WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять - Реферат

Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять - Реферат

класифікувати міґрацію з метою найму без офіційного дозволу. Тому наведене вище означення вважаємо більш правильним [29, с. 68; 30, с. 400; 10, с. 28]. Трудову міґрацію можна поділити на міґрацію з метою працевлаштування за спеціальністю, одержаною раніше, та за спеціальністю, яка їй не відповідає.
Іншим критерієм класифікації трудової міґрації є професійно-кваліфікаційний рівень міґрантів. У більшості випадків трудові міґранти - це некваліфіковані або низькокваліфіковані працівники, оскільки саме на таку працю існує найбільший попит у країнах імміґрації. Другий вид - міґрація висококваліфікованих кадрів - це: 1) міґрація, пов'язана з незадоволенням фахівців рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення їх професійної діяльності (при цьому переважно відбувається зміна місця роботи, але не спеціальності, бо міґрантів приваблює не сама можливість отримати роботу, а дістати кращі умови для праці та більшу заробітну плату); 2) міґрація працівників транснаціональних корпорацій (ТНК) та мультинаціональних корпорацій міжнародних організацій, які через специфіку цих утворень змушені час від часу змінювати місце роботи (але тільки географічне місце) [30, с. 401; 10, с. 29]. Третій вид трудової міґрації - інтелектуальна - це міґрація вчених, викладачів університетів, співробітників науково-дослідних інститутів, що працюють переважно за спеціальністю на основі короткотермінових чи довготермінових контрактів в країнах імміґрації, де отримують кращі умови праці і вищу зарплатню, ніж удома. За мотивацією інтелектуальна міґрація схожа на попередній вид трудової міґрації [15, с. 33; 29, с. 74]. Ще одним різновидом трудової міґрації є міґрація бізнесменів-інвесторів, що вкладають гроші у вже існуючі або створюють нові підприємства у місцях (країнах), які не є місцем їх постійного проживання.
Отже, як бачимо, всупереч поширеним твердженням, що різні види міґрації змішуються і саме тому не можуть бути чітко класифікованими, завдяки запровадженню низки критеріїв видається не так уже й важко віднести якийсь її вид до певної категорії. Звісно, з розвитком міґраційних процесів з'являються її нові види і, відповідно, класифікацію потрібно доповнювати та удосконалювати. Добрим помічником при цьому може стати визначення як самої міґрації, так і відповідних її видів та їх розмежування з наступним введенням цієї інтерпретації понять до методологічної частини програми конкретно-соціологічних досліджень.
Література:
1. Адеподжу А. Взаимосвязь между внутренней и международной миграцией: африканская действительность // Международный журнал социальных наук. - 1999. - № 024.- С. 101 - 111.
2. Гринда Н. Політичні і правові рамки спільної міграційної політики Європейського Союзу // Вісник Львівського університету (Серія міжнародні відносини). - 2001.- Вип. 4. - С. 48 - 54.
3. Демографический энциклопедический словарь / Под ред. Д. И. Валентей.- М.: Советская энциклопедия, 1985.
4. Дмитриев А. Конфликтогенность миграции: глобальный аспект // Социологические исследования. - 2004. - №10. - С. 4 - 13.
5. Драгунова Т. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві // Статистика України. - 2004. - №1.- С. 72 - 79.
6. Иноземцев В. Иммиграция: новая проблема нового столетия (Историко-социологический очерк) // Социологические исследования. - 2003. - № 4. - С. 64 - 72.
7. Ионцев А. Международная миграция населения: Росия и современный мир // Социологические исследования. - 1998. - № 6.- С. 38 - 48.
8. Ичдуйгу А. Региональные и локальные перспективы. Политика международных мигрирующих режимов: транзитные миграционные потоки в Турции // Международный журнал социальных наук. - 2001.- № 032. - С. 131-142.
