ж електронні ЗМІ контролюють значну частину дозвілля молодіжної аудиторії та виступають важливим інструментом формування соціальних настановлень, ціннісних орієнтацій молоді [2]. Зараз для третини молоді перегляд телепередач є переважним заняттям у вільний час. Тим часом, за матеріалами міжрегіонального дослідження, проведеного наприкінці 1980-х років, перегляд телепередач і слухання радіопрограм посідало друге місце у структурі вільного часу. І якщо дорослі в середньому витрачають 10 - 12 годин на тиждень на перегляд телебачення, то молодь проводить біля телеекранів приблизно по 30 годин на тиждень. До речі, на першому місці було все ж таки спілкування з друзям і знайомими.
Отже, пріоритет ЗМІ і особливо телебачення є очевидним у формуванні ціннісних орієнтацій і в процесі соціалізації, але сьогодні виникає загроза з боку західної інформаційної продукції.
Широка інтеграція культури (а це невід'ємна риса нашого часу) провокує поширення культурної продукції інших країн, але не поряд з вітчизняною, а частіше замість неї. Особливо тривожні ці тенденції, якщо звернути увагу на пріоритетність вибору молоддю літератури для читання як одного з найважливіших джерел культурної інформації [2]:
Жанр % до всіх опитаних
Зарубіжна сучасна література 66,7 %
Зарубіжна класична література 44,1 %
Російська класична література 26,2 %
Раніше заборонена література 20,3 %
Особи, які читають українську сучасну та класичну літературу, склали лише по 7,1 % серед від усього числа респондентів. Це засвідчує, на нашу думку, по-перше, тотальне зростання "західнізації" молодого покоління України; по-друге - популярність серед нашої молоді і підлітків ідеалів іншого способу життя.
Примушує тривожитися не стільки зміна цінностей з соціалістичних на так звані демократичні, а відчуження молоді від національної культури, незнання і небажання знати вітчизняну історію, мистецтво, літературу. Але ми в жодному випадку не схильні пропонувати насильно застосовувати якісь методи поширення серед молоді знань про рідну країну. Ні. Йдеться про використання таких методів і форм, які були б зрозумілі й прийнятні сучасній молоді. Тобто: через уже пізнане - до нового. Бо є вагомі підстави вважати, що, попри всі труднощі сьогодення, більше половини нашої молоді все ж оптимістично дивиться у завтрашній день. Лише незначна її частина (7,5 %) очікує гіршого.
Які ж саме цінності характерні сучасній молоді?
Щодо цього цікавою є думка В. Лісовського: "Сьогоднішні молоді люди перебувають у двічі екстримальних умовах: зміни в соціально-економічному складі супроводжуються кризою ціннісної свідомості. Молоді доводиться самій вирішувати, що цінніше - збагачення будь- якими засобами чи набуття високої кваліфікації, що забезпечує можливість адаптуватися до нових умов; заперечення колишніх моральних норм чи гнучкість, пристосування до нової дійсності; повна свобода міжособистісних, міжстатевих взаємовідносин чи сім'я як запорука успішного існування" [4, с. 98 - 99].
Спираючись на дані деяких досліджень, спробуємо "намалювати" ціннісно-орієнтаційний портрет сучасної молоді.
За результатами дослідження, проведеного 1990 року Інститутом соціології АН України серед жителів Києва віком від 16 до 30 років [8, с. 80], рейтинг життєвих цінностей молоді мав такий вигляд:
№ п/п Життєві цінності Розподіл відповідей Ранг
1 Житлові умови 70,9 1
2 Цікава робота 63,6 2
3 Власне здоров'я 59,3 3
4 Здоров'я близьких і родичів 57,3 4
5 Матеріальний добробут 48,5 5
6 Інтимне життя 48,2 6
7 Незалежність думок і вчинків 35,6 7
8 Спілкування з друзями 28,5 8
9 Життя своєї сім'ї 25,8 9
10 Ставлення оточуючих 17,3 10
11 Стан природного середовища 16,3 11
12 Умови для різнобічного розвитку своїх здібностей 15,6 12
13 Харчування та одяг 13,6 13
14 Навчання 12,4 14
15 Умови відпочинку 10,9 15
Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень провели опитування "Ціннісні орієнтації населення - 1996" та "Ціннісні орієнтації населення - 1999". Для порівняння включено окремі індикатори моніторингового опитування громадської думки населення України у 2002 році, яке щомісячно

 
 

Цікаве

Загрузка...