WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС - Реферат

Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС - Реферат

справив серйозний негативний вплив на рівень життя та соціальне самопочуття переважної більшості населення. Та обставина, що не було вироблено збалансованої соціальної концепції радикальних економічних реформ та глибинних змін зовнішньо-економічних пріоритетів, призвела до невиправданих втрат, які серйозно підірвали довіру до конституйованих демократичних інститутів. Варто також відзначити, що в країнах регіону нелегкі процеси структурної перебудови економіки частково пом'якшувалися прогресуючим включенням до системи загальноєвропейського економічного співробітництва, відриттям нових ринків, у той час як на теренах СНД деструктивні процеси розриву напрацьованих у попередній період зв'язків не компенсувалися відповідним обсягом нових можливостей співробітництва. Стало очевидно, що на теренах колишнього СРСР деструктивні економічні процеси мають значно глибші негативні наслідки.
Відзначене багатьма експертами "легковажне" ставлення до проблеми бідності і зубожіння значної частини населення справляє відчутний деморалізуючий вплив, серйозно руйнує підвалини суспільної солідарності. Створюється реальна небезпека розриву історичної "угоди поколінь", що може викликати в подальшому мультиплікаційний ефект руйнації й без того розхитаної національної свідомості. Низький її рівень, невиправдано глибока соціальна диференціація суттєво знижують конкурентоспроможність молодих демократій в умовах помітного загострення глобальної конкуренції, підривають довіру до самої ідеї громадянського суспільства і прав людини.
Ігнорування вкрай негативних демографічних тенденцій суттєво знижує якість перспективного планування соціально-економічного і духовно-культурного розвитку. Центрально-Східна Європа, перетворюючись на своєрідний "несамодостатній додаток " до розвиненої Західної Європи, примушує і Україну серйозно замислитися над небезпекою перетворення на своєрідний "додаток до додатку". Досвід набуття членства в ЄС країнами Центрально-Східної Європи засвідчує, по-перше, що досягнення критеріїв цього членства є надзвичайно серйозним соціальним випробуванням, яке можна успішно здолати лише за ефективної національної політики в соціальній сфері; і, по-друге, що поглиблення соціальної кризи взагалі позбавляє національну державу будь-яких повноцінних європейських перспектив.
Ключову роль відіграє "стартовий"соціальний потенціал, від якого залежить подальший припустимий рівень соціальних обмежень перехідного періоду. Створення такого потенціалу залежить, у першу чергу, від рівня збалансованості соціальної та економічної політики на національному рівні, відповідного прогресу в галузі підвищення продуктивності праці, а також від соціальної свідомості та соціальної відповідальності провідних політичних сил. Цілком очевидно також, що відмова від реформ в умовах відчутних глобальних змін чи відмова від інтеграції будь-якого спрямування та глибини ще не є гарантією від соціального занепаду.
Збалансована самостійна соціальна політика робить державу значно привабливішою як для міжнародних партнерів, так і для власного народу. Лише за наявності такої політики можна розраховувати на реалізацію стратегічного завдання сучасного етапу системної трансформації суспільства. Як наголосив Президент України Л. Кучма, наша країна повинна не декларативно, а за глибинним змістом державного буття стати сучасною європейською державою, яка б, синтезуючи кращі національні традиції, йшла в ногу з європейськими та світовими процесами, адекватно й ефективно відповідаючи на виклики глобалізації [17].
Література:
1. Джордано Бруно. О героическом энтузиазме. Диалог четвертый. Рассуждения о девяти слепых. (Надруковано у Лондоні в 1585 р.)/ Пер. с итал. - К.: Новый Акрополь, 1996. - 288 с. - С. 214.
2. Bernhofer M. Fragen uber Fragen. / Fragen an das 21. Jahrhundert. (Hrsg. von M.Bernhofer). - Wien, 2000. (359 S.) - S. 340 - 341.
3. Gelbraith J. K. Ein Rezept namens Kapitalismus. / Der Weg aus der Knechtschaft: Probleme des Ubergangs von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft (Hrsg. von H. Matis, D. Stiefel). - Wien, Ueberreuter, 1992. - S. 205 - 211.
4. Див. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года. Наступление на бедность. Глава 3. Экономический рост, неравенство и бедность. - М., Всемирний банк, 2001. - С. 64 - 68.
5. Див. Stratenschulte E. D. Das urusseler Illusionstheater - zu Gast in Osteuropa.// Osteuropa, Heft 6/Juni 2003. - S. 764-776.
6. Остин Д. Избранное. Пер. с англ. - М.,1999. (332 с.) - С. 145.
7. Див. Делей Я. Выиграют ли новобранцы от вступления в ЕС? // Социс. - М., 2002, № 8. - С. 67.
8. Говорова Н. Бедность в европейских странах с переходной экономикой//Современная Европа. Институт Европы РАН. - 2001, № 2 (апрель - июнь) - С. 100.
9. Human Development Report for Central and Eastern Europe and the CIS 1999 / The Regional Bureau for Europe and the CIS of the UNDP. N.Y., 1999. P 66.
10. Див. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. Т. 3. Трансформации 90-х годов. Ч. 1. Глава ІХ. Некоторые итоги социального развития. Социальная цена реформ. - М.: Наука, 2002. - (516 с.) - С. 249 - 262.
11. Bоnke, Petra. Armut und soziale Ausgrenzung im europaischen Kontext//Aus der Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", 22. Juli 2002. - B. 29 - 30/2002. - S. 29 - 39.
12. Див. Говорова Н. Бедность в европейских странах с переходной экономикой//Современная Европа. Институт Европы РАН. - 2001, № 2 (апрель-июнь) - С. 96 - 103.
13. Див. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. Т. 3. Трансформации 90-х годов. Ч. 1. Глава ІХ. Некоторые итоги социального развития. Социальная цена реформ. - М.: Наука, 2002. - (516 с.) - С. 260 - 261.
14. Fassmann H., Munz R. Demographische Tendenzen in Ostmitteleuropa und Osterreich - Unterschiede und Auswirkungen.//Der Donauraum. Zeitschrift des Institut fur den Donauraum und Mitteleuropa. - Wien, 2001, NR. 4. - S. 7 - 20.
15. Европейская экономическая комиссия. Женева. Обзор экономического положения Европы. 2002 год, №1. - ООН, Нью-Йорк и Женева, 2002. - С. 239.
16. Rosskogler G. Vorwort des Herausgebers.//Der Donauraum. Zeitschrift des Institut fur den Donauraum und Mitteleuropa. - Wien, 2001, NR. 4. - S. 5.
17. Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році". - К., 2003. - С. 13.
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...