9. Каслз С. Глобальные тенденции и проблемы. Международная миграция в начале ХХІ века: глобальные тенденции и проблемы // Международный журнал социальных наук. - 2001. - № 032. - С. 27 - 42.
10. Курылев А. Трудовая этика современных российских реиммигрантов: ценности труда и навыки самоорганизации // Общественные науки и современность. - 1998. - № 5. - С. 137 - 146.
11. Мазин А. Теоретичкские аспекты миграции населения // Народонаселение. - 2001. - №1. - С. 132 - 146.
12. Морозова Г. Эмиграция - реальная угроза будущему страны // Общественные науки и современность. - 1996. - №3. - С. 30 - 36.
13. Окольски М. Миграционное давление на Европу // Международная миграция населения: Россия и современный мир. Вынужденная миграция.- М.: МАКС Пресс, 2001. - Вып. 6.- С. 46 - 54.
14. Окольски М. Региональные и локальные перспективы. Новые тенденции и основные проблемы в международной миграции: перспективы Центральной и Восточной Европы // Международный журнал социальных наук. - 2001. - №032. - С. 101 - 116.
15. Петров В. Этнические мигранты и полиэтническая принимающая среда: проблемы толерантности // Социологические исследования. - 2003. - №7. - С. 84 - 91.
16. Піскун О., Прибиткова І., Волович В. Міграційна ситуація в Україні // Політична думка. - 1996. - № 8. - С. 45 - 72.
17. Пластинина Т. Некоторые особенности статистики и учета нелегальной иммиграции // Международная миграция населения: Россия и современный мир. Статистика и учет миграции населения.- М.: МАКС Пресс, 2001. - Вып. 8. - С. 66 - 70.
18. Прибиткова І. Сучасні міграційні процеси: теоретико-методологічні аспекти досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 1.- С. 161 - 172.
19. Пулэн М. Источники данных для измерения международной миграции в станах Центральной Европы // Международная миграция населения: Россия и современный мир.- М.: МАКС Пресс, 2000. - Вып. 5. - С. 14 - 37.
20. Романюк А. Міграційніпроцеси у Львівській області // Українські варіанти. - 1997. - № 2 .- С. 21 - 25.
21. Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. - М.: Наука, 1987. - 200 с.
22. Сови А. Общая теория населения. Т. 2: Жизнь населений / Пер. с франц. Ф. Р. Окуневой.- М.: Прогресс, 1977. - 520 с.
23. Тапинос Г.-Ф. Глобальные тенденции и проблемы. Глобализация, региональная интеграция, международная миграция // Международный журнал социальных наук. - 2001. - № 032. - С. 61 - 72.
24. Тихомирова Л., Тихомиров М. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. Ю. Тихомирова. - М.: 1997. - 516 с.
25. Тоба М. Психологічні особливості міжкультурної адаптації особистості до нового етнічного середовища // Соціальна психологія.- 2003. - № 1. - С. 134 - 139.
26. Топилин А., Малаха И. Миграция высококвалифицированых кадров // Народонаселение. - 2002. - № 2. - С. 62 - 76.
27. Трубич С. Міграційні процеси і зайнятість населення // Вісник Львівського університету (Серія міжнародні відносини). - 1999. - Вип. 1. - С. 398 - 403.
28. Хомра А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования. - К.: Наукова думка, 1979. - 148 с.
29. Цапенко И. Социально-политические последствия международной миграции населения // Мировая экономика и международные отношения.- 1999.- № 3.- С. 52-63.
30. Шелюк В. Соціальна міграція: Етапи, функції, типи // Перспективи. - 2001. - № 3 (15). - С. 45 - 50.
31. Collinson S. Europe and International Migration.- London; New York: Pinter Publishers, 1994. - xiv + 210 p.
32. Geist B. Sociologicky slovnik. - 1992.- 580 p.
33. Huntington S. P. Zderzenie cywilizacji i nowy ksztalt ladu swiatowego.- Warszawa: Warszawskie Wydaw. Literackie, 2000.
34. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...