WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Актуальні питання класифікації сучасного тероризму - Реферат

Актуальні питання класифікації сучасного тероризму - Реферат

(революційний, анархістський, троцькістський тощо) тероризм.
За цілями, які переслідують політичні терористи, розрізняють тероризм: а ) раціональний; в) ідеологічний; г) релігійний.
Основними методами політичного тероризму є: а) вбивства політичних, державних, громадських лідерів; б)викрадення, загрози, шантаж; в) вибухи у громадських місцях; г) захоплення приміщень, організацій, установ; д) взяття заложників; е) провокування збройних зіткнень тощо.
За способами впливу на об'єкт тероризм можна поділити на демонстративний та інструментальний.
Демонстративний тероризм має на меті привернути увагу до якоїсь проблеми (наприклад, екологічної: будівництво АЕС, захист довкілля, зберігання хімічних і ядерних відходів тощо), драматизувати її, викликати насамперед емоційну реакцію у політичних опонентів, які виступають як об'єкт терористичних актів.
Суб'єкти інструментального тероризму вважають психологічний ефект своїх дій побічним, другорядним. Його прихильники прагнуть досягнення суто реальних змін у владних відносинах. Це відбувається шляхом заподіяння фізичної шкоди політичним опонентам, а також іншим ні в чому не винним людям.
За засобами, що використовуються в ході терористичних актів, можна виокремити тероризм із застосуванням звичайних засобів ураження (холодна і вогнепальна зброя, вибухові пристрої, літаки, танки, зенітні ракетні установки тощо), а також тероризм із застосуванням зброї масового знищення (біологічної, хімічної, ядерної тощо).
Розвиток сучасних технологій породжує і такий новий вид тероризму, як комп'ютерний (кібертероризм), що передбачає атаки на обчислювальні центри, центри управління військовими мережами і медичними установами, на банківські та інші фінансові мережі, засоби передачі даних за допомогою комп'ютерних мереж. Цей вид тероризму може здійснюватися для саботажу урядових закладів, заподіяння економічних збитків великим виробничим корпораціям, дезорганізації роботи з потенційною можливістю великих людських жертв, поширення комп'ютерних вірусів.
За місцем проведення терористичних актів можна назвати наземний, морський, повітряний, космічний тероризм.
Отже, як показує аналіз праць, присвячених дослідженню феномена тероризму, доцільно виходити при його визначенні з чотирьох основних характеристик.
По перше, тероризм - це насильницька основа дій; по-друге, він має політичні цілі та мотивацію; по-третє, тероризм спрямовується проти переважаючих за потужністю державних машин; по-четверте, для тероризму характерним є свідоме нехтування долями тисяч людей.
Сучасний тероризм може бути серійним або одноразовим, здійснюється глобально або локально. Він має на меті повалення керівництва в країні чи в регіоні, зміну політичною ладу, порушення територіальної цілісності держав, стабільності суспільства.
Феномен сучасного тероризму полягає в тому, що в умовах сучасної цивілізації слабша сторона має можливість застосовувати насильство проти сильнішої сторони.
Мотивація сучасного тероризму не обов'язково політична. Навіть у випадках суто політичної спрямованості, таких як ускладнення міжнародних відносин, вплив на внутрішню і зовнішню політику держав, мотивація може бути найрізноманітнішою - від фундаменталістського, сектантського, релігійного, націоналістичного фанатизму до прагнення до самоствердження, прославлення себе, помсти.
Ескалація терору викликала появу великого потоку монографій, статей у наукових виданнях та в широкій пресі. Їх автори прагнуть проаналізувати й пояснити природу, сутність і причини сучасного тероризму. Цей феномен аналізують державні і громадські організації, наукові інститути, спецслужби.
Тероризм досліджується як явище соціальне, соціально-психологічне, соціально-правове, як тип політичної поведінки, як різновид злочинної діяльності тощо. Методологія аналізу включає в себе принципи соціально-філософського дослідження (визначення феномена в його об'єктно-суб'єктних взаємозалежностях), соціально-правового (соціального за походженням і змістом, правового - за визначенням), соціально-психологічного тощо.
Специфіка досліджуваного феномена, брак чітких меж, які дозволяли б коректно визначити його в нинішньому обсязі соціально-філософського знання, багатоманітність форм та проявів, незвичність підходів до аналізу серйозно перешкоджають створенню єдиноприйнятної та єдиновизнаної парадигми його розуміння.
Література:
1. Белая книга российских спецслужб. - М.: Информационно-издательское агентство "Обозреватель", 1995. - С. 57.
2. Витюк В. В., Эфиров С. А. "Левый" терроризм на Западе: история и современность. - М., 1987. - С. 237 - 239.
3. Витюк В. В., Эфиров С. А. "Левый" терроризм на Западе: история и современность. - М., 1987. - С. 241.
4. Горбунов А. С. К вопросу о классификации терроризма // Московский журнал международного права. - 1993. - № 1. - С. 53.
5. Задорожнюк И. Е. Выступление на Круглом столе журнала "Государство и право" "Терроризм: психологические корни и правовые оценки". - С. 23.
6. Зарубежное военное обозрение. - 1994. - № 8. - С. 8 - 9.
7. Кораблев Ю. И. Гражданская война 1918 - 1920 годов: новые подходы // Страницы истории советского общества: Факты, проблемы, люди / Под. общ. ред. А. Т. Кинкулькина; сост.: Г. В. Клочкова и др. - М., 1989. - С. 73.
8. Крайнев А. Терроризм - глобальная проблема современности // Зарубежное военное обозрение. - 1997. - № 6. С. 7 - 8.
9. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1999. - С. 313.
10. Ляхов Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения. - М.: Междунар. отношения, 1991. - С. 15.
11. Ляхов Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения. - М.: Международные отношения, 1991. - С. 19.
13. Моджорян Л. А. Терроризм: правда и вымысел. - 2-е изд. - М., 1986. - С. 14.
14. Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма. - М., 1999. - С. 5.
15. Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма. - М., 1999. - С. 101.
16. Стрміска М. Політичний тероризм: проблеми його визначення // Політологічний часопис, І, №2, 1994.
17. Форсайт Ф. Конец самообмана // Московские новости. - 2001. - №38. - 18 - 24 сентября. - С. 6.
18. Byman D. The Logic of Ethnic Terrorism, Studies in Conflict and Terrorism, XXI, n. 2, October - December 1999. s. 149 - 169.
19. Eckstein H. Internal Wor. Problems and Approaches, Collier-Macmillan / Free Press, London Glencoe. 1964.
20. MacWillson A. C. Hostage-Taking Terrorism. Incident - Response Strategy, Macmillan, London. 1992.
21. MacWillson A. C. Hostage-Taking Terrorism. Incident - Response Strategy, Macmillan, London. 1992.
22. Pattern of Global Terrorism: 1988. - Wash., 1989. - P. V.
23. Pattern of Global Terrorism: 1988. - Wash., 1989. - P. V.
24. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...