WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Боротьба з бідністю як орієнтир проєвропейської політики - Реферат

Боротьба з бідністю як орієнтир проєвропейської політики - Реферат

країні та від спроможності національних мереж соціальної підтримки. Масштаби соціальних та соціопсихологічних наслідків структурної кризи періоду трансформації європейського економічного простору також залежатимуть, в основному, від рівня ефективності національного політичного менеджменту. Така об'єктивна ситуація висуває надзвичайно високі вимоги до розробників соціально-політичних концепцій як на національному, так і на загальноєвропейському рівнях. Особливо це стосується питань політики боротьби з бідністю.
Надзвичайно важливим видається впровадження спільного інструментарію для аналізу цього явища, застосування спільних критеріїв та підходів до оцінки ефективності тих чи інших політичних кроків. Для країн, що лише "готують" своє населення до вступу в ЄС, це має особливе значення, оскільки така "теоретична коректність" є запорукою правдивості всього масиву соціально-політичних аргументів на користь євроінтеграції. Адже в незалежній національній державі, в умовах свободи і демократії кожний громадянин має законне право на доброякісну інформацію, право заздалегідь знати реальну ціну очікуваних геополітичних змін, щоб вчасно та оптимально визначити свої особисті перспективи. Саме у цьому полягає також і сенс сучасного євроінтеграційного дискурсу щодо соціального капіталу і гіперіндивідуалізму, соціальної солідарності та соціальної нерівності, ерозії соціальної державності і соціальної справедливості.
У постанові від 26 вересня 2002 року "Про заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації Стратегії подолання бідності в Україні" Верховна Рада України абсолютно слушно охарактеризувала кризову ситуацію у справі боротьби з бідністю як результат недотримання вимог чинного законодавства і Конституції України стосовно права кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї [15].
Таке переведення проблеми у правову площину є ознакою зрілості політичного мислення і водночас висуває якісно нові вимоги до розвитку інституційних засад правової держави. Разом з тим, такий підхід створює передумови для відпрацювання європейських механізмів залагодження соціальних конфліктів. Соціальне партнерство європейського зразка народжується не лише внаслідок чергового "раунду" переговорів, а, перш за все, на основі досягнення спільного розуміння правових засад та соціально-економічного змісту прав і свобод громадянина. Враховуючи наш колосальний історичний досвід "героїчної бідності", особливий талант "не помічати втрату бійця" та потенціал позаправової ментальності, таке суспільне завдання видається дуже й дуже не простим. Однак лише його реалізація дозволить розвіяти образливі підозри на кшталт того, що, начебто, велику Європу Україна насправді цілком влаштує і без своїх громадян. Правове усвідомлення певноїпарадоксальності поєднання позитивної динаміки економічного розвитку із подальшим збіднінням значної частини населення могло б суттєво сприяти усуненню очевидних функціональних вад молодої демократії. Хоча б на рівні поглибленого розуміння колективного характеру національних інтересів, тлумачення їх, у першу чергу, як таких, що випливають з потреб громадян. До речі, у цьому єдині і глава української держави, і український уряд, і парламентська більшість, і опозиція.
Проте без вирішення гострих проблем ефективності всієї правової системи надії на це будуть марними. Втрачається навіть сенс популярних нині суперечок щодо співвідношення повноважень різних гілок влади. Адже, зрештою, яка різниця, чиї нормативні акти не будуть виконуватися? Проблема невиконання законодавства на практичному рівні нівелює і зусилля з адаптації вітчизняного права до міжнародних та європейських стандартів. Поряд із самими правовими стандартами необхідно впроваджувати і стадарти їх ефективного функціонування. Для цивілізованого вирішення проблем у галузі соціального розвитку, реалізації соціально-економічних прав людини це має непересічне значення.
Література:
1. Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 20002 році". - Київ, 2003. - С. 49 - 50.
2. Сьомін С., Остроухов В. Небезпечна прірва між багатими і бідними. // Політика і час. - 2002, № 12. - С. 27 - 28.
3. Про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом. - Парламентські слухання. 20 листопада 2002 р. - К., 2003. - С. 45, 52, 88, 99, 147.
4. Becher Ursula A. J. Konsumgesellschaft und Lebensstil - einige Anmerkungen./Geschichte des modernen Lebensstils: Essen, Wohnen, Freizeit, Reisen. - M?nchen, 1990. - S. 225 - 227.
5. Кампанелла Т. Місто Сонця. / История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. - Харьков, 1999. - С. 113.
6. Литературные портреты. Лев Толстой./Горький М. Собрание сочинений в 16 томах. Т. 16. - М., 1979. - С. 131.
7. Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення принципів справедливості та політичної економії. В 3-х т. Т. 2.: Міраж соціальної справедливості. - К., 1999. - С. 102-103.
8. Гоголь Н. В. Мертвые души. / Избранные сочинения в двух томах. Т. 2 - М., 1978. - С. 324.
9. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках./ Кравченко А. И. Социология. Хрестоматия для вузов. Раздел 1. Методология. - Москва - Екатеринбург, 2002. - С. 90.
10. Элкок П. Создание бедности // http://ocnet.narod.ru/librari/autors/Ilyin/hrest/elkok.htm
11. B?hnke P. Armut und soziale Ausgrenzung im europ?ischen Kontext. // Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", 22. Juli 2002. - S. 29.
12. Див. Eurostat (Hrsg.). Statistik kurz gefasst. Europ?isches Haushaltspanel / "Newsletter". - 2001, № 14.
13. Див. Komission der Europ?ischen Gemeinschaften. Schlussbericht der Komission an den Rat ?ber das erste Programm von Modellvorhaben und Modellstudien zur Bek?mpfung der Armut. - Br?ssel, 1983.
14. Див. B?hnke P. Armut und soziale Ausgrenzung im europ?ischen Kontext. // Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", 22. Juli 2002. - S. 33; Stephan Lessenich/Ilona Ostner (Hrsg.), Welten des Whlfahrtskapitalismus. Der Sozialstaat in vergleichender Perspektive. - Frankfurt/M.-New York, 1998; Wolfgang Voges/Yuri Kazepov (Hrsg.), Armut in Europa. - Wiesbaden, 1998.
15. Голос України, 23 жовтня 2002 року. № 195 (2946). - С. 5.
16. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...