WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Буковинська етнополітична мозаїка. Історична спадщина та сучасні тенденції - Реферат

Буковинська етнополітична мозаїка. Історична спадщина та сучасні тенденції - Реферат

1918 рр. - Чернівці, 2000.
4. Білик В. Криворучко О., Масан О., Чеховський І. Вітання з Чернівців. - Чернівці, 1994; Чернівецький університет. 1875 - 1995. Сторінки історії. - Чернівці, 1995. - С. 5 - 72 і т. д.; Марусик Т. Театральне та музичне життя Північної Буковини (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) // З історичного минулого Буковини. - Чернівці, 1996. - С. 136 - 147 і т. д.
5. Осачук С. Німці Буковини. Історія товариського руху (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). - Чернівці, 2002. - С. 12 - 17.
6. Струтинський В., Горук А. Культурно-просвітницька діяльність буковинської полонії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Питання історії нового та новітнього часу. - Чернівці, 2000. - Випуск сьомий. - С. 27 - 35; Горук А. Персональний чинник становлення і розвитку Буковинської полонії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія, політичні науки, міжнародні відносини. - Чернівці, 2002. - С. 341 - 350.
7. Аналіз соціально-демографічної ситуації в регіоні у цей час див.: Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. - Чернівці, 1999. - С. 57 - 87; Попик С. Українці в Австрії. 1914 - 1918. - Київ - Чернівці, 1999. - С. 8 - 24; Скорейко Г. Населення Буковини за австрійськими урядовими переписами. - Чернівці, 2002.
8. Фісанов В. Буковинське і галицьке питання у міжнародних відносинах періоду Першої світової війни // Вісник Центру Буковинознавства. Серія історична. - Чернівці, 1993. - Випуск І. - С.143 - 152.
9. Див.: Хотину - 1000 років. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю Хотина. - Чернівці, 2000.
10. Livenzeanu I. Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, Nation Building and Ethnic Struggle, 1918 - 1930. - Ithaca and London: Cornell University Press, 1995. - p. 49.
11. Див., наприклад: 28 червня 1940 року: погляд через 60 років. Матеріали науково-практичної конференції, м. Чернівці, 28 червня 2000 року. - Чернівці, 2000.
12. Холодницький В. З історії взаємовідносин між радянськими і німецькими представниками в радянсько-німецькій змішаній комісії по евакуації буковинських німців у Чернівцях // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія, політичні науки, міжнародні відносини. - Чернівці, 2002. - Випуск 123 - 124. - С. 193 - 206.
13. Марусик Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція. Реалії життя та діяльності. - Чернівці, 2002. - С. 134, 141, 144 - 149; Холодницький В. Ф. З історії переселень і депортацій на Буковині в 40-х роках ХХ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу. - Чернівці, 2001. - Т. 8. - С. 51 - 62.
14. Буркут І. Історичні та етнічні особливості регіону // Курс України на інтеграцію до Європейського Союзу: регіональні виміри громадської підтримки. - Чернівці, 2002. - С. 16 - 17.
15. Напр.: Філіпчук Г. Громадянське суспільство: освіта, етнокультура, етнополітика. - Чернівці, 2002. - С. 223.
16. Напр.: Буркут І. Г. Моніторинг. Чернівецька область. Питання міждержавних стосунків у контексті міжнаціональних відносин та транскордонного співробітництва. - http://www.euroexxi.kiev.ua.
17. Буковина: історичний нарис. - Чернівці, 1998. - С. 305.
18. Про деякі аспекти правового регулювання див., наприклад.: Котик В. Национальные меньшинства в рамках межгосударственных отношений Украины, Республики Молдова и Румынии // Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств: механизм реализации. - Кишинэу, 2000. - С. 116 - 127.
19. Національний склад населення Чернівецької області та його мовні ознаки (За даними Всеукраїнського перепису населення 2002 року). - Чернівці, 2003. - Ч. І. - С. 4 - 8.
20. Круглашов А. Від "Європи націй" до "Європи регіонів" // Політика і час. - 2003. - № 10. - С. 69 - 78.
21. Аналіз впливу розширення НАТО на етнополітичну стабільність див.: Мітряєва С. Територіальні питання та етнічні чинники в процесі другої хвилі розширення НАТО: регіональний вимір. - http://www.ji-magazine.lviv.ua/conf-march03/mitriajeva.htm.
22. Починаючи з праці: Nistor J. Romani si Rutenii in Bucovina: studiu istoric si statistic. - Bucuresti, 1915.
23. Огляд деяких з цих праць див.: Добржанський О. В. Етнічний склад населення Буковини кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. в сучасній історіографії // Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. - Чернівці, 2001. - С. 367 - 373.
24. Для А. Жуковського в історії Буковини: "…обтяжливим і відосереднім чинником являвся напливовий румунський елемент, який витискав автохтонне українське населення та постійно намагався його денаціоналізувати і поневолити. Боротьба між тубільним українським і агресивними напливовими румунськими елементами лягла в основу творчих проявів історії цього краю на протязі останніх періодів". - Жуковський А. Історія Буковини. - Чернівці, 1994. - Ч. ІІ. - С. 195.
25. Наприклад.: Боєчко В. Північна Буковина і Придунавья - споконвічний терен України // Політика і час. - 1992. - № 5. - С. 47 - 51; № 6. - С. 66 - 71; Симоненко Р. Вічноживі гілки України: північна Буковина й південна Бесарабія. - К., 1992; Буковина: визначні постаті 1774 - 1918 рр.: біографічний довідник. - Чернівці, 2000; Ciachir N. Din istoria Bucovinei: 1775 - 1914. - Bucuresti, 1993: Luceac I. Familia Hurmuzaki: intre ideal si realizare. - Cernauti, 2000.
26. Україна - Румунія - Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин. - Чернівці, 2002.
27. Див. наприклад: Lichtblau A., John M. Jewries in Galicia and Bukovina, in Lemberg and Czernowits. Two divergent examples of Jewish communities in the far east of the Austro-Hungarian Monarchy - http://www.sbg.acat/ges/people/lichtblau/cape.html.
28. Його зусиллями організовано низку наукових заходів з вивчення етнонаціональної історії Буковини, зокрема: Bukowina: Blaski i cienie "Europy w miniaturze". - Warszawa, 1995; Bukowina po stronie dialogu. - Sejny, 1999. Див. також його статтю: "Буковина - мініатюрна Європа". Легенди, методи, дійсність // Матеріали ІІІ Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету, 29 вересня - 1 жовтня 1995 р., Чернівці. - Чернівці, 1995. - С. 179 - 187 і т.д.
29. Hauzsleitner M. Die Rumanisierung der Bukowina. - Munchen, 2001; Hogbauer H., Roman V. Bukowina, Bessaraben, Moldavien. Vergessenes Land zwichen Westeuropa, Russland und der Turkei. - Wien, 1997; Turczynski E. Geschichte der Bukowina in der Neuzeit: zur Sozial-und Kulrutgeschichte eine mitteleuropaisch gepregten Lanschaft. - Wiesbaden, 1993; Corbea-Hoisie A. Czernowitzer Geschichten. Uber eine stadtische Kultur in Mittel(Ost)-Europa. - Wien-Koln-Weimar, 2003.
30. Hampel J., Kotzian O. Das Bukowina-Institut in Augsburg. - Ausburg, 1994.
31. Ще однією спробою такого діалогу стала Міжнародна наукова конференція "Етнічні взаємини на території Єврорегіону "Верхній Прут",матеріали якої частково надруковані у виданні: Karnten-Czernowitz. Model eines

 
 

Цікаве

Загрузка...