WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → ЄЕП для України: зона вільної торгівлі чи митний союз? - Реферат

ЄЕП для України: зона вільної торгівлі чи митний союз? - Реферат

Євросоюз, як засвідчив досвід ЦЕФТА, більше зацікавлений у розвитку співробітництва з великими, стабільними, передбачуваними державами або об'єднаннями, які вже мають позитивний інтеграційний досвід. Подібна прагматизація підходу здатна залишити за дужками взаємні звинувачення і необґрунтовані декларації і України, і Європейського Союзу, що посприяє розвиткові їх взаємовигідних стосунків. "ЄЕП можна розглядати як своєрідну модифікацію ідеї "У Європу разом з Росією!". Очевидно, вперспективі країни ЄЕП підпишуть договір про Єдиний європейський економічний простір... У свою чергу, поступове відкриття ринків і адаптація до умов міжнародної конкуренції, проникнення іноземного капіталу впливатимуть і сприятимуть модернізації економік країн пострадянського простору" [14]. У цьому ключі М. Азаров вважає, що "Єдиний економічний простір, діючи на принципах захисту національних інтересів загальними зусиллями і засобами, може прискорити наближення сторін-учасниць до виконання Копенгагенських критеріїв членства в Європейському Союзі" [1].
Україна, прагнучи вступити до ЄС, автоматично погоджується на обмеження - в перспективі - суверенних повноважень національних органів влади, оскільки те, що члени ЄС втрачають частину свого суверенітету, - аксіома. Проте найважливішим аргументом проти ЄЕП було можливе обмеження українського суверенітету, що суперечить Конституції України. Особливе несприйняття викликав МС ЄЕП, оскільки його нормальна діяльність неможлива без існування органу з наднаціональними повноваженнями, що узгоджував би тарифну політику членів об'єднання. Ставлення України до цього органу поступово трансформувалося. Спочатку було принципове неприйняття перспективи наднаціонального регулювання, що вилилося у вилучення з документів з створення ЄЕП слова "наднаціональний", потім квазіпринципова позиція переросла в обговорення порядку прийняття рішень цим органом (в основному у площині "у кого скільки голосів"), а тепер обговорюються варіанти назви цього органу, спрямовані на маскування його наднаціональної суті.
Аргумент про суверенітет можна трактувати неоднозначно. З одного боку, принцип суверенітету знайшов закріплення в міжнародному праві, насамперед у Статуті ООН. З іншого боку - в епоху посилення впливу між- і наднаціональних інститутів, транснаціональних корпорацій суверенітет вимушено обмежується, а його концепція стає неадекватною реаліям міжнародних відносин. З третього - суверенітет є вкрай важливим психологічно. В. Іноземцев указує, що "спроби перегляду концепції суверенітету викликають у більшості держав вкрай негативну реакцію… Суверенітет у споконвічному його значенні був багато в чому тотожний власності" [4]. Відповідно, таким же неоднозначним найближчим часом буде й трактування перспектив наднаціонального регулювання в Єдиному економічному просторі. Важливе тверезе розуміння того, що міжнародна інтеграція - це баланс між позитивними результатами і певною жертвою у вигляді допущення елементів наднаціонального регулювання у відносини між суверенними державами.
Вибір балансу інтересів
Можна бачити, що вибір між зоною вільної торгівлі та митним союзом ЄЕП для України - це, за великим рахунком, вибір між її ймовірною неучастю і можливою участю в діяльності організації. У першу чергу, очевидно, що без МС Росія на реальні поступки в об'єднанні не піде, а мотивація ЄЕП для України пов'язана саме з лібералізацією відносин у російському напрямку.
По-друге, як уже говорилося, митний союз принципово несумісний тільки з одним із трьох заперечень України - з її євроінтеграційним курсом, та й то якщо під євроінтеграцією розуміти повне членство в ЄС. Усі інші проблемні питання можна врегулювати на багатосторонній основі.
По-третє, якими б не були суто економічні аргументи, на розвиток ЄЕП великий, якщо не вирішальний вплив чинить саме (гео)політичний фактор, від якого залежить балансування між взаємними вимогами, поступками, інтересами та реальними кроками чотирьох держав. Уважно відстежуючи новини про прогрес ЄЕП, можна бачити, що ситуація навколо нього начебто повільно, але істотно трансформується кожні кілька місяців - від зустрічі до зустрічі глав держав - учасниць ЄЕП, і робити якісь прогнози щодо майбутнього цього об'єднання дуже складно. Тому автор не візьме на себе сміливість відповісти на винесене у заголовок запитання, який з двох форматів інтеграції в ЄЕП більш бажаний, оптимальний для України. Але сподівається, що запропонований матеріал допоможе відокремити головні аргументи від другорядних і отримати повніше уявлення про проблему. Не будемо забувати й те, що з ЄЕП пов'язана безліч інших не менш цікавих та неоднозначних питань - деякі з них чекають не тільки на відповіді, але й на чітку постановку.
Література:
1. Азаров М. В основі єдиного економічного простору - соціально-економічний прагматизм. // Урядовий кур'єр. - 01.10.2003.
2. Бизнес. - №41 (612). - 11.10.2004.
3. Бураковский И. Создавая ЕЭП, Украина теряет стабильность и предсказуемость. // Бизнес. - №37 (556). - 15.09.2003.
4. Иноземцев В. Несколько гипотез о мировом порядке XXI в. // Свободная мысль - XXI. - 2003. - №№10 - 12.
5. Концепция формирования единого экономического пространства. -http://www.president.gov.ua/rus/summit/191920689.html.
6. Михайленко М. Конец болтовни в СНГ. // День. - №173. - 30.09.2003.
7. Николаев Е. Из евроромантизма в европрагматизм. - А далее в ЕЭП и таможенный союз... // День. - №111. - 30.06.2004.
8. Президенты ЕЭП запустили Януковича в свое пространство. - http://www.korrespondent.net/main/102186/.
9. Россия отменила "нефтяной НДС". И это не может не радовать! - http://www.for ua.com/comments/2004/08/19/124321.html.
10. Силина Т. Соучастники. // Зеркало недели. - № 16 (491). - 24.04.2004.
11. Соглашение о формировании Единого экономического пространства. - http://www.president.gov.ua/rus/summit/191926050.html.
12. Стенограма засідання Верховної Ради України 20.04.2004 р. - http://www.rada.gov.ua/zakon/skl4/5session/STENOGR/20040405_38.htm.
13. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 - 2015 роки) "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.
14. Толстов С. Проект ЕЭП: за и против. // День. - №169. - 24.09.2003.
15. Фомін С. Пишемо ЄЕП, думаємо ЄС? // Політика і час. - 2004. - №4. - С. 49 - 53.
16. Compendium of Issues Related to Regional Trade Agreements: Background Note by the Secretariat. WTO document No. TN/RL/W/8/Rev.1 of 1 August 2002. - http://www.wto.org/.
17. WTO sets date for Hong Kong meeting. - http://www.wto.ru/en/news.asp?msg_id=10062.
18. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